Date generale admitere facultate
 •  
 •  
 •  
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 •  
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  16.05-16.07.2014
   
 •  
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare

  Pentru inscrierea la admiterea dosarul va cuprinde urmatoarele:

  - cererea de inscriere tip, se completeaza la prezentarea la inscriere;
  - trei fotografii color (3/4 cm.);
  - diploma de Bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta – copie legalizata - pentru absolventii din sesiunile anterioare anului de invatamant 2013-2014, sau adeverinta pentru seria de absolventi 2014 care sa faca dovada ca au promovat examenul de Bacalaureat;
  - certificatul de nastere, copie legalizata;
  - adeverinta medicala  - de la medicul de familie cu antecedentele patologice (va cuprinde si analiza sangelui – VDRL si scopie pulmonara)  - numai pentru studentii ce opteaza pentru o specializare de la sectia civila;
  - carte de identitate (copie);
  - chitanta sau copie dupa chitanta care confirma plata taxei de inscriere la concursul de admitere (150 lei) sau acte doveditoare privind scutirea de aceasta taxa;
  - foaie matricola cu situatia scolara din perioada liceului (copie);
  - pentru fostii studenti dovada de la serviciul financiar ca nu au debite fata de ANMB;
  - declaratie pe propria raspundere ca nu au mai urmat studii universitare bugetata la o alta institutie de invatamant superior - numai pentru studentii ce opteaza pentru o specializare de la sectia militara, ce provin din alte promotii de absolventi, diferite de cea a anului 2014;
  - dosarul cu probele de selectie - numai pentru studentii ce opteaza pentru o specializare de la sectia militara (se completeaza prin Birourile de informare recrutare si Centrele Zonale de Selectie si Orientare).

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere

  Procesul de recrutare cuprinde urmatoarele etape principale:


  -prezentarea ofertei profesionale/educationale a armatei, a criteriilor de recrutare, a modalitatilor de desfasurare a recrutarii si selectiei, a conditiilor de admitere/angajare, de formare si de exercitare a profesiei militare, la sediul biroului de informare-recrutare, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masa, precum si prin organizarea si/sau participarea la activitati de promovare a profesiei militare în mediul civil si militar;
  -completarea fisei de contact de catre recrutor;
  -punerea la dispozitia candidatului a materialelor de informare disponibile;
  -consilierea, ori de cate ori candidatul solicita acest lucru, si orientarea profesionala în functie de preocuparile, înclinatiile candidatului si de oferta armatei pe arme sau servicii si specialitati militare;
  -punerea la dispozitia candidatului a fisei de examinare medicala si îndrumarea acestuia privind modalitatea de efectuare a vizitei medicale;
  -completarea dosarului de candidat cu toate documentele doveditoare necesare îndeplinirii criteriilor de recrutare si verificarea acestor documente;
  -desfasurarea interviului de cunoastere, pe parcursul caruia se reverifica îndeplinirea criteriilor de recrutare si existenta tuturor documentelor, se fac recomandari si se completeaza, de catre recrutor, fisa de cunoastere, iar de catre candidat, cererea de înscriere la institutia de învatamant militar si arma sau serviciul si specialitatea militara pentru care opteaza;
  -luarea deciziei de catre recrutor, consemnarea în fisa de cunoastere si în fisa de contact;
  -programarea candidatului pentru sustinerea selectiei, în cazul în care a fost declarat "Recrutat";
  -informarea candidatului planificat pentru selectie, privind desfasurarea probelor la care urmeaza sa participe si continutul acestora.

  Birourile informare-recrutare si institutiile de învatamant militar informeaza candidatii despre posibilitatea reorientarii lor catre o alta institutie de învatamant militar de cel mult acelasi nivel, în conformitate cu calendarul admiterii în institutiile de învatamant militar ori catre programele de formare profesionala initiala a soldatilor si gradatilor profesionisti, în cazul respingerii la selectie sau la concursul de admitere.

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Istoric
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.