Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Arte
   
 • Domeniu de licenta

  Muzica
   
 • Specializare

  Dirijat, Pedagogie muzicala, Muzica religioasa, Muzicologie, Compozitie muzicala
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 •  
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  24 august - 27 august 2015
   
 •  
 •  
 • Acte necesare  Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor depune un dosar compus din urmatoarele acte:
  a. Cerere tip de inscriere sub semnatura proprie a candidatului; in cerere va fi consemnata acceptarea neconditionata a prevederilor legale, proprii U.N.M.B. privitoare la Concursul de admitere, inclusiv cele privitoare la contestatii (se completeaza la inscriere);
  b. Diploma de bacalaureat in original (pentru candidatii care concureaza pe locurile de la buget) sau copie legalizata (pentru candidatii care concureaza pe locuri cu taxa) iar, pentru absolventii 2015, adeverinta (in original) eliberata de liceu in care se mentioneaza media generala de la bacalaureat si mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu s-a eliberat diploma;
  c. Foaie matricola a diplomei de bacalaureat (copie xerox);
  d. Certificat de nastere in copie legalizata;
  e. Carte de identitate (copie xerox);
  f. Certificat de casatorie (copie xerox), daca este cazul;
  g. Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie cu precizarea: «apt pentru profilul MUZICA» si examen ORL efectuat de un medic specialist sau primar ORL din care sa reiasa: «apt pentru profilul MUZICA»;
  h. Trei fotografii tip buletin de identitate;
  i. Declaratie privitoare la eventualele studii universitare anterioare (acte doveditoare): diploma de licenta sau echivalenta cu aceasta, ori diploma de absolvire insotita de fotocopie (xerox), pentru absolvetii care doresc sa urmeze o a doua facultate/specializare;
  j. Adeverinta de student - pentru a doua specializare - conform optiunii.
  k. Acte doveditoare pentru scutirea totala sau partiala de taxe de admitere (daca este cazul - copiii personalului didactic) conform normelor legale;
  l. Programul instrumental, vocal sau vocal-instrumental;
  m. Chitanta care atesta plata taxei de inscriere pentru concursul de admitere ;
  n. 1 dosar plic.
  o. Fisa de repertoriu (pentru Do, Dca).

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  La FACULTATEA DE COMPOZITIE, MUZICOLOGIE si PEDAGOGIE MUZICALA se organizeaza, in anul 2015 concurs de admitere in domeniul MUZICA, pe cicluri de studii universitare:

  Specializari:
  1. Compozitie muzicala :
  - compozitie clasica
  - compozitie jazz-muzica usoara
  2. Muzicologie
  3. Dirijat :
  - Dirijat orchestra
  - Dirijat cor academic
  4. Pedagogie muzicala
  5. Muzica religioasa

  Probele eliminatorii sunt probe practice pentru testarea capacitatilor artistice si se noteaza cu admis/respins.
  Media probelor vocationale se calculeaza dupa cum urmeaza:

  a. pentru specializarile: Compozitie muzicala - clasica
  - Muzicologie
  - Dirijat - orchestra prin impartirea la 2 (doi) a sumei mediilor celor doua etape: I si a II-a.

  Media etapei a II-a se calculeaza prin impartirea la 3 (trei) a sumei mediilor obtinute la :
  - Auz muzical si solfegiu
  - Dictat muzical si Teoria muzicii
  - Armonie

  b. pentru specializarea: - Compozitie muzicala - jazz-muzica usoara prin impartirea la 2 (doi) a sumei mediilor celor doua etape: I si a II a.

  Media etapei a II a se calculeaza prin impartirea la 2 (doi) a sumei mediilor obtinute la:
  - Solfegiu la prima vedere
  - Teoria muzicii

  c. pentru specializarea : Dirijat - cor academic prin impartirea la 2 (doi) a sumei mediilor celor doua etape: I si a II a.

  Media etapei a II a se calculeaza prin impartirea la 2 (doi) a sumei mediilor obtinute la:
  - Auz muzical, solfegiu la prima vedere
  - Dictat muzical si Teoria muzicii.

  d. pentru specializarea : Pedagogie muzicala prin impartirea la 3 (trei) a sumei mediilor obtinute la:
  - Auz muzical
  - Solfegiu la prima vedere
  - Teoria muzicii

  e. pentru specializarea Muzica religioasa prin impartirea la 2 (doi) a sumei mediilor obtinute la:
  - Proba vocala (repertoriu bizantin/gregorian)
  - Teoria muzicii (bizantine/gregoriene)

  Media finala se compune din:
  - media de la bacalaureat, cu o pondere de 10%.
  - media probelor vocationale, cu o pondere de 90%.

  La specializarile unde sunt prevazute 2 etape de concurs (etape vocationale), promovarea fiecarei etape presupune obtinerea mediei minime 5 (cinci).
  La specializarile unde nu sunt prevazute 2 etape de concurs, promovarea este conditionata de obtinerea notei minime 5 (cinci).

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Istoric
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.
 
 
 
 
 
Inchide

E-mail

Parola

Am uitat parola Cont nou
Conteacteaza-te prin Facebook

Acum te poti conecta si prin contul tau de Facebook! Da click pe butonul de mai jos si introdu datele tale:

Login with Facebook