UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI 3 3
3 stele

3057 vizualizari  |  Fii primul care comenteaza

Facultatea de Medicina Adresa: B-dul Eroilor Sanitari nr. 8 Telefoane: 224 8909, 224 9100 Fax: 311 0984 Specializari: 1.Biologie Tematica: MANUALE BIOLOGIE - manual pentru clasa a Xl-a Autori: Aurel Ardelean, Ionel Rosu, Calin Istrate Editura LEDA - Corint, Bucuresti 2002 ISBN 973-85891-0-X 1. Celula (pag. 6-8) 2. Tesuturile (pag. 10-16) 3. 10.l. Mediul intern (pag.77-80) 5.2. Analizatorul kinestezic (pag. 44) 5.3. Analizatorul olfactiv (pag. 45) 5.4. Analizatorul gustativ (pag. 46) 6. Sistemul endocrin (pag. 55-60) 7. Sistemul osos (pag. 61-62) 8. Sistemul muscular (pag. 63-67) BIOLOGIE - manual pentru clasa a Xl-a Autor Tatiana Tiplic Editura Niculescu ABC, Bucuresti 2002 ISBN 973-568-771-2 Alcatuirea corpului uman (pag. 15-30) Organe si sisteme ale corpului - Sistemele: - digestiv - respirator - circulator - excretor Functiile fundamentale ale organismului uman Functiile de relatie Sensibilitatea. Sistemul nervos (pag. 32-59) Analizatorii: - cutanat (pag. 63-64) - vizual (pag. 64-67) - acustico-vestibular (pag. 68-71) Functiile de nutritie (pag. 83-98) Digestia si absorbtia. Sistemul digestiv Respiratia. Sistemul respirator Circulatia. Sistemul vascular Excretia. Sistemul excretor Functia de reproducere. Sistemul reproducator (pag. 100-102) Organismul uman - un tot unitar (pag. 104-115) Metabolismul (pag. 105-111) Reglarea metabolismului (pag. 111) Reglarea functiilor sistemelor: (pag. l12-115 inclusiv) - digestiv - respirator - circulator - excretor - reproducator 2.Chimie Tematica: Structura si compozitia substantelor organice. Elemente organogene. Legaturi chimice in compusii organici. Hibridizarea si catene de atomi de carbon. Formule brute, moleculare sistructurale ale compusilor organici studiati. Nomenclatura si clasificarea compusilor organici studiati. Izometia de catena, pozitie, geometrica, de functiune, optica, pentru compusii organici studiati. Alcani. Metode de obtinere. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactii de ardere, cracare, izomerizare, dehidrogenare, halogenare. Utilizari. Alchene. Metode de obtinere. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactii de aditie (hidrogen, halogen, hidracizi, apa), halogenare in pozitie alilica, polimerizare, oxidare blinda si energica, ardere. Utilizari. Alcadiene. Metode de obtinere. Proprietati chimice: rectii de aditie de hidrogen, halogeni; reactii de polimerizare si copolimerizare, oxidare energica. Cauciucul natural si sintetic. Alchine. Metode de obtinere a acetilenei. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactii de aditie (hidrogen, halogeni, apa, acizi, dimerizare trimerizare, reactii de substitutie, reactii de oxidare si de ardere. Utilizari. Polimerizarea monomerilor vinilici. Arene. Metode de obtinere. Caracterul aromatic. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactii de oxidare la nucleu reactii de substitutie la nucleu (nitrare, sulfonare, halogenare, alchilare acilare); orentarea substituentilor in nucleul aromatic; reactii de aditie la nucleu (hidrogen si halogeni); reactii de hoalogenare si oxidare la catena laterala. Utilizari. Derivati halogenati. Metode de obtinere. Proprietati chimice: reactii de hidroliza, cu cianuri alcaline, cu amoniac, amine, magneziu, arene, reactii de dehidrohalogenare. Utilizari. Alcoolii. Metode de obtinere. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactii cu metale alcaline, reactii de eterificare, esterificare, deshidratare, oxidare blinda si energica, reactia de ardere, fermentatia acetica. Utilizari. Fenoli. Metode de obtinere. Proprietati fizice. Proprietati chimice: evidentierea caracterului acid: reactia cu metale si hidroxizi alcalini, reactia de eterificare, reactia de esterificare, reactia de condensare a fenolului cu formaldehida, reactii ale nucleului aromatic (nitrare, sulfonare, hidrogenare), reactii de oxidare. Utilizari. Amine. Metode de obtinere. Proprietati fizice. Proprietati chimice: evidentierea caracterului bazic, reactii de alchilare, acilare. Reactii cu acidul azotos. Utilizari. Compusi carbonilici: Metode de obtinere. Proprietati chimice: reactii de aditie a hidrogenului, acidului cianhidric, reactia de condensare, reactia de oxidare, reactii de recunoastere. Compusi carboxilici. Metode de obtinere. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactii comune cu acizi anorganici, reactia de esterificare-proces la echilbru, reactia cu amoniacul, formare de amide, nitrili, cloruri acide, anhidride acide. Utilizari. Derivati functionali ai acizilor carboxilici: amide: Metode de obtinere si proprietati chimice (reactii de hidroliza, reactii de deshidratare). Esteri: Metode de obtinere si proprietati chimice (hidroliza, saponificare). Grasimi. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactia de saponificare. Sapunuri si detergenti. Utilizari. Aminoacizi. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactii ale gruparilor -COOH si -NH2, caracter amfoter, reactii de condensare si policondensare - formarea de peptide; importanta fiziologica. Monozaharide glucoza si fructoza. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactii ale gruparilor carbonil si hidroxil, oxidarea monozaharidelor, fermentatia alcoolica, reactii de condensare. Dizaharide - zaharoza. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactia de hidroliza, carbonizarea zaharului. Importanta fiziologica. Compusi macromoleculari naturali. Proteine. Amidon. Celuloza. Stare naturala, proprietati fizico-chimice. Identificarea proteinelor si amidonului. Importanta. Manuale de chimie recomandate: Chimie cls. a XII-a Ion Baciu, Danilela Bogdan, George Loloiu - CHIMIE - Manual pentru clasa a 12-a C1, Editura ALL Educational, Bucuresti 2002, 2003, 2004. Chimie cls. a Xl-a Olga Petrescu, Gabriela Dobrescu - CHIMIE - Manual pentru clasa a XI -a, Editura Aramis Print SRL, Bucuresti 2002, 2003. Chimie organica - Teste pentru admitere in invatamantul superior - Editia a V-a revazuta si adaugita, Editura Universitara "Carol Davila" Bucuresti, 2004. Nota: La examen se va alege intre chimie si fizica 3.Fizica Tematica: ELECTROSTATICA. Sarcina electrica. Forte electrice. Campul electric. Intensitatea campului electric (fara Teorema lui Gauss). Potentialul electric. Suprafete echipotentiale. Energia potentiala a unui sistem de sarcini electrice. Capacitatea electrica a unui conductor izolat. Condensatorul electric. Capacitatea unui condensator cu vid (fara sectiunea Capacitatea unui condensator sferic cu vid). Gruparea condensatoarelor electrice (fara Transformarea stea-triunghi). Energia campului electric dintre armaturile unui condensator. ELECTROCINETICA. Conductia electrica. Curentul electric. Tensiunea electrica. Legea lui Ohm. Teoremele lui Kirchhoff. Metode de rezolvare a retelelor de curent continuu. Gruparea in serie si in paralel a rezistentelor electrice (fara Transformarea triunghi-stea). Gruparea generatoarelor liniare. Energia si puterea electrica (fara Contorul electric). ELECTROMAGNETISMUL. Campul magnetic. Actiunea unui magnet asupra unui curent electric. Definitia inductiei magnetice. Actiunea unui camp magnetic asupra unui circuit inchis. Campul magnetic creat de curentul electric. Forta electrodinamica. Definirea amperului. Inductia electromagnetica. Autoinductia. Inductanta. Energia magnetica inmagazinata intr-o bobina. STUDIUL FLUIDELOR. Presiunea hidrostatica si presiunea atmosferica. Legea lui Arhimede. Tensiunea superficiala. Fenomene capilare. ELEMENTE DE TERMODINAMICA. Agitatia termica. Notiuni termodinamice de baza. Echilibrul termic. Temperatura. Dilatarea lichidelor. Forte intermoleculare. Modelul gazului ideal. Formula fundamentala a teoriei cinetico-moleculare aplicate gazului ideal. Interpretarea cinetico-moleculara a temperaturii. Transformari simple ale gazului ideal. Lucrul mecanic si caldura in termodinamica. Calorimetrie. Coeficienti calorici. Energie interna. Primul principiu al termodinamicii. Relatia lui Mayer. Aplicatii ale principiului I al termodinamicii. Principiul al II-lea al termodinamicii (fara sectiunea Entropia si inegalitatea lui Clausius). Termodinamica transformarilor de faza. OPTICA GEOMETRICA. OPTICA ONDULATORIE. Principiile opticii geometrice. Reflexia si refractia luminii. Dioptrul sferic. Dioptrul plan. Oglinzi sferice. Oglinda plana. Lentile subtiri Sisteme de lentile. Ochiul. Vederea cromatica. Fotometria. Marimile caracteristice ale unui instrument optic. Microscopul optic (fara Clasificarea instrumentelor optice. Instrumente care dau imagini reale, Instrumente care dau imagini virtuale). Dispersia luminii. Interferenta luminii. Dispozitivul lui Young (fara Interferenta luminii printr-o lama cu fete plan-paralele si Dispozitive interferentiale). Difractia luminii. Reteaua de difractie. Polarizarea luminii. Manuale recomandate: Electrostatica, electrocinetica si electromagnetismul (Fizica F1 manual pentru clasa a X-a. autori: Rodica lonescu-Andrei, Cristina Onea, Ion Toma, Editura Teora 2000, 2003). Obs.: Din materia cuprinsa in sectiunile Notita Documentara nu se vor realiza subiecte! Studiul fluidelor si elemente de termodinamica (Fizica - manual pentru clasa a XI -a, F1*. F1, F2, autor: Daniel Ovidiu Crocnan, Editura Sigma, Bucuresti, 2001-2004). Obs.: Din materia cuprinsa in sectiunile Lectura nu se vor realiza subiecte! Optica geometrica, optica ondulatorie, elemente de fizica atomului si a nucleului (Fizica F1 manual pentru clasa a XII-a, autor: Gabriela Cone, Editura Plus 2002, 2004). Observatie: Pentru capitolele mentionate se pot folosi oricare dintre manualele alternative aprobate de minister. Nota: Pentru specializarea de Medicina Generala: la examen se va alege intre fizica si chimie Facultatea de Medicina Dentara Adresa: Calea Plevnei nr. 5 Telefon: 315 8649 Specializari: 1.Biologie Tematica: Alcatuirea corpului uman Celula - Ardelean pag. 6-8 Tesuturile - Ardelelan pag. 10-16 Organe si sisteme ale corpului - Tiplic pag. 15-30 Functiile fundamentale ale organismului Functiile de relatie Sistemul nervos - Tiplic pag. 33-59 Analizatorii cutanat, vizual, acustico-vestibular - Tiplic pag. 63-71 kinestezic, olfactiv, gustativ - Ardelean pag. 44-46 Sistemul endocrin - Ardelean pag. 55-60 Sistemul osos - Ardelean pag. 61-62 Sistemul muscular - Ardelean pag. 63-67 Functiile de nutritie Digestia si absortia. Sistemul digestiv - Tiplic pag. 83-88 Respiratia. Sistemul respirator - Tiplic pag. 88-91 Circulatia. Mediul intern - Ardelean pag. 77-80 Sistemul vascular - Tiplic pag. 92-96 Excretia.Sistemul excretor - Tiplic pag. 97-98 Functia de reproducere Sistemul reproducator - Tiplic pag. 100-102 Organismul uman - un tot unitar Reglarea functiilor sistemelor: Digestiv, respirator, circulator, excretor, reproducator, endocrin, osos, muscular - Tiplic pag. 112-115 Imunitatea - Ardelean pag. 117 Bibliografie Tatiana Tiplic - Biologie (B1), Manual pentru clasa a XI-a, Editura Niculescu ABC, 2002, 2003, 2004; Aurel Ardelean, Ionel Rosu, Calin Istrate - Biologie (B1), Manual pentru clasa a XI-a, Editura Leda, Grupul, Editorial Corint, 2002, 2003, 2004. Nota: La examen, Biologia este proba obligatorie. 2.Chimie Tematica: Capitolul 2.1. Compusi carbonilici. Nomenclatura. Izometrie. Structura. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactii de aditie a hidrogenului, acidului cianhidric, reactia de condensare, reactia de oxidare, reactii de recunoastere. Utilizari. Aplicatii. Test de evaluare (pag. 17-32). Capitolul 2.2. Acizi carboxilici. Clasificare. Nomenclatura. Izometrie. Structura. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactii comune cu acizii anorganici, reactia de esterificare-proces de echilibru, reactia de deshidratare, reactia cu amoniacul si aminele, formare de amide, nitrili, cloruri acide, anhidride acide. Utilizari. Aplicatii. Test de evaluare (pag. 33-44). Capitolul 2.3. Derivati functionali ai acizilior carboxilici: Esteri: formula generala, nomenclatura, izometrie, metode de obtinere si proprietati chimice (reactia de hidroloza). Grasimi: compozitie si structura, proprietati fizice, proprietati chimice (hidrogenarea, hidroliza). Sapunuri si detergenti. Amide: formule generale, nomenclatura, structura, izometrie, metode de obtinere si proprietati chimice (reactii de hidroliza, deshidratare). Aplicatii. Test de evaluare (pag. 45-57). Capitolul 3.1. Aminoacizi. Nomenclatura. Clasificare. Izometria optica. Structura. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactii ale gruparilor - COOH si -NH2, caracter amfoter, reactii de condensare si policondensare - formarea de peptide. Importanta fiziologica. Aplicatii (pag. 59-65). Capitolul 3.2. Proteine. Clasificare. Structura. Proprietati. Denaturarea proteinelor. Recunoastere proteinelor. Importanta fiziologica. Aplicatii. Test de evaluare (pag. 66-71). Capitolul 3.3. Zaharide. Monozaharide: Nomenclatura. Clasificare. Izometria optica. Stare naturala. Structura. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactia de reducere, oxidarea monozaharidelor, reactia de condesare. Dizaharide: zaharoza, maltoza, celobioza. Proprietati fizice si chimice ale zaharozei (reactia de hidroliza, carbonizarea). Importanta fiziologica. Polizaharide: Amidonul: structura, proprietati fizico-chimice. Glicogenul. Celuloza: structura, proprietati fizice si chimice. Aplicatii. Test de evaluare (pag. 72-87). Bibliografie: Manual recomandat - Chimie (C1), Manual pentru clasa a XII-a. Autori: Ion Baciu, Daniela Bogdan, George Loloiu, Editura All Educational Bucuresti, 2002, 2003, 2004. Nota: La examen, se va alege intre Chimie si Fizica 3.Fizica Tematica: Capitolul 2.1. Compusi carbonilici. Nomenclatura. Izometrie. Structura. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactii de aditie a hidrogenului, acidului cianhidric, reactia de condensare, reactia de oxidare, reactii de recunoastere. Utilizari. Aplicatii. Test de evaluare (pag. 17-32). Capitolul 2.2. Acizi carboxilici. Clasificare. Nomenclatura. Izometrie. Structura. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactii comune cu acizii anorganici, reactia de esterificare-proces de echilibru, reactia de deshidratare, reactia cu amoniacul si aminele, formare de amide, nitrili, cloruri acide, anhidride acide. Utilizari. Aplicatii. Test de evaluare (pag. 33-44). Capitolul 2.3. Derivati functionali ai acizilior carboxilici: Esteri: formula generala, nomenclatura, izometrie, metode de obtinere si proprietati chimice (reactia de hidroloza). Grasimi: compozitie si structura, proprietati fizice, proprietati chimice (hidrogenarea, hidroliza). Sapunuri si detergenti. Amide: formule generale, nomenclatura, structura, izometrie, metode de obtinere si proprietati chimice (reactii de hidroliza, deshidratare). Aplicatii. Test de evaluare (pag. 45-57). Capitolul 3.1. Aminoacizi. Nomenclatura. Clasificare. Izometria optica. Structura. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactii ale gruparilor - COOH si -NH2, caracter amfoter, reactii de condensare si policondensare - formarea de peptide. Importanta fiziologica. Aplicatii (pag. 59-65). Capitolul 3.2. Proteine. Clasificare. Structura. Proprietati. Denaturarea proteinelor. Recunoastere proteinelor. Importanta fiziologica. Aplicatii. Test de evaluare (pag. 66-71). Capitolul 3.3. Zaharide. Monozaharide: Nomenclatura. Clasificare. Izometria optica. Stare naturala. Structura. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactia de reducere, oxidarea monozaharidelor, reactia de condesare. Dizaharide: zaharoza, maltoza, celobioza. Proprietati fizice si chimice ale zaharozei (reactia de hidroliza, carbonizarea). Importanta fiziologica. Polizaharide: Amidonul: structura, proprietati fizico-chimice. Glicogenul. Celuloza: structura, proprietati fizice si chimice. Aplicatii. Test de evaluare (pag. 72-87). Bibliografie: Manual recomandat - Chimie (C1), Manual pentru clasa a XII-a. Autori: Ion Baciu, Daniela Bogdan, George Loloiu, Editura All Educational Bucuresti, 2002, 2003, 2004. Nota: La examen, se va alege intre Chimie si Fizica Facultatea de Farmacie Adresa: Str. Traian Vuia, nr. 7 Telefoane: 210 7557 Specializari: 1.Biologie Tematica: MANUALE BIOLOGIE - manual pentru clasa a IX-a, autori: Gheorghe Mohan, Gabriel Corneanu, Aurel Ardelean, Editura Corint, 1999. Increngatura virusurilor (Virophyta), pag. 6 Increngatura Monera (Procariota), pag. 7 Increngatura bacteriilor (Bacteriophyta), pag. 7-8 Increngatura algelor albastre-verzi (Cyanophyta), pag. 8-9 Increngatura algelor verzi (Chlorophyta), pag. 12-14 Increngatura algelor brune (Phaeophyta), pag. 15-18 Increngatura algelor rosii (Rhodophyta), pag.17-18 Regnul Plante, pag. 23 Increngatura muschi (Bryophyta), pag. 23-24 Increngatura Tracheophyta subincrengatura ferigilor (Pterydophyta), pag. 25-26 subincrengatura Coniferofitina (Gymnospermae), pag.27-29 subincrengatura Angiospermofitina (Angiospermae), pag. 30-41 (fam. Ranunculaceae, Rosaceae, Papilionaceae, Umbelliferae, Cruciferae, Solanaceae, Compositae, Chenopodiaceae, Fagaceae, Liliaceae, Gramineae) Regnul Fungi, pag. 42-47 (Increngaturile: Zygomicota, Ascomycota, Bazidiomycota, Lichenophyta) Celula procariota. Celula eucariota, pag. 78-83 Diviziunea celulara, pag. 84-87 Tesuturi vegetale, pag. 88-89 Organe vegetale. Organe vegetative: radacini, tulpina, frunza, pag. 90-95 Organe de reproducere ale plantei, pag. 96-101 BIOLOGIE - manual pentru clasa a X-a, autori: Grigore Strungaru, Jeanina Cirstoiu, Adriana Vasile, Editura Sigma, 2000. Nutritia autotrofa (chemosinteza, fotosinteza), pag. 18-20 Nutritia plantelor parazite si mixotrofe, pag. 23-24 Nutritia organismelor saprofite, pag. 24 Respiratia la plante, pag. 40-41 Circulatia la plante, pag. 51-52 Eliminarea apei de catre plante, pag. 63-64 Reproducerea la plante, pag. 115-119 Fecundatia si dezvoltarea embrionara. Samanta si fructul, pag. 120-121 Nota: La examen, se va alege intre Biologie Vegetala si Anatomia si Fiziologia Omului. 2.Chimie Tematica: Clasa a XI-a 1.Introducere in studiul chimiei organice (pag. 5-19) 2.Hidrocarburi Alcani (pag. 20-35) Alchene (pag. 36-50) Alcadiene (pag. 51-58) Alchine (pag. 59-69) Arene (pag.70-84) 3.Compusi organici cu functii simple Derivati halogenati (pag. 85-94) Alcooli (pag. 95-104) Fenoli (pag. 105-112) Amine (pag. 113-119) Nitroderivati (pag. 120-125) Clasa a XII-a 1.Izomeria compusilor organici (pag. 6-15) 2.Compusi organici cu functii simple Compusi carbonilici (pag. 17-32) Acizi carboxilici (pag. 33-34) Derivati functionali ai acizilor carboxilici a.Esteri (pag. 45-47) b.Grasimi (pag. 48-50) c.Sapunui si detergenti (pag. 50-52) d.Amide (pag. 53-55) e.Aplicatii de calcul (pag. 56-57) 3.Compusi organici cu functii mixte Aminoacizi (pag. 59-65) Proteine (pag. 66-71) Zaharide (pag. 72-87) 4.Compusi organici cu importanta practica (pag. 88-101) 5.Agenti poluanti ai mediului (pag. 102-104) 6.Teste de evaluare finala (pag. 105-106) Manuale de chimie recomandate: Chimie cls. a XI-a (C1) G. Loloiu, I. Baciu, D. Bogdan - CHIMIE - Manual pentru clasa a XI-a C1, Editura All Educational, 2001 Chimie cls. a XII-a (C1) G. Loloiu, I. Baciu, D. Bogdan - CHIMIE - Manual pentru clasa a XII-a C1, Editura All Educational, 2002 Nota: La examen, Chimia Organica este proba obligatorie. 4.Anatomia si Fiziologia Omului Tematica: Biologie (B1) - Tiplic Tatiana, manual pentru clasa a XI-a, Editura Niculescu ABC, 2004 Biologie (B1) - Ardelean Aurel, Rosu Ionel, Istrate Calin, manual pentru clasa a XI-a, Editura Leda, Grupul Editorial Corint, 2004 Tematica (manual, pag.) Organizarea corpului omenesc Celula - man. 2, pag. 6-8 Tesuturile - man. 2, pag. 10-16 Organele si sistemele - man. 1, pag. 15-30 Functiile fundamentale ale organismului uman Functiile de relatie Sistemul nervos - man. 1, pag. 33-35 Analizatorii cutanat, vizual, acustico-vestibular - man. 1, pag. 63-71 kinestezic, olfactiv,gustativ - man. 2, pag. 44-46 Sistemul endocrin - man. 2, pag. 55-60 Sistemul osos si sistemul muscular - man. 2, pag. 61-67 Functiile de nutritie Sistemul digestiv. Digestia si absorbtia - man. 1, pag. 83-88 Sistemul cardio-vascular. Circulatia Mediul intern - man. 2, pag. 77-80 Inima - man. 2, pag. 81-83 Sistemul vascular. Circulatia - man. 1, pag. 92-96 Sistemul respirator. Respiratia - man. 2, pag. 88-92 Sistemul excretor. Excretia - man. 1, pag. 97-98 Functia de reproducere Sistemul reproducator. Reproducerea - man. 1, pag. 100-102 Organismul uman, un tot unitar Reglarea functiilor organismului (reglarea functiilor sistemelor: nervos, endocrin, digestiv, respirator, circulator, excretor, osos, muscular, reproducator) - man. 1, pag. 112-115 Imunitatea - man. 2, pag. 117 Nota: La examen, se va alege intre Biologie Vegetala si Anatomia si Fiziologia Omului.
 
Citeste mai mult despre: UNIVERSITATEA  Bucuresti  FARMACIE  MEDICINA  CAROL  DAVILA 

 

Cod

Cod de securitate

Cauta admitere 2018

Domeniu de studiu
Domeniu de licenta
Specializare
Cautare avansata
 
 
 

 
 
Inchide

E-mail

Parola

Am uitat parola Cont nou
Conteacteaza-te prin Facebook

Acum te poti conecta si prin contul tau de Facebook! Da click pe butonul de mai jos si introdu datele tale:

Login with Facebook