ADMITERE 2009 - FACULTATEA DE TEOLOGIE, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

ADMITERE 2009 - FACULTATEA DE TEOLOGIE, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 5 2
5 stele

2131 vizualizari  |  Fii primul care comenteaza

ADMITERE 2009 - FACULTATEA DE TEOLOGIE, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

 A. Domeniul fundamental: TEOLOGIE

·        Domeniul de studii universitare de licenta: TEOLOGIE

·        Specializari de licenta:

 
1. Teologie Ortodoxa Pastorala - 240 credite (4 ani, zi)
        Numar de locuri:  45 locuri la buget si 45 locuri cu taxa

 Criterii de admitere

•  Media generala a anilor de liceu: 70%

•  Media la bacalaureat: 30%

Perioada de inscriere: 6-21 iulie 2009

Afisarea rezultatelor: 23 iulie 2009

 
2. Teologie Ortodoxa Didactica - 180 credite (3 ani, zi)
        Numar de locuri 15 locuri la buget si 15 locuri la taxa

Criterii de admitere

•  Media generala a anilor de liceu: 70%

•  Media la bacalaureat: 30%

 

Perioada de inscriere: 6-21 iulie 2009

Afisarea rezultatelor: 23 iulie 2009

 
B. Domeniul fundamental: STIINTE SOCIALE

·        Domeniul de studii universitare de licenta: ASISTENTA SOCIALA
·        Specializari de licenta: Asistenta Sociala - 180 credite (3 ani, zi)
      Numar de locuri 21 locuri la buget si 21 locuri la taxa

 Criterii de admitere

•  Media generala a anilor de liceu: 70%

•  Media la bacalaureat: 30%

Perioada de inscriere: 6-21 iulie 2009

Afisarea rezultatelor: 23 iulie 2009

 
ACTE  NECESARE  LA  DOSAR  PENTRU  TOATE  SPECIALIZARILE:

   1. Fisa de inscriere (se elibereaza de la Secretariat);
   2. Diploma de Bacalaureat si Foaia Matricola(in original) sau Adeverinta de absolvire (pentru absolventii 2009);
   3. Certificat de botez (copie);
   4. Binecuvantarea ierarhului de care apartine candidatul;
   5. Certificatul de nastere (copie legalizata);
   6. Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student in anul universitar 2008-2009, eliberata de decanatul facultatii, precum si Diploma de Bacalaureat sau echivalenta, in copie legalizata, pentru studentii care doresc sa urmeze un nou domeniu de studiu
   7. Adevetinta medicala tip M.S., eliberata de cabinetele scolare, dispensarele teritoriale sau medicul de familie, din care sa reiasa ca sunteti apt pentru inscrierea la facultate si nu sunteti luat in evidenta cu boli cronice. Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de comisiile medicale judetene de orientare scolara si profesionala. In adeverintele respective se va mentiona in mod expres gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala, din ordinul Ministerului Sanatatii nr. 428/1989;
   8. Declaratie pe proprie raspundere ca nu sunteti bolnav de epilepsie, boli psihice etc. si ca adeverintele medicale sunt complete;
   9. Trei fotografii tip buletin;
  10. Un dosar plic;
  11. Chitanta de achitare a taxei de inscriere in cuantum de 150 lei (taxa se achita la comisia de inscriere).

        Sunt scutiti de plata taxelor de  inscriere la concursul de admitere urmatoarele categorii de candidati:

    * copiii tuturor salariatilor Universitatii din Craiova;

    * copiii personalului didactic de la alte unitati si institutii de invatamant;

    * candidatii orfani de ambii parinti, cei proveniti de la casele de copii sau din plasament familial;

        Pentru toate categoriile de mai sus se vor aduce acte doveditoare pentru candidatii care solicita scutirea de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor, in cazul celor orfani de ambii parinti; adeverinte de la Casa de copii sau de la Centrul de plasament, in cazul celor aflati in aceste situatii; adeverinta pentru copiii salariatilor Universitatii din Craiova sau din alte institutii de invatamant, conform Statutului personalului didactic).
 

 

 

Cod

Cod de securitate

Cauta admitere 2019

Domeniu de studiu
Domeniu de licenta
Specializare
Cautare avansata