Admitere Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare in limbi straine)

Academia de Studii Economice din Bucuresti


Facultate:
Oras: Bucuresti
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte economice
   
 • Domeniu de licenta

  Administrarea afacerilor
   
 • Specializare

  Administrarea afacerilor (in limba engleza), Administrarea afacerilor (in limba franceza), Administrarea afacerilor (in limba germana)
   
 • Acreditare

  acreditata
   
 • Tip institutie

  de stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3500
   
 • Taxa anuala ID

  3200
   
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-17 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  15-18 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare


  Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va inscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail si numarul de telefon, cu urmatoarele acte:
  a) diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta) si foaia matricola (sau echivalenta acesteia, din care rezulta mediile anilor de studii) in original sau copii legalizate; absolventii care au sustinut examenul de bacalaureat in 2015 vor prezenta adeverinta care atesta promovarea examenului national de bacalaureat, in original sau copie legalizata, conform modelului elaborat de Ministerul Educatiei Nationale. Pentru absolventii de programe de studii din strainatate, diploma de bacalaureat / adeverinta de absolvire va fi insotita de atestatul / adeverinta de echivalare emis de Ministerul Educatiei Nationale - CNRED si dosarul de inscriere va fi vizat de Directia de Relatii Internationale din cadrul ASE;
  b) eseu motivational, datat si semnat, privind alegerea Academiei de Studii Economice din Bucuresti;
  c) adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetele medicale (scolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care sa rezulte ca solicitantii sunt apti pentru profilul la care candideaza;
  d) copia legalizata a certificatului de nastere;
  e) copia cartii de identitate;
  f) copia legalizata a certificatului de casatorie (daca este cazul);
  g) declaratie pe propria raspundere prin care candidatul declara ca nu a fost exmatriculat din Academia de Studii Economice si se angajeaza ca: nu va beneficia concomitent de finantare de la buget pentru doua sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor; nu va urma simultan mai mult de doua programe de studii universitare, indiferent de nivelul si forma de finantare ale acestora (declaratia se completeaza automat in aplicatia de inscriere);
  h) doua fotografii ¾;
  i) bonul valoric/bonurile valorice reprezentand taxa de inscriere, achitata la casieriile ASE.
  Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru inscriere.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Admiterea la studiile universitare de licenta, organizate la forma de invatamant cu frecventa, se face prin concurs, pe baza mediei obtinute la examenul de bacalaureat.

  Ierarhizarea candidatilor, care au obtinut calificativul admis la eseul motivational, se face in functie de media de bacalaureat si in ordinea optiunilor precizate de candidat in fisa de inscriere. Un candidat va fi admis la o singura facultate, la un singur program de studii si la o singura forma de finantare, indiferent de numarul optiunilor sale.

  In cazul in care exista mai multi candidati cu media generala de admitere egala cu cea a ultimului loc repartizat la buget sau, respectiv, la taxa, acestia sunt departajati aplicandu-se, in ordine, urmatoarele criterii:
  - media anilor de studii de liceu;
  - nota obtinuta la proba scrisa la limba si literatura romana/materna de la examenul de bacalaureat.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  200
  -
  -
   
 • Taxa
  185
  -
  -
   
 • Total
  385
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  367
  -
  5,40
   
 • 2013 vara
  400
  -
  -
   
 • 2012
  400
  -
  -
   
 • 2010
  415
  -
  -
   
 • 2008
  430
  -
  -
   
 • 2006
  -
  3.38
  5.82
   
 
 • 2012 concurenta

  405
   
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.