Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte sociale si politice
   
 • Domeniu de licenta

  Stiinte administrative
   
 • Specializare

  Administratie publica, Administratie europeana
   
 • Acreditare

  acreditata
   
 • Tip institutie

  de stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2000
   
 • Taxa anuala ID

  2000
   
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  6 aprilie-22 iulie 2015
   
 •  
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare  Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa o cerere de inscriere tip la care se anexeaza:

  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in copie legalizata, iar pentru absolventii de liceu promotia 2015, adeverinta care atesta promovarea examenului* in original sau copie legalizata, in care se mentioneaza atat media generala obtinuta la examenul de bacalaureat, cat si notele obtinute la probele sustinute;
  • *Inscrierea candidatilor care au promovat examenul national de bacalaureat in anul 2015 se poate face in baza adeverintei - in original sau copie legalizata - care atesta promovarea examenului, eliberata de unitatea scolara absolvita. La inmatriculare, candidatii admisi pe locurile finantate de la buget sunt obligati sa confirme locul prin prezentarea diplomei de bacalaureat, in original.
  • certificatul de nastere, in copie legalizata (certificat de casatorie sau certificat de schimbare a numelui, daca este cazul);
  • buletinul/cartea de identitate, in copie xerox;
  • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, pe care se mentioneaza “clinic sanatos pentru inscrierea la facultate” (in original);
  • chitanta de plata a taxei de admitere, taxa care se achita la casieria facultatii;
  • 4 fotografii tip buletin de identitate (3/4 cm), color
  • un dosar plic.


   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Facultatea de Administratie Publica
  Examenul de admitere consta in sustinerea unei probe scrise (examen tip grila, 30 de intrebari, o varianta de raspuns corecta) la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Economie, Geografie, Istoria romanilor, Limba romana sau Limba engleza. Media examenului de admitere se calculeaza astfel: 80% din nota obtinuta la proba scrisa + 20% din media obtinuta la examenul de bacalaureat.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • ID
  100
  -
  -
   
 • Total
  450
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  175
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.