Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte agricole si silvice, Stiinte ale naturii, Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Agronomie, Biologie, Ingineria produselor alimentare, Inginerie si management
   
 • Specializare

  Agricultura, Montanologie, Exploatarea masinilor si instalatiilor pentru agricultura si industria alimentara, Biologie, Tehnologia prelucrarii produselor agricole, Protectia consumatorului si a mediului, Inginerie economica in agricultura
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3450
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  5 - 24 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  07 - 11 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare  Fiecare candidat va completa o cerere de inscriere in care se vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate in formular.

  La cererea de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:

      » diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, precum si foaia matricola, ambele in original;
      » certificatul de nastere, in copie legalizata;
      » copia actului de identitate (buletin/carte identitate);
      » certificatul de casatorie (daca este cazul), in copie legalizata;
      » adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetele medicale scolare sau dispensarul teritorial. Comisiile de admitere pot solicita, dupa caz, si avizul medicului Universitatii;
      » patru fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
      » pentru candidatii studenti se solicita: o adeverinta din care sa rezulte calitatea de student, copie legalizata dupa diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, precum si dupa foaia matricola (pentru studentii care urmeaza al doilea domeniu);
      » in cazul in care candidatul este inscris pentru concurs si la o alta facultate/domeniu, in locul diplomei de bacalaureat sau adeverintei in original, va anexa o copie legalizata si copia legitimatiei de inscriere la prima facultate/domeniu, care se autentifica, dupa original, de catre secretariatul la care se face prima inscriere;
      » diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, precum si diploma de absolvire pentru absolventii care doresc sa urmeze o a doua specializare;
      » chitanta de plata a taxei de inscriere stabilita de Senatul Universitatii (150 lei);
      » candidatii care doresc sa urmeze al doilea domeniu (studenti/absolventi), vor prezenta o adeverinta eliberata de facultatea primului domeniu/specializare, din care sa rezulte numarul anilor in care au fost sustinuti de la bugetul de stat;
      » actele doveditoare, in baza carora se aproba, la cerere, scutirea de taxa pentru inscriere (orfani de ambii parinti, Casa de copii, urmasi ai celor decedati sau raniti in Revolutia din Decembrie 1989, copiii personalului didactic din invatamantul superior, a personalului tehnico-administrativ din universitatea proprie si a personalului didactic titular din invatamantul preuniversitar (in activitate, pensionat sau decedat).

  Scutirea de taxa pentru inscriere se acorda numai o singura data, acolo unde candidatul depune actele in original.

  Absolventii de liceu promotia 2015, pot prezenta in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta tip ca au absolvit liceul si au promovat examenul de bacalaureat, cu specificarea mediei examenului de bacalaureat si a mediei generale a anilor de liceu, insotita de foaia matricola.

  Candidatii din aceasta categorie admisi la concursul de admitere, au obligatia de a depune diploma de bacalaureat in original, pana cel tarziu la data inceperii anului universitar 2015/2016, in caz contrar pierd locul finantat de la bugetul de stat.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere
  Admiterea candidatilor in invatamantul superior la toate domeniile, se face fara probe de examen, criteriile de departajare, dupa notele de la Bacalaureat, fiind urmatoarele:

  1. Nota de la proba scrisa de Limba si literatura romana (N1): 50%
  2. Nota de la o alta proba scrisa, la alegere (N2): 50%

  Candidatii din lista finala, situati sub "linia de admitere", pot fi inscrisi pe baza de cerere, in limita locurilor aprobate de Senat, ca studenti in regim cu taxa.

  Candidatii la admitere in invatamantul universitar de licenta sunt absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat (sau echivalenta cu aceasta), cetateni ai Romaniei si absolventi ai institutiilor din Spatiul European al Invatamantului Superior sau din Federatia Statelor Elvetiene.

  Un candidat poate participa concomitent la concurs pentru admiterea la mai multe domenii din aceeasi institutie sau din institutii de invatamant superior diferite, in conditiile stabilite de Senatul universitatii, dar poate fi admis numai la un singur domeniu pe locuri subventionate de la bugetul de stat.

  Absolventii invatamantului superior de stat sau particular, cu diploma de licenta/absolvire, pot urma un al doilea domeniu pe locuri cu taxa sau fara taxa, dupa caz, in urma admiterii, in functie de perioada in care au fost sustinuti financiar de la bugetul de stat, pe care au obligatia sa o declare la inscriere si sa certifice printr-o adeverinta eliberata de facultatea primului domeniu/specializare.

   

  Taxa scolarizare:

  - Agricultura, Montanologie, Exploatarea masinilor, Biologie: 2.550 lei

  - Inginerie economica: 2.750 lei

  - Tehn prelucrarii produselor agricole, Protectia consumatorului si a mediului: 3.450 lei


   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  310
  -
  -
   
 • Taxa
  165
  -
  -
   
 • Total
  475
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  470
  -
  5,92
   
 • 2013 vara
  26
  -
  -
   
 • 2012
  355
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  7,23
   
 
 •  
 • 2012 ultima media

  6.66
   
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.