Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Arhitectura si urbanism, Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Inginerie geodezica, Inginerie civila
   
 • Specializare

  Masuratori terestre si cadastru, Constructii civile, industriale si agricole, Inginerie sanitara si protectia mediului
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  4000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13 – 21 iulie 2015
   
 •  
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare  Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii, vor completa o cerere tip de inscriere in care vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate in formularul respectiv.


  La cererea - tip de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:
  a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata (in cazul in care candidatul prezinta copie legalizata, ea va fi insotita de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la inscrierea la o alta facultate) sau, in cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promotia 2015, adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant;
  b) Certificatul de nastere in copie legalizata ;
  c) Certificat de casatorie in copie legalizata, daca este cazul;
  d) Adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie, din care sa rezulte ca este apt pentru facultatea la care candideaza;
  e) 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin de identitate in cazul inscrierii la facultatile care sustin examen de admitere cu probe de concurs;
  f) Carte de identitate sau pasaport (original pentru conformitate) si copie;
  g) Chitanta de achitare a taxei de inscriere.


  Actele solicitate vor fi depuse intr-un dosar plic.
  In cazul candidatilor cetateni romani care au absolvit liceul in alta tara, diploma de bacalaureat obtinuta trebuie echivalata de catre Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii stiintifice. Echivalarea se face personal de catre candidat inaintea inscrierii la admitere. Pentru informatii se poate accesa site-ul www.cnred.edu.ro. Media de la bacalaureat va fi echivalata (dupa echivalarea CNRED) de catre Comisia centrala de admitere la solicitarea Comisiei de admitere a facultatii.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Inginerie geodezica si Inginerie civila
  Media la examenul de bacalaureat
  Departajarea in caz de medii egale:
  1. Nota la Matematica la examenul de bacalaureat
  2. Certificatul obtinut la proba „Evaluarea competentelor digitale” la examenul de bacalaureat

  Arhitectura
  Proba 1: Desen liber - proba eliminatorie (admis/respins)
  Proba 2: Desen tehnic (cu o pondere de 70%); Media la examenul de bacalaureat (cu o pondere de 30%)
  Departajarea in caz de medii egale: Nota la Matematica la examenul de bacalaureat

  Taxa anuala

  • Arhitectura: 4.000 lei
  • Inginerie sanitara si protectia mediului: 2.800 lei
  • Constructii civile, industriale si agricole: 3.100 lei
  • Masuratori terestre si cadastru: 2.800 lei


   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  77
  -
  -
   
 • Taxa
  235
  -
  -
   
 • Total
  312
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  235
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.