Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Arhitectura si urbanism
   
 • Domeniu de licenta

  Arhitectura
   
 • Specializare

  Arhitectura
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  4400
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-17 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7-8 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare

   

  Actele necesare pentru inscriere

  Pentru concursul de admitere in invatamantul superior, candidatii vor depune un dosar care trebuie sa cuprinda urmatoarele acte:
  1. Cerere de inscriere, se completeaza la inscriere sau online si pe baza ei se va edita fisa de inscriere, in doua exemplare, care devine parte din dosar;
  2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata, iar pentru absolventii de liceu din promotia anului curent, carora nu le-a fost eliberata diploma, adeverinta in original sau copie legalizata, care va contine media de la bacalaureat. Daca un candidat se inscrie in cadrul Universitatii Tehnice din Cluj­Napoca la doua comisii diferite, la prima comisie depune diploma de bacalaureat in original sau copie legalizata, iar la a doua comisie o copie simpla a diplomei, semnata si stampilata de prima comisie.
  3. Foaie matricola sau adeverinta echivalenta cu aceasta in original sau copie legalizata, din care sa rezulte media la matematica si/sau fizica din fiecare an de liceu. Daca un candidat se inscrie in cadrul Universitatii Tehnice din Cluj­Napoca la doua comisii diferite, la prima comisie depune foaia matricola in original sau copie legalizata, iar la a doua comisie o copie simpla a acesteia, semnata si stampilata de prima comisie.
  4. Pentru studentii care urmeaza o a doua specializare, adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior din care sa rezulte calitatea de student si forma de finantare (buget sau taxa);
  5. Pentru absolventii unei facultati care urmeaza o a doua specializare, diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata;
  6. Certificatul de nastere, in copie legalizata. Daca un candidat se inscrie in cadrul Universitatii Tehnice din Cluj­Napoca la doua comisii diferite, la prima comisie depune o copie legalizata a certificatului de nastere, iar la a doua comisie o copie simpla a acestuia, semnata si stampilata de prima comisie, si o adeverinta eliberata de prima comisie care certifica prezenta copiei legalizate in dosarul depus la prima comisie.
  7. Adeverinta medicala, in original, eliberata de cabinetele medicale scolare, de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de intreprindere ­ dupa caz ­ de care apartin. Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinta medicala vizata de comisiile medicale judetene de orientare scolara si profesionala, in care se va mentiona ­ in mod expres ­ gradul deficientelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala. Nedeclararea acestor afectiuni poate atrage dupa sine consecintele institutionale in vigoare. Daca un candidat se inscrie in cadrul Universitatii Tehnice din Cluj­Napoca la doua sau mai multe comisii, la prima comisie depune adeverinta medicala in original, iar la cealalta/celelalte comisii o copie simpla a acesteia, semnata si stampilata de prima comisie si o adeverinta eliberata de prima comisie care atesta ca originalul se gasește la acea comisie. in fiecare dosar. ;
  8. Trei fotografii 3 cm/4 cm;
  9. Copie dupa carte sau buletin de identitate (nu trebuie legalizata);
  10. Taxa de inscriere se va achita la inscriere, sau, dupa caz, se vor prezenta acte doveditoare privind scutirea de taxa, de catre candidatii aflati in una din categoriile care beneficiaza de scutirea partiala sau totala a achitarii taxei de inscriere la admitere. Actele doveditoare sunt dupa caz: copie/copii legalizata/legalizate dupa certificatul/certificatele de deces al/ale parintelui/parintilor ­ in cazul celor orfani; adeverinta de la Casa de Copii ­ in cazul celor aflati in aceasta situatie;; adeverinta din care sa rezulte ca un parinte sau sustinator legal este angajat in sectorul invatamant bugetar.
  11. Dosar plic. Pe dosarul plic se va scrie citet numele, initiala tatalui si prenumele complet al candidatului, toate cu majuscule.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Calculul mediei de admitere:     

  Componentele mediei de admitere: Pondere din nota finalA
  a) Nota desen     80%
  b) Media la BAC     20%

  Media finala se calculeaza cu 2 zecimale, fara rotunjire!

  Criteriile de departajare in cazul unor medii finale egale sunt:

  1) Nota desen
  2) Media la bacalaureat
  3) Cea mai mare nota de la probele examenului de Bacalaureat

  Clasamentul se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPTIUNEA)

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  80
  -
  -
   
 • Taxa
  10
  -
  -
   
 • Total
  90
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  96
  -
  6.32
   
 • 2012
  125
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  6.70
   
 
 •  
 • 2012 ultima media

  7.00
   
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.