Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Arhitectura si urbanism
   
 • Domeniu de licenta

  Arhitectura
   
 • Specializare

  Arhitectura, Conservare si restaurare de arhitectura
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  6000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  14,15,16,17 Iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  25,26,27,28 August 2015
   
 • Taxa inscriere

  250 Ron
   
 • Acte necesare

   

  Inscrierea la concursul de admitere in Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" se face la secretariatul de admitere pe baza unei cereri de inscriere descarcate de pe site-ul universitatii www.uauim.ro/sectiunea ADMITERE, in care candidatii vor completa sub responsabilitatea propriei semnaturi, toate datele solicitate. Candidatii vor veni la inscriere cu fisa de inscriere gata completata.


  La cererea de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:
  a) diploma de bacalaureat in original sau in copie legalizata; absolventii de liceu care au sustinut bacalaureatul in anul 2015 pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinte tip din care sa rezulte media generala de la examenul de bacalaureat si mediile obtinute in anii de liceu. Toti candidatii declarati admisi au obligația sa depuna diploma de bacalaureat in original, la secretariatul Universitatii la data inmatricularii in anul I din anul universitar 2015-2016. Neprezentarea diplomei de bacalaureat, in original, din vina exclusiva a candidatului admis, in termenul stabilit, duce la pierderea locului finantat prin granturi de studii.
  b) foaia matricola in original sau in copie legalizata;
  c) certificat de nastere in copie legalizata;
  d) copie dupa actul de identitate;
  e) adeverinta medicala eliberata de cabinetele scolare sau de catre medicul de familie;
  f) cate doua fotografii tip buletin de identitate
  g) acte doveditoare (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor - in cazul celor orfani de ambii parinti, adeverinte de la casa de copii, in cazul celor aflati in aceasta situatie, copie legalizata a certificatului de deces al parintelui erou-martir al Revolutiei din decembrie 1989, adeverinte de venituri ale parintilor sau sustinatorilor legali ori dupa caz ale candidatilor), numai pentru acei candidati care solicita scutirea de plata a taxelor de inscriere la concursul de admitere si numai cand acestia indeplinesc conditiile care le dau dreptul sa beneficieze de scutirea respectiva;
  h) acte doveditoare privind ocupatia parintilor (activi sau pensionari) pentru copiii personalului didactic care solicita scutirea de plata a taxelor de inscriere la concursul de admitere; in conformitate cu legislatia in vigoare, un candidat poate beneficia de scutirea de plata a taxelor de inscriere la concursul de admitere doar o singura data, pentru fiecare ciclu de studii universitare, in cadrul unei institutii de invatamant superior;
  i) diploma de absolvire a unei facultati, in original sau adeverinta din care sa rezulte acest lucru pentru cei ce se inscriu in vederea urmarii unei alte facultati, precum si precizarea regimului in care au absolvit prima facultate (subventionat sau cu taxa).
  Candidatii declarati admisi „la a doua facultate" in urma concursului de admitere se vor supune regulamentului UAUIM de acordare a subventiilor.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere


  La Facultatea de Arhitectura Programe de studii in limba Romana, sau Engleza
  (4 x nota proba DESEN + media bacalaureat) : 5
  Media finala astfel calculata trebuie sa fie minimum 6,00 (sase), pentru ca un candidat sa poata fi declarat admis.

  Pentru candidatii inscrisi la Facultatea de Arhitectura – Program de studii in limba Romana si Facultatea de Arhitectura  Program de studii in limba Engleza ( optiune ulterioara ), examenul de admitere se va desfasura simultan si va avea acelasi continut;
  Dupa afisarea listelor cu rezultatele concursului de admitere, candidatii admisi pot opta pentru Facultatea de Arhitectura  Program de studii in limba Engleza. Acestia vor sustine un examen eliminatoriu (examen oral Admis/Respins ) de competente lingvistice pentru limba Engleza. Ocuparea locurilor va fi facuta ulterior testului de limba, in functie de ordinea mediilor si a numarului de locuri alocat Programului de studii in limba Engleza ( Buget/Taxa);
  in cazul in care un student a optat pentru Facultatea de Arhitectura - Programul de studii in limba Engleza (Buget/Taxa ), dar nu a fost declarat admis in urma testului de limba, sau a clasamentului final, atunci acesta isi va pastra din oficiu calitatea de admis (Taxa sau Buget) la Facultatea de Arhitectura - Programul de studii in limba Romana;
  in functie de rezultatele finale obtinute de studenti la concursul de admitere pentru Programul de studii in limba Engleza, se va stabili clasamentul final al studentilor admisi la Facultatea de Arhitectura - Program de studii in limba Romana.

  La Facultatea de Arhitectura - Sectia Conservare si Restaurare - Sibiu:
  (4 x nota proba DESEN + media bacalaureat) : 5
  Media finala astfel calculata trebuie sa fie minimum 6,00 (sase), pentru ca un candidat sa poata fi declarat admis.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  175
  -
  -
   
 • Taxa
  201
  -
  -
   
 • Total
  376
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  -
  -
  5,95
   
 • 2012
  134
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.