Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Arte
   
 • Domeniu de licenta

  Arte plastice, decorative si design
   
 • Specializare

  Ceramica - sticla - metal, Arte textile - design textil, Moda - design vestimentar, Scenografie si eveniment artistic, Design, Arta murala
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  4100
   
 •  
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Toamna

  31 august - Vineri 04 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare  Pentru inscrierea la concursul de admitere in anul I, studii universitare de licenta, candidatii vor depune un dosar tip mapa care va cuprinde urmatoarele documente:
  a) In vederea completarii REGISTRULUI MATRICOL UNIC, fiecare candidat inscris la concursul de admitere va completa, in mod obligatoriu - FISA DE iNSCRIERE - ciclul de studii universitare de licenta
  b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta in original si foaia matricola copie legalizata;
  Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunile corespunzatoare anului universitar 2014/2015 pot prezenta la inscriere, pentru sesiunea imediat urmatoare examenului de bacalaureat in anul 2015, in locul diplomei de bacalaureat adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant, in care se mentioneaza media generala mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma.
  In vederea inmatricularii, candidatii admisi pe locurile finantate prin granturi de studii au obligatia sa depuna diploma de bacalaureat in original pana la o data stabilita de fiecare facultate, conform contractului - angajament semnat odata cu fisa (cererea) de inscriere la concurs.
  Neprezentarrea diplomei de bacalaureat, in original, din vina exclusiva a candidatului admis, la termenele fixate prin contractul-angajament (anexa la cererea de inscriere), duce la pierderea locului finantat prin granduri de studii.
  c) certificatul de nastere, in copie legalizata la notariat;
  d) copia cartii de identitate;
  e) adeverinta medicala eliberata de cabinetele medicale scolare sau dispensarele teritoriale, dispensarele de intreprindere, din care sa rezulte ca sunt apti pentru profilul sau specializarea la care candideaza, vizata de medicul de familie. Candidatii care opteaza pentru specializarea Arte Plastice - Fotografie - videoprocesarea computerizata a imaginii vor prezenta si rezultatul examenului oftalmologic ;
  Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de comisiile
  medicale judetene (dupa caz, a municipilului Bucuresti) de orientare scolara si profesionala. In adeverintele respective se va mentiona in mod expres gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala, din ordinul Ministerului Sanatatii nr. 428/1989.
  Nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine consecintele institutionale in vigoare.
  f) 4 fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm.) pe hirtie fotografica;
  g) adeverinta din care sa rezulte calitatea de student in anul universitar curent, eliberata de decanatul facultatii, precum si diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta acesteia, in original sau copie legalizata, pentru studentii care doresc sa urmeze un nou domeniu de studiu;
  h) diploma de licenta sau diploma echivalenta acesteia, pentru absolventii care doresc sa urmeze o a doua specializare, in copie legalizata ;
  i) acte doveditoare pentru candidatii care solicita scutire de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor, in cazul celor orfani de ambii parinti; adeverinte de la Casa de copii, in cazul celor aflati in aceasta situatie; adeverinta de la locul de munca al parintelui, cadru didactic, aflat in activitate sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursul de admitere in invatamantul superior si beneficiaza de gratuitate la cazare in camin, copie de pe diploma candidatilor distinsi la olimpiadele scolare internationale si concursuri artistice nationale in unul din ultimii doi ani studiu (2013/2014 si 2014/2015) daca sunt inscrisi pe lista Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice;
  j) acte doveditoare pentru candidatii care solicita scutire de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere cu 50% (orfanii de un parinte) si cu 75% candidatii ale caror venituri familiale nu depasesc salariul minim brut pe economie. (ultimul talon de pensie al parintilor pensionari daca veniturile realizate din pensii sunt sub salariul minim brut pe economie; adeverinte privind veniturile familiei daca acestea nu depasesc salariul minim brut pe economie);
  k) chitanta eliberata de casieria Universitatii Nationale de Arte din Bucuresti din care rezulta achitarea taxei de inscriere la concursul de admitere (150 lei).

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Domeniul ARTE VIZUALE

  Specializarea ARTA MURALA


  1. Proba eliminatorie - (1 zi x 6 ore)
  - Desen
  Tehnica : la alegere
  Dimensiunea : 50 / 70 cm.
  2. Interviu si mapa - oral
  - Candidatul va sustine in fata comisiei lucrarile executate in timpul concursului de admitere;
  - Prezentarea unei mape cu maximum 20 de lucrari personale care sa reflecte preocuparile in domeniul specializarii.executate de candidat in afara concursului de admitere.

  Specializarea ARTE TEXTILE - design textil

  1. Proba eliminatorie - (1 zi x 6 ore)
  - Schite de compozitie
  Tehnica : la alegere
  Dimensiunea : 50 / 70 cm.
  2. Proba de specialitate - (1 zi x 6 ore)
  - Studiul desenului
  Tehnica : la alegere
  Dimensiunea : 50 / 70 cm.
  3. Interviu* si mapa: - oral
  - Candidatul va sustine in fata comisiei lucrarile executate in timpul concursului de admitere;
  - Prezentarea unei mape cu maximum 20 de lucrari personale care sa reflecte preocuparile in domeniul specializarii.executate de candidat in afara concursului de admitere.
  *Interviul se va baza pe o bibliografie obligatorie.
  Bibliografie:
  Ailincai Cornel „Introducere in gramatica limbajului vizual”, Editura Polirom, Bucuresti, 2010;
  Lazarescu Liviu „Culoarea in arta”, Editura Polirom, Iasi, 2009;
  Truica Ion „Arta compozitiei”, Editura Polirom, Iasi, 2011;
  Constantin Prut „Culoare, arta, ambient”, Editura Meridiane.
  Nota: Se recomanda o documentare minimala asupra activitatii de creatie a unor personalitati din domeniul artelor textile si a designului textil.
  Ileana Balota, Geta Bratescu, Ana Lupas, Daniela Grusevschi, Serbana Dragoescu, Ariana
  Nicodim, Teodora Stendl, Maria Mihalache Blendea, Florica Vasilescu, Olga Birman Sabau.
  William Morris, Jean Lurcat, Sonia Delaunay, Magdalena Abakanowicz, Jack Lenor Larsen.

  Specializarea MODA - design vestimentar

  1. Proba eliminatorie - (1 zi x 6 ore)
  - Drapaj si schita
  Tehnica : la alegere
  Dimensiunea : A3.
  2. Proba de specialitate - (1 zi x 6 ore)
  - Compozitie de moda
  Tehnica : la alegere
  Dimensiunea : 50 / 70 cm.
  3. Interviu* si mapa: - oral
  - Candidatul va sustine in fata comisiei lucrarile executate in timpul concursului de admitere;
  - Prezentarea unei mape cu maximum 20 de lucrari personale care sa reflecte preocuparile in domeniul specializarii.executate de candidat in afara concursului de admitere.
  *Interviul se va baza pe o bibliografie obligatorie.
  Bibliografie:
  Adina Nanu „Arta pe om”, Editura Compania, Bucuresti 2000;
  Adina Nanu „Vezi”, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti 2011;
  Liviu Lazarescu „Culoarea in arta”, Editura Polirom Iasi 2009;
  Ion Truica „Arta contemporana”, Editura Polirom Iasi 2011.
  Nota: Se recomanda o documentare privind ultimele prezentari de moda, creatori actuali
  internationali si romani.

  Specializarea CERAMICA-STICLA-METAL

  1. Proba eliminatorie - (1 zi x 6 ore)
  - Schite de compozitie
  Tehnica : la alegere
  Dimensiunea : 50 / 70 cm.
  2. Proba de specialitate - (1 zi x 6 ore)
  - Studiul desenului
  Tehnica : la alegere
  Dimensiunea : 50 / 70 cm.
  3. Interviu si mapa: - oral
  - Candidatul va sustine in fata comisiei lucrarile executate in timpul concursului de admitere;
  - Prezentarea unei mape cu maximum 20 de lucrari personale care sa reflecte preocuparile in domeniul specializarii.executate de candidat in afara concursului de admitere.
  Nota: Se recomanda o documentare minimala asupra activitatii de creatie a unor personalitati din domeniul ceramicii, sticlei si metalului precum si a unor manifestari din domeniu.

  Specializarea DESIGN

  1. Proba eliminatorie - (1 zi x 6 ore)
  - Crochiuri, desen si culoare
  Tehnica : la alegere
  Dimensiunea : coala A3 (30/42 cm)
  2. Proba de specialitate - (1 zi x 6 ore)
  - Schita de proiect
  Tehnica : la alegere
  Dimensiunea : 50 / 70 cm.
  3. Interviu si mapa: - oral
  - Candidatul va sustine in fata comisiei lucrarile executate in timpul concursului de admitere;
  - Prezentarea unei mape cu maximum 20 de lucrari executate de candidat in afara concursului de admitere.

  Specializarea SCENOGRAFIE SI EVENIMENT ARTISTIC

  1. - Prezentarea unei mape cu minimum 20 lucrari care sa cuprinda: - oral
  -desen dupa model (portret, model asezat)
  - desen ornamental (diverse mulaje, basoreliefuri, etc.)
  - perspective libere (interioare si strazi)
  - compozitie (tehnici diferite: carbune, tusuri, culori apa etc.)
  2. - Interviu*: - oral
  - interviul va urmari estimarea nivelului de cultura generala cu accent pe literatura dramatica si istoria artei.
  - interviul presupune discutii pe marginea textelor si a filmelor propuse in bibliografie.
  *Interviul se va baza pe o bibliografie obligatorie.
  Bibliografie selectiva:
  TEATRU
  PREDA, Marin: Morometii, vol I-II;
  SORESCU, Marin: Matca;
  CaLINESCU, George: Enigma Otiliei;
  BLAGA, Lucian: Mesterul Manole;
  CARAGIALE, Ion Luca: O scrisoare pierduta; O noapte furtunoasa
  ALECSANDRI, Vasile: Coana Chirita
  W. SHAKESPEARE: Romeo si Julieta, Hamlet
  A P. CEHOV: Pescarusul
  FILMOGRAFIE
  MOROMETII - regia Stere Gulea
  FELIX SI OTILIA - regia Iulian Mihu
  DE CE TRAG CLOPOTELE MITICa -regia Lucian Pintilie
  DUHUL AURULUI - regia Dan Pita si Mircea Veroiu

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  96
  -
  -
   
 • Taxa
  88
  -
  -
   
 • Total
  184
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  190
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.