Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Arte
   
 • Domeniu de licenta

  Teatru, Cinematografie si media, Muzica, Artele spectacolului
   
 • Specializare

  Artele spectacolului, Teatrologie, Scenografie, Comunicare audiovizuala, Pedagogie muzicala
   
 •  
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-18 iulie 2015
   
 •  
 • Taxa inscriere

  200 Ron
   
 • Acte necesare  ACTE NECESARE PENTRU iNSCRIERE:
  1. fisade inscriere tipizata (la secretariatul universitatii);
  2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original; Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2015 pot prezenta la inscriere, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de liceu din care sa rezulte media generala;
  3. certificatul de nastere, copie legalizata;
  4. adeverinta medicala tip;
  5. trei fotografii tip buletin de identitate;
  6. adeverinta din care sa rezulte calitatea de student si diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta, in copie legalizata (originalul ramanand la prima facultate), respectiv diploma de licenta sau diploma de absolvire a unei facultati sau a unei forme scurte de invatamant in original, pentru cei care se inscriu la concurs ca sa urmeze o a doua specializare;
  7. adeverinta de inscriere de la specializarea unde s-a depus dosarul cu acte originale (in cazul in care prima specializare pentru care a optat candidatul se afla in cadrul altei institutii de invatamant superior);
  8. fisa cu repertoriul de concurs (actorie, papusi-marionete);
  9. certificatul de casatorie, dupa caz, in copie legalizata;
  10. copia buletinului sau cartii de identitate;
  11. alte acte doveditoare pentru acei candidati care solicita scutirea de plata a taxelor de inscriere la concursul de admitere (copiii personalului didactic, candidatii orfani, cei proveniti de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor martiri ai revolutiei);
  12. chitanta de achitare a taxei de inscriere;
  13. un dosar plic.

  TAXA DE SCOLARIZARE:
  Pentru cetatenii romani si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene:
  - 3000 lei/ an universitar la studii universitare de licenta, specializarile artele spectacolului - actorie, papusi-marionete, coregrafie, regie si scenografie-eveniment artistic
  - 2400 lei/an universitar la studii universitare de licenta, specializarea comunicare audiovizuala-multimedia
  - 2000 lei/an universitar la studii universitare de licenta, specializarea teatrologie
  - 2000 lei/ an universitar la studii universitare de licenta, specializarea pedagogie muzicala.
  Pentru studentii straini (cu exceptia cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene):
  - 750 EUR/luna (specializarile artele spectacolului si teatrologie)
  - 420 EUR/luna (specializarea pedagogie muzicala)
  - 220 EUR/luna (specializarea comunicare audiovizuala - multimedia)

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  CRITERII DE ADMITERE:

  A. Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI - ACTORIE
  B. Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI - PAPUSI SI MARIONETE


  ETAPA 1. (proba practica): se noteaza cu admis/respins Testarea aptitudinilor muzicale si ritmice si prezentarea unor versuri, din repertoriul candidatului.
  Proba se desfasoara astfel:
  a.) Candidatul va canta si va dansa pe o melodie din propriul repertoriu (sunt admise, la cererea candidatului, partituri de pian, casete audio sau instrumente muzicale pentru acompaniament) si va rezolva unele teste practice propuse de Comisia de examinare. Candidatii vor sustine aceasta proba in echipament de educatie fizica; b.) Candidatul va recita, la alegere si la solicitarea comisiei, doua-trei poezii din repertoriul personal.

  ETAPA a 2-a (proba practica): Prezentarea unui monolog dintr-o piesa de teatru, a unor versuri si a unei povestiri, la alegerea comisiei, din repertoriul candidatului; exercitii de improvizatie pe teme propuse de comisie.
  Proba se va desfasura astfel:
  a). Candidatul va interpreta un monolog, la alegerea comisiei;
  b). Candidatul va recita doua-trei poezii si va prezenta o povestire, la alegerea comisiei, din repertoriul personal;
  c). Candidatul va improviza o scurta scena dramatica pe baza unei teme indicate de comisie printr-un bilet de examen.
  Criterii de departajare in caz de medii egale: media obtinuta la proba II, punctul a.)

  N.B.: Candidatii vor pregati un repertoriu care va cuprinde un numar de sase poezii diferite ca gen (inclusiv fabule si balade), doua povestiri din literatura nationala si universala si doua monologuri din dramaturgia nationala si universala.

  C. Specializarea TEATROLOGIE
  - media examenului de bacalaureat – pondere 75%
  - colocviu de cultura teatrala - analiza la prima vedere a unei secvente dintr-un spectacol de teatru - pondere 25%.

  D. Specializarea SCENOGRAFIE-EVENIMENT ARTISTIC

  ETAPA 1: eliminatorie - se noteaza cu admis/respins - testarea pregatirii plastice si a fanteziei creatoare
  a) Realizarea unei compozitii in culoare, pe marginea unei teme alese de comisia de admitere (5 ore)
  b) 6 crochiuri dupa model viu (6x10 minute=1 ora)

  ETAPA a 2-a:
  Realizarea unor schite de decor si de costum la o tema data pornind de la o piesa din repertoriul de concurs (3 ore).

  Repertoriul de concurs:
  1. I.L. Caragiale: „O scrisoare pierduta”
  2. Camil Petrescu: „Suflete tari”
  3. W. Shakespeare: „Romeo si Julieta”
  4. J.B. Molière: „Avarul”
  5. C. Goldoni: „Sluga la doi stapani”
  6. A.P. Cehov: „Pescarusul”
  7. A. Miller: „Moartea unui comis-voiajor”
  8. E. Ionescu: „Cantareata cheala”

  N.B.: Candidatii vor depune in dosarul admiterii si o mapa continand lucrari personale (min. 10 lucrari)
  Tehnici de executie admise la examenul de admitere: creion, carbune, tus, tempera, acuarele, culori acrilice, carioca, creioane colorate, pasteluri, tehnici mixte.
  Plansetele, caprele de atelier si hartia de desen vor fi asigurate de universitate.

  E. Specializarea PEDAGOGIE MUZICALA

  ETAPA 1 (oral): se noteaza cu admis/respins Aptitudini muzicale. Verificarea auzului, ritmului si memoriei muzicale: redarea si recunoasterea unor intervale si acorduri cantate la pian; redarea unui ritm dat; redarea unui fragment melodic cantat la pian

  ETAPA a 2-a (scris/oral) - pondere 75%
  a.Solfegiu la prima vedere: citirea la prima vedere a cate unui solfegiu de 12-14 masuri, in cheile Sol si Fa, in masuri de 2, 3 sau 4 timpi, in tonalitati cu pana la 4 alteratii inclusiv.
  b.Proba de canto: Interpretarea vocala (fara acompaniament) a unei piese la libera alegere a candidatului
  c.Proba de instrument: Interpretarea unei piese la un instrument (institutia pune la dispozitie doar pian).
  d.Teoria muzicii (scris) Se verifica cunostintele de ritm, metru muzical, tonalitate, intervale muzicale, acorduri

  BIBLIOGRAFIE: - Victor Giuleanu: Tratat de Teoria Muzicii, Editura Muzicala, Bucuresti, 1986 - Victor Giuleanu: Manualele de Teoria Muzicii si Solfegiu clasele IX-XII.

  Criterii de departajare in caz de medii egale: media obtinuta la Etapa a 2 -a, proba d.)
  Media de bacalaureat: pondere 25%

  F. Specializarea COMUNICARE AUDIOVIZUALA - MULTIMEDIA:

  ETAPA 1 - Proba scrisa la alegere din urmatoarele discipline:
  • Limba si literatura romana (din materia claselor IX. - XII.)
  • Psihologie (clasa a X-a)
  • Sociologie (clasa a XI-a)
  • Filosofie (clasa a XII-a)

  ETAPA a 2-a = proba orala, se vor evalua urmatoarele competente:
  • capacitatea de argumentare;
  • capacitate de formare obiectiva, fara prejudecati a opiniei in legatura cu o situatie reala sau fictiva data;
  • capacitatea de rezolvare a unei probleme reale sau fictive cu ajutorul mijloacelor de comunicare;


  Componenta mediei de admitere:
  - 30% media de bacalaureat;
  - 40%
  - 40% nota obtinuta la examenul scris;
  - 30% nota obtinuta la proba orala.

  Criterii de departajare in caz de medii egale: media obtinuta la proba scrisa

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  35
  -
  -
   
 • Taxa
  30
  -
  -
   
 • Total
  65
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  60
  -
  -
   
 • 2013 vara
  72
  -
  -
   
 • 2012
  60
  -
  -
   
 • 2010
  96
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.