Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Arte
   
 • Domeniu de licenta

  Arte plastice, decorative si design
   
 • Specializare

  Arte plastice
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  4100
   
 •  
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Toamna

  01-08 septembrie 2014
   
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare  Pentru inscrierea la concursul de admitere in anul I, studii universitare de licenta, candidatii vor depune un dosar tip mapa care va cuprinde urmatoarele documente:


  a) In vederea completarii REGISTRULUI MATRICOL UNIC, fiecare candidat inscris la concursul de admitere va completa, in mod obligatoriu - FISA DE INSCRIERE - ciclul de studii universitare de licenta .
  b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta in original si foaia matricola copie legalizata;
  Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunile corespunzatoare anului universitar 2013/2014 pot prezenta la inscriere, pentru sesiunea imediat urmatoare examenului de bacalaureat, in anul 2013, in locul diplomei de bacalaureat adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant, in care se mentioneaza media generala mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma.
  In vederea inmatricularii, candidatii admisi pe locurile finantate prin granturi de studii au obligatia sa depuna diploma de bacalaureat in original pana la o data stabilita de fiecare facultate, conform contractului - angajament semnat odata cu fisa (cererea) de inscriere la concurs.
  Neprezentarrea diplomei de bacalaureat in original, din vina exclusiva a candidatului admis, la termenele fixate prin contractul-angajament (anexa la cerea de inscriere), duce la pierderea locului finantat prin granduri de studii.
  c) certificatul de nastere, in copie legalizata; legalizarea se poate efectua si de catre facultate;
  d) adeverinta medicala eliberata de cabinetele medicale scolare sau dispensarele teritoriale, dispensarele de intreprindere, din care sa rezulte ca sunt apti pentru profilul sau specializarea la care candideaza, vizata de medicul de familie. Candidatii care opteaza pentru specializarea Arte Plastice - Fotografie - videoprocesarea computerizata a imaginii vor prezenta si rezultatul examenului oftalmologic.


  Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de comisiile medicale judetene (dupa caz, a municipilului Bucuresti) de orientare scolara si profesionala. In adeverintele respective se va mentiona in mod expres gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala, din ordinul Ministerului Sanatatii nr. 428/1989.
  Nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine consecintele institutionale in vigoare.
  e) 4 fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm.) pe hirtie fotografica;
  f) adeverinta din care sa rezulte calitatea de student in anul universitar curent, eliberata de decanatul facultatii, precum si diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta acesteia, in original sau copie legalizata, pentru studentii care doresc sa urmeze un nou domeniu de studiu;
  g) diploma de licenta sau diploma echivalenta acesteia, pentru absolventii care doresc sa urmeze o a doua specializare, in original ;
  h) acte doveditoare pentru candidatii care solicita scutire de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor, in cazul celor orfani de ambii parinti; adeverinta de la Casa de copii, in cazul celor aflati in aceasta situatie; adeverinta de la locul de munca al parintelui, cadru didactic, aflat in activitate sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursul de admitere in invatamantul superior si beneficiaza de gratuitate la cazare in camin, copie de pe diploma candidatilor distinsi la olimpiadele scolare internationale si concursuri artistice nationale in unul din ultimii doi ani studiu (2011/2012 si 2012/2013) daca sunt inscrisi pe lista Ministerului Educatiei Nationale.
  i) acte doveditoare pentru candidatii care solicita scutire de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere cu 50% (orfanii de un parinte) si cu 75% candidatii ale caror venituri familiale nu depasesc salariul minim brut pe economie. (ultimul talon de pensie al parintilor pensionari daca veniturile realizate din pensii sunt sub salariul minim brut pe economie; adeverinte privind veniturile familiei daca acestea nu depasesc salariul minim brut pe economie);
  j) chitanta eliberata de casieria Universitatii Nationale de Arte din Bucuresti din care rezulta achitarea taxei de inscriere la concursul de admitere (100 lei).


   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  FACULTATEA DE ARTE PLASTICE


  Domeniul ARTE VIZUALE


  Specializarea: ARTE PLASTICE (PICTURA)
  1. – Proba eliminatorie - practic (1zi x 6 ore)
  - Desen – studiu de observatie
  Tehnica : la alegere
  Dimensiunea : 50 / 70 cm.
  2. Test vocational - practic (1 zi x 6 ore)
  - Culoare – studiu de observatie
  Tehnica : la alegere
  Dimensiunea : 50 / 70 cm.
  3. – Interviu : - oral
  - Candidatul va sustine in fata comisiei lucrarile executate in timpul concursului de admitere; precum si lucrarile din mapa.
  Prezentarea unei mape cu maximum 20 de lucrari executate de candidat in afara concursului de admitere, din care 10 studii de culoare si desen.

  Specializarea: ARTE PLASTICE (GRAFICA)
  1. – Proba eliminatorie - practic (1zi x 6 ore)
  - Compozitie cu obiecte
  Tehnica : la alegere
  Dimensiunea: min. A3 (30/42 cm) max. 50 / 70 cm.
  3 schite pregatitoare
  Tehnica: la alegere
  Dimensiunea: max. A4 (21/30 cm)
  2. – Test vocational - practic (1 zi x 6 ore)
  - Desen - studiu de observatie
  Tehnica : la alegere
  Dimensiunea : 50 / 70 cm.
  3. – Interviu : - oral
  - Candidatul va sustine in fata comisiei lucrarea executata in timpul concursului de admitere;
  - Prezentarea unei mape cu maximum 20 de lucrari executate de candidat in afara concursului de admitere.

  Specializarea: ARTE PLASTICE (SCULPTURA)
  1. – Proba eliminatorie - practic (1zi x 4 ore)
  - Studiu desen, model viu sau ghips antic
  Tehnica : la alegere
  Dimensiunea : 50 / 70 cm
  2. – Test vocational - practic (1 zi x 6 ore)
  - Compozitie
  Tehnica : modelaj.
  3. – Interviu : - oral
  - Candidatul va sustine in fata comisiei lucrarile executate in timpul concursului de admitere;
  - Prezentarea mapei cu maximum 20 de lucrari executate de candidat in afara concursului de admitere.


  Specializarea: ARTE PLASTICE ( FOTOGRAFIE - VIDEOPROCESAREA COMPUTERIZATA A IMAGINII)
  1. – Proba eliminatorie (proba practica)
  – Test vocational (compozitie fotografica)
  - candidatul va realiza o compozitie fotografica – test practic (15 minute/candidat)
  (Universitatea va pune la dispozitie o recuzita, aparatura de iluminare, aparatura de captare)
  Scopul acestei probe este de a testa cunostintele si aptitudinile candidatului legate de alegerea compozitiei cadrului si tehnica fotografierii.
  2. – Interviu cu portofoliu si test de cunostinte de istoria artei si fotografie bazat pe o bibliografie obligatorie - oral
  Bibliografie:
  - Gabriel Bauret “ Abordarea fotografiei”, Editura All;
  - Roland Barthes “ Camera luminioasa –insemnari despre fotografie” Colectia Balcon, Editura Ideea Design&Print, Cluj 2005;
  - Ernest Gombrich “ Istoria Artei”, Editura PRO 2007;
  “ Istoria artei – de la picture rupestra la arta urbana”, Editura RAO, 2012;
  Protofoliu cu minimum 25 fotografii (cu dimensiunea de 18x24 cm , tehnica de fotografiere la
  alegere).
  Scopul acestei probe este de a testa cunostintele si aptitudinile candidatului legate de
  alegerea subiectului, compozitiei cadrului, tehnicii imaginii fotografice, cat si a prelucrarii si
  printarii fotografiei.

  Media generala de admitere se stabileste ca medie aritmetica, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire, a mediilor obtinute la fiecare proba de concurs. Probele la care candidatul a absentat se noteaza cu zero si intra in calculul mediei generale.

  Admiterea in ciclul de studii universitare de licenta se face in ordinea descrescatoare a mediilor generale de admitere obtinute de candidati, in limita numarului de locuri stabilit pentru fiecare facultate, si /sau domeniu de studiu. In cazul existentei mai multor candidati cu medie egala pe ultimul loc, Senatul Universitatii Nationale de Arte din Bucuresti a stabilit urmatoarele criterii de departajare pentru toate specializarile mai putin specializarea Istoria si Teoria Artei:
  1. Media la examenul de bacalaureat.
  2. Media multianuala la liceu.

  Criteriile de departajare pentru specializarea Istoria si Teoria Artei sunt:
  1. Media multianuala la liceu.
  2. Media mediilor la istorie.
  Media generala minima de admitere este 5,00 (cinci) la toate specializarile.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  94
  -
  -
   
 • Taxa
  70
  -
  -
   
 • Total
  164
  -
   
 • Istoric
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.
 
Login  |  Cont nou
 
Inchide

E-mail

Parola

Am uitat parola Cont nou
Conteacteaza-te prin Facebook

Acum te poti conecta si prin contul tau de Facebook! Da click pe butonul de mai jos si introdu datele tale:

Login with Facebook
Publicitate pe Studentie.ro ×