Admitere Facultatea de Arte

Universitatea din Oradea


Facultate:
Oras: Oradea
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Arte
   
 • Domeniu de licenta

  Muzica, Arte vizuale
   
 • Specializare

  Pedagogie muzicala, Interpretare muzicala - canto, Interpretare muzicala - instrumente, Arte plastice (pictura), Arte plastice (sculptura), Arte plastice (grafica), Arte decorative, Moda - design vestimentar, Design
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 •  
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13.07 – 27.07.2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  07.09 – 16.09. 2015
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare  Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii, vor completa o cerere tip de inscriere in care vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate in formularul respectiv.


  La cererea - tip de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:
  a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata (in cazul in care candidatul prezinta copie legalizata, ea va fi insotita de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la inscrierea la o alta facultate) sau, in cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promotia 2015, adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant;
  b) Certificatul de nastere in copie legalizata ;
  c) Certificat de casatorie in copie legalizata, daca este cazul;
  d) Adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie, din care sa rezulte ca este apt pentru facultatea la care candideaza;
  e) 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin de identitate in cazul inscrierii la facultatile care sustin examen de admitere cu probe de concurs;
  f) Carte de identitate sau pasaport (original pentru conformitate) si copie;
  g) Chitanta de achitare a taxei de inscriere.


  Actele solicitate vor fi depuse intr-un dosar plic.
  In cazul candidatilor cetateni romani care au absolvit liceul in alta tara, diploma de bacalaureat obtinuta trebuie echivalata de catre Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii stiintifice. Echivalarea se face personal de catre candidat inaintea inscrierii la admitere. Pentru informatii se poate accesa site-ul www.cnred.edu.ro. Media de la bacalaureat va fi echivalata (dupa echivalarea CNRED) de catre Comisia centrala de admitere la solicitarea Comisiei de admitere a facultatii.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere

   

  Pedagogie muzicala
  Proba eliminatorie: Reproducerea vocala a unor fragmente muzicale interpretate la pian de catre comisie.
  Proba de specialitate: Interviu in care se va urmari nivelul cunostintelor muzicale al candidatului
  Departajarea in caz de medii egale: nota la Solfegiu la prima vedere

  Interpretare muzicala - Instrumente
  Proba eliminatorie: O gama majora si relativa sa minora (la alegere), cu arpegii.
  Proba de specialitate:
  - Proba de aptitudini instrumentale (75%)
  - Interviu in vederea evaluarii cunostintelor teoretice (25%)
  Departajarea in caz de medii egale: nota la proba de tehnica si interpretare instrumentala

  Interpretare muzicala - canto
  Proba eliminatorie: Vocalize
  Proba de specialitate:
  - Proba de aptitudini vocale si scenice (75%)
  - Interviu in vederea evaluarii cunostintelor teoretice (25%)
  Media finala a examenului = media aritmetica a notelor obtinute la subprobele de concurs
  Departajarea in caz de medii egale: nota la proba de interpretare vocala

  Pictura
  Proba 1 - eliminatorie:
  - Mapa cu minim 10 lucrari
  - Interviu
  Proba 2: Desen pentru pictura (100% din nota finala)
  Departajarea in caz de medii egale: Media la examenul de bacalaureat

  Sculptura
  Proba eliminatorie:
  - Mapa cu minim 10 lucrari
  - Interviu
  Proba practica: Desen pentru sculptura (100% din nota finala)
  Departajarea in caz de medii egale: Media la examenul de bacalaureat

  Arte decorative
  Proba eliminatorie:
  - Mapa cu minim 10 lucrari
  - Interviu
  Proba practica: Desen pentru arte decorative (100% din nota finala)
  Departajarea in caz de medii egale: Media la examenul de bacalaureat

  Design
  Proba eliminatorie:
  - Mapa cu minim 10 lucrari
  - Interviu
  Proba practica: Desen pentru design (100% din nota finala)
  Departajarea in caz de medii egale: Media la examenul de bacalaureat

  Moda
  Proba eliminatorie:
  - Mapa cu minim 10 lucrari
  - Interviu
  Proba practica: Desen pentru moda-design vestimentar (100% din nota finala)
  Departajarea in caz de medii egale: Media la examenul de bacalaureat

  Grafica
  Proba eliminatorie:
  - Mapa cu minim 10 lucrari
  - Interviu
  Proba practica: Desen pentru grafica (100% din nota finala)
  Departajarea in caz de medii egale: Media la examenul de bacalaureat

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  73
  -
  -
   
 • Taxa
  162
  -
  -
   
 • Total
  235
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  142
  -
  -
   
 • 2013 vara
  185
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.