Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Arte
   
 • Domeniu de licenta

  Teatru, Muzica
   
 • Specializare

  Artele spectacolului, Pedagogie muzicala
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  Privata
   
 • Taxa anuala Zi

  2750
   
 • Taxa anuala ID

  2200
   
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  01-30 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  01-21 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  110 Ron
   
 • Acte necesare  Documentele necesare inscrierii la admitere sunt urmatoarele:
  1. diploma de bacalaureat (diploma echivalenta cu aceasta), in original sau adeverinta eliberata de liceu, in original, pentru candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in anul 2014 (adeverinta de absolvent de liceu se poate depune in copie legalizata in cazul in care candidatul care se inscrie la admitere are adeverinta in original depusa la un alt dosar de admitere, insotita de o adeverinta in care se certifica acest lucru). Adeverinta de absolvire trebuie sa cuprinda media generala la examenul de bacalaureat, mediile obtinute in anii de studii, termenul de valabilitate si mentiunea ca nu a fost eliberata diploma de bacalaureat.
  2. certificatul de nastere, in copie (xerox);
  3. certificatul de casatorie (daca este cazul), in copie (xerox);
  4. adeverinta medicala tip;
  5. copie de pe buletinul/cartea de identitate, care sa cuprinda codul numeric personal;
  6. 3 fotografii 3/4;
  7. copie legalizata de pe diploma de bacalaureat, insotita de adeverinta eliberata de facultatea la care se afla diploma de bacalaureat, in original (pentru cei care urmeaza a doua facultate);
  8. un dosar plic

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere

   


  Admiterea la Facultatea de Arte, la toate programele de studii de licenta, se face prin sustinerea a doua probe:
  - o proba practica eliminatorie, de aptitudini artistice, notata cu Admis/Respins
  - un interviu de verificare a cunostintelor de cultura generala in specialitate realizat de comisia de admitere si pe baza fisei chestionar completata de catre fiecare candidat.

  Ierarhizarea candidatilor declarati admisi in urma concursului se face tinandu-se seama de urmatoarele criterii:
  a) nota obtinuta la verificarea cunostintelor de specialitate si a capacitatilor artistice (60%);
  b) media obtinuta la examenul de bacalaureat (40%).
   


  Taxa anuala:

  • Artele spectacolului - 7140 lei
  • Pedagogie muzicala - 2750 lei
  • Pedagogie muzicala FR - 2200 lei
    
   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Total
  145
  -
   
 • Istoric
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.