Admitere Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica

Universitatea din Craiova


Facultate:
Oras: Craiova
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte exacte, Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Inginerie electronica si telecomunicatii, Calculatoare si tehnologia informatiei, Ingineria sistemelor, Mecatronica si robotica
   
 • Specializare

  Electronica aplicata, Calculatoare, Automatica si informatica aplicata, Ingineria sistemelor multimedia, Mecatronica, Robotica
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-23 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  07-18 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare  Fiecare candidat va avea la inscriere un dosar A4 cartonat, tip plic, in care isi va prezenta documentele solicitate pentru inscriere, conform listei de mai jos (lista documentelor poate fi consultata in format electronic aici). in plus, coperta dosarului de admitere va fi completata de candidat dupa modelul pus la dispozitia candidatilor in format electronic aici sau pe suport tiparit in locatia de inscriere/secretariatul comisiei de admitere.

  • Fisa de inscriere (se completeaza la secretariatul comisiei de admitere din cladirea facultatii);
  • Diploma de bacalaureat in original (sau copie legalizata) si copia ei nelegalizata. Daca aceasta nu a fost inca emisa de catre liceul candidatului, se poate aduce o adeverinta tip din care sa rezulte absolvirea liceului si promovarea examenul de bacalaureat, mentionandu-se media generala de la bacalaureat si mediile obtinute in anii de liceu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma;
  • Foaia matricola de la absolvirea liceului in original (sau copie legalizata) si o copie nelegalizata a acesteia;
  • Certificatul de nastere (in original, plus o copie nelegalizata a acestuia). Dupa compararea celor 2 documente, originalul se restituie candidatului;
  • Cartea de identitate (in original, plus o copie nelegalizata a acestuia). Dupa compararea celor 2 documente, originalul se restituie candidatului;
  • Certificatul de casatorie daca este cazul (in original si copie nelegalizata);
  • Adeverinta medicala tip M.S. (eliberata de cabinetele medicale scolare, dispensarele teritoriale, dispensarele de intreprindere sau medicul de familie). Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de comisiile medicale judetene de orientare scolara si profesionala. in adeverintele respective se va mentiona in mod expres gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala, din ordinul Ministerului Sanatatii nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine consecintele institu­tio­nale in vigoare;
  • Trei poze tip buletin/carte de identitate;
  • Declaratie pe proprie raspundere ca nu a mai beneficiat de scolarizare subventionata de la buget, model accesibil aici;
  • Angajamentul semnat al candidatului (modelul se gaseste in format electronic aici sau pe suport tiparit la secretariatul comisiei);
  • Date suplimentare de contact ale candidatului (persoana de contact, telefon fix si mobil, adresa de posta electronica);
  • Acte doveditoare pentru candidatii care solicita scutirea de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor, in cazul celor orfani de ambii parinti; adeverinte de la Casa de copii, in cazul celor aflati in aceasta situatie; adeverinta pentru copiii salariatilor Universitatii din Craiova sau din alte institutii de invatamant, conform legii);
  • Pentru candidatii de etnie rroma, adeverinta din care sa rezulte ca persoana in cauza este de etnie rroma, eliberata de o organizatie legal constituita;
  • Chitanta de achitare a taxei de inscriere (taxa se achita la secretariatul facultatii si tot aici se primeste si chitanta corespunzatoare);
  • Optional: Atestatul de limba engleza doar pentru candidatii care solicita specializarea Calculatoare in limba engleza in original (sau copie legalizata) si copie nelegalizata.


  NOTA BENE: Candidatii care solicita specializarea Calculatoare in limba engleza vor sustine un test la limba engleza evaluat cu calificativul Admis sau Respins. Candidatii care au atestate nationale sau internationale de limba engleza sau cei care au sustinut si au promovat o proba de limba engleza la Bacalaureat nu vor mai sustine acest test.

  CAZARE: Studentii declarati admisi in anul I la Universitatea din Craiova, care doresc sa locuiasca in caminele studentesti, in anul universitar 2014/2015, pot depune cereri de cazare la sediul Conventiei Organizatiilor Studentesti, din str. Petre Ispirescu nr. 107H, sala 1, in perioadele 1 - 10 august 2014 (pentru candidatii declarati admisi in sesiunea de vara), respective 1 - 10 septembrie 2014 (pentru candidatii declarati admisi in sesiunea de toamna), in intervalul orar 09:00 - 13:00. Informatii suplimentare aici.

  SUPLIMENTAR (numai pentru studentii sau absolventii care doresc sa urmeze un al doilea program de studii)

  • Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student in anul universitar curent, eliberata de secretariatul facultatii la care studiaza, precum si diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasa, in original sau in copie legalizata, pentru studentii care doresc sa urmeze un nou program de studii;
  • Diploma de absolvire sau de licenta, in original - pentru absolventi.
    
   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Evaluarea candidatilor

  Selectia candidatilor la examenul de admitere IULIE 2015 pentru domeniile de studii disponibile in cadrul facultatii (listate in ordine alfabetica mai jos) se va face dupa cum urmeaza. Va invitam sa cititi cu atentie aceste modalitati de admitere:

  1. Domeniul Calculatoare si Tehnologia Informatiei (programele de studii: Calculatoare cu predare in limba romana; Calculatoare cu predare in limba engleza):

  • 70% Nota la examenul scris (matematica sau informatica, la alegere);
  • 30% Media Examenului de Bacalaureat.


  Criterii de departajare
  Criteriul 1: Nota la examenul scris;
  Criteriul 2: Nota de la una din probele de matematica/informatica/fizica de la Examenul de Bacalaureat, aleasa de candidat.

  La domeniul Calculatoare si Tehnologia Informatiei:
  Proba scrisa se poate sustine, la alegere, la una dintre disciplinele: Matematica sau Informatica;
  Lucrarile scrise vor avea aceeasi structura ca lucrarile scrise de la Examenul de Bacalaureat;
   
  2. Domeniul Electronica si Telecomunicatii (programul de studii: Electronica Aplicata):

  • 100% Media Examenului de Bacalaureat.


  Criterii de departajare
  Criteriul 1: Nota la proba Matematica obtinuta la Examenul de Bacalaureat;
  Criteriul 2: Nota la disciplina la alegere a profilului obtinuta la Examenul de Bacalaureat.

  3. Domeniul Ingineria Sistemelor (programele de studii: Automatica si Informatica Aplicata; Ingineria Sistemelor Multimedia):

  • 100% Media Examenului de Bacalaureat.


  Criterii de departajare
  Criteriul 1: Nota la proba Matematica obtinuta la Examenul de Bacalaureat;
  Criteriul 2: Nota la disciplina la alegere a profilului obtinuta la Examenul de Bacalaureat.

  4. Domeniul Mecatronica si Robotica (programele de studii: Mecatronica; Robotica):

  • 100% Media Examenului de Bacalaureat.


  Criterii de departajare
  Criteriul 1: Nota la proba Matematica obtinuta la Examenul de Bacalaureat;
  Criteriul 2: Nota la disciplina la alegere a profilului obtinuta la Examenul de Bacalaureat.

  OBS: Prin depunerea dosarului de inscriere, candidatii pot opta pentru mai multe domenii de studii din cadrul Facultatii de Automatica, Calculatoare si Electronica.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  291
  -
  -
   
 • Taxa
  95
  -
  -
   
 • Total
  386
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  386
  -
  -
   
 • 2012
  455
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.