Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Calculatoare si tehnologia informatiei, Ingineria sistemelor
   
 • Specializare

  Calculatoare, Tehnologia informatiei, Automatica si informatica aplicata
   
 • Acreditare

  acreditata
   
 • Tip institutie

  de stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-18 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7-11 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare


  Inscrierea candidatilor se face la fiecare facultate, in locurile amenajate special in acest scop. Pentru inscrierea la concursul de admitere candidatii vor completa o cerere de inscriere (Formularul TUIASI.POB.09-F1) la care anexeaza:
  - diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau in copie legalizata;
  - certificatul de nastere, in copie legalizata;
  - daca este cazul, acte doveditoare ale schimbarii numelui, in copie legalizata (certificat de casatorie, hotarare judecatoreasca etc.);
  - adeverinta medicala tip;
  - adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare);
  - diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta/ diploma de absolvire, in original sau copie legalizata (pentru cei care doresc sa urmeze o a doua specializare);
  - 2 fotografii color, 3 x 4 cm;
  - alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate (de exemplu foaia matricola, anexa la diploma de bacalaureat).

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Facultatea de Automatica si Calculatoare

  Ingineria sistemelor


  Candidatii pot opta la inscriere pentru una din urmatoarele variante de admitere:
  Concurs de dosare
  MA = 0,5 MBac+0,5 ND

  unde:   
  MBac = media examenului de bacalaureat
  ND = nota la una din disciplinele Matematica, Fizica sau Informatica (la alegere) la examenul de bacalaureat


  Test grila din programa matematica M1
  MA = 0.9 NTG + 0.1 MBac

  unde:
  NTG = Nota la testul grila
  MBac= media la examenul de bacalaureat


  Calculatoare si tehnologia informatiei
  Test grila din programa matematica M1
  MA = 0.9 NTG + 0.1 MBac

  unde:
  NTG = Nota la testul grila
  MBac= media la examenul de bacalaureat

  Departajarea candidatilor care au obtinut medii de admitere egale se face tinand seama, in ordine, de urmatoarele criterii:
  1. Nota la proba de Matematica / Informatica/ Fizica la bacalaureat
  2. Media examenului de bacalaureat

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  248
  -
  -
   
 • Taxa
  58
  -
  -
   
 • Total
  306
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  290
  -
  -
   
 • 2012
  362
  -
  -
   
 • 2010
  191
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.