Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Stiinte ingineresti aplicate
   
 • Specializare

  Bioinginerie
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  4500
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-19 iulie 2015
   
 •  
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare


   

  Pentru Inscriere la concurs, candidaTii se vor prezenta personal cu:

  • buletinul/cartea de identitate (sau adeverinta de la Evidenta Populatiei in cazul pierderii actului original);
  • pasaportul, in cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, precum si cetatenii statelor din afara Uniunii Europene care doresc sa studieze in Universitatea noastra. Actul de identitate cu care candidatul s-a prezentat la inscriere va fi utilizat pentru legitimare la intrarea in sala de concurs.


  La cererea de inscriere se va anexa un dosar cuprinzand urmatoarele acte:

  - diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta acesteia si foaia matricola, in original, sau adeverinta care atesta aceasta calitate si in care se mentioneaza media generala de bacalaureat si probele sustinute la examenul de bacalaureat;

  Candidatii absolventi ai invatamantului superior care doresc sa urmeze o a doua specializare vor depune si diploma de licenta, sau diploma echivalenta acesteia, in original sau copie legalizata precum si adeverinta din care sa reiasa ca facultatea absolvita a fost in regim fara taxa sau cu taxa;

  Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene trebuie sa prezinte si un document eliberat de directia de specialitate din cadrul MECTS (Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor) care sa recunoasca studiile efectuate de acestia in tarile de domiciliu si sa confirme ca diploma prezentata ii da dreptul de a urma studii universitare, precum si o traducere legalizata a diplomei de bacalaureat si a foii matricole, stampilata la Ambasada Romana din tara de unde vine sau pe care s-a aplicat apostila de la Haga pentru tarile membre ale conventiei de la Haga, in afara de tarile exceptate.

  La admiterea in toate ciclurile de studii universitare cu predare in limba romana, cetatenii straini au obligatia sa prezinte un certificat de competenta lingvistica pentru limba romana, eliberat de catre institutiile abilitate de MECTS.

  • in cazul in care candidatul se inscrie pentru concurs si la o alta specializare, in locul diplomei de bacalaureat sau a adeverintei, va anexa o copie legalizata a acesteia si o adeverinTa care sa dovedeasca inscriererea la specializarea unde a depus dosarul cu actele originale;
  • certificat de nastere, in copie legalizata;
  • cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene vor depune o traducere legalizata a certificatului de nastere, stampilata la Ambasada Romana din tara de unde vine sau pe care s-a aplicat apostila de la Haga;
  • adeverinta medicala tip de la medicul de familie;
  • 3 fotografii tip buletin de identitate/pasaport;
  • chitanta ce atesta achitarea taxei de inscriere;
  • candidatii care pot beneficia de scutire de taxa vor depune la dosarul de inscriere acte doveditoare, respectiv adeverinta de salariat a parintilor vizata de Inspectoratul scolar de care apartine, certificat de revolutionar etc ;
  • candidatii din etnia rromilor vor prezenta o recomandare scrisa din partea presedintelui unei organizatii civice, culturale sau politice, inregistrata legal, prin care se atesta apartenenta la comunitatea rromilor.


  In cererea de inscriere candidatii vor mentiona:

  • acordul de a urma studiile in regim cu taxa, daca au reusit numai la aceasta categorie;
  • adresa completa si numarul de telefon la care pot fi contactati pentru comunicari urgente.


  In cazul in care candidatul nu se poate prezenta personal pentru inscriere din motive obiective, delegatul care-l reprezinta va prezenta comisiei de inscriere o procura legalizata la notariat care sa-i permita acestuia sa se conformeze tuturor conditiilor impuse de Metodologia de admitere.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Admiterea in invatamantul superior, ca urmare a concursului, se face strict in ordinea descrescatoare a mediilor generale (sau a numarului de puncte) obtinute de candidati, in limita numarului de locuri (bugetate si cu taxa) pentru care se organizeaza concursul.

  Media minima de admitere este de 5 (cinci). Pentru sesiunea iulie a concursului de admitere, calculul mediei finale se va efectua numai la candidatii care au obitnut minim nota 5 la testul grila, intrucat aceasta proba este eliminatorie.

  In cazul existentei mai multor candidati cu medie egala cu cea a ultimului loc repartizat initial, se apeleaza la criterii de departajare dupa cum urmeaza:

  DOMENIUL STIINTE INGINERESTI APLICATE

  Atat in sesiunea iulie, cat si in sesiunea septembrie:
  - media de la bacalaureat


  PENTRU DOMENIUL STIINTE INGINERESTI APLICATE, specializarea Bioinginerie, in sesiunea iulie, se va organiza concurs de admitere prin selectie de dosare, pentru:
  - locurile subventionate de la bugetul de stat;
  - locurile cu taxa in lei; din totalul acestora 5% sunt rezervate pentru sesiunea septembrie 2015, candidatilor absolventi ai invatamantului superior de stat care doresc sa urmeze a II-a facultate in regim cu taxa (in lei) la specializarea Bioinginerie.

  Criterii de selectie

  Bacalaureat International (IB) promovat sau General Certificate of Education (GCE) cu nivel A sau O: 30 puncte Media notelor de la bacalaureat:
  - bacalaureat promovat: conditie minima - eliminatorie
  - media la bacalaureat cuprinsa intre 50 si 59% (pentru tarile in care media de promovare a bacalaureatului reprezinta 50% din punctajul maxim): 3 puncte
  - media la bacalaureat cuprinsa intre 60 si 69%: 5 puncte
  - media la bacalaureat cuprinsa intre 70 si 79%:  10 puncte
  - media la bacalaureat cuprinsa intre 80 si 89 %: 20 puncte
  - media la bacalaureat cuprinsa intre 90 si 100%: 30 puncte
  Sustinerea la examenul de bacalaureat a probelor Biologie/Fizica/Chimie/ Matematica: 5 puncte pentru fiecare proba
  Olimpiade/concursuri scolare: diploma care atesta obtinerea premiului I, II, III sau a unei distinctii la olimpiade scolare: 20 puncte pentru fiecare diploma

  obtinerea premiului I, II sau III la concursuri scolare: 20 puncte pentru fiecare diploma
  Diploma de absolvire a studiilor:
  - universitare medicale: 10 puncte
  - universitare nemedicale
  Dovada unei activitati extracurriculare: activitate de voluntariat dovedita (Crucea Rosie, actiuni umanitare, etc): maxim 30 puncte : 10 puncte pentru fiecare actiune
  experienta profesionala in domenii conexe medicinei: 5 puncte
  Prezentarea unei Scrisori de Recomandare de la liceul absolvit (profesori, conducere): 5 puncte

  In cazul existentei mai multor candidati cu punctaj egal cu cel al ultimului loc repartizat initial, se apeleaza la criterii de departajare, dupa cum urmeaza:
  I. media de la bacalaureat


   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  113
  -
  -
   
 • Taxa
  32
  -
  -
   
 • Total
  145
  -
   
 • Istoric
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.