Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte economice
   
 • Domeniu de licenta

  Administrarea afacerilor
   
 • Specializare

  Administrarea afacerilor, Administrarea afacerilor in servicii de ospitalitate
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2500
   
 • Taxa anuala ID

  2500
   
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  15-22 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7-13 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  130 Ron
   
 • Acte necesare  Continutul dosarului de admitere:

  • Fisa de inscriere - se va completa la facultate in momentul inscrierii
  • Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta ori adverinta (in original sau copie legalizata)
  • Foaie matricola (in original sau copie legalizata)
  • Scrisoare motivationala
  • Certificat de nastere in copie si originalul pentru a fi legalizat la facultate
  • Buletin/ carte de identitate (copie Xerox) sau pasaport (copie Xerox) pentru cetatenii straini cu alta nationalitate decat cea romana
  • Adeverinta medicala tip in original
  • Doua fotografii tip buletin (Carte) de identitate (NU se accepta fotografii la minut sau digitale)
  • Adeverinta din care sa rezulte calitate de student (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare)
  • Chitanta cu care se face dovada platii taxei de admitere (plata taxei se va face la sediul Facultatii de Business, str. Horea Nr. 7, in perioada inscrierii)
  • Pentru licentiati: diploma de licenta si suplimentul de diploma sau echivalente cu acestea in original sau copie legalizata
  • Candidatii care opteaza pentru locurile rezervate etniei rrome, vor depune la inscriere o recomandare eliberata de catre o organizatie legala a rromilor (semnata si stampilata) care atesta apartenenta lor la aceasta etnie   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Criteriile de admitere:
  Pentru absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat sau echivalenta si pentru absolventii cu diploma de licenta sau absolvire, media de admitere se poate calcula, la alegere, in una dintre urmatoarele forme (candidatul va semna o declaratie pe proprie raspundere prin care va mentiona metoda de evaluare dorita):

  • 100% nota concursului de cunostinte, doar daca aceasta nota este cel putin egala cu 9,00 (noua 0%);
  • 70% media de la examenul de bacalaureat + 30% nota concursului de cunostinte, daca nota examenului este cel putin egala cu 6,00 (sase 0%);
  • 100% media examenului de bacalaureat in cazul in care candidatul nu a participat la concursul de cunostinte sau nu doreste sa se tina cont de aceasta nota;
  • Candidatii care opteaza pentru specializarile Administrarea Afacerilor - in limba engleza si Administrarea Afacerilor in Servicii de Ospitalitate - in limba engleza trebuie sa sustina o proba de competenta lingvistica, eliminatorie, notata cu ADMIS/RESPINS.


  Concursul de cunostinte se va desfasura in data de 25.04.2015, la sediul facultatii, candidatii sustinand, la alegere, un test din economie sau matematica. Facultatea de Business va afisa pe site bibliografia necesara pregatirii pentru concurs.

  Candidatii care doresc sa se inscrie la concursul de cunostinte pot participa la programul de pregatire in vederea sustinerii probei, in data de 4 aprilie 2015, (conform calendarului afisat pe site-ul www.tbs.ubbcluj.ro), la sediul Facultatii de Business, str. Horea , nr. 7.


   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  96
  -
  -
   
 • Taxa
  338
  -
  -
   
 • ID
  200
  -
  -
   
 • Total
  634
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  551
  -
  5.87
   
 • 2013 vara
  485
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.