Admitere Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului

Universitatea Politehnica din Timisoara


Facultate:
Oras: Timisoara
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Ingineria mediului, Inginerie chimica
   
 • Specializare

  Ingineria si protectia mediului in industrie, Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice, Ingineria substantelor anorganice si protectia mediului, Chimia si ingineria substantelor organice, petrochimie si carbochimie, Stiinta si ingineria materiale
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3600
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-17 iulie 2015
   
 •  
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare  La inscriere se vor depune urmatoarele acte:
  a. diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta, in original; provizoriu, se accepta si adeverinte-substitut de diploma si copii legalizate dupa acestea si dupa diploma dar, in etapa de confirmari programata imediat dupa afisarea rezultatelor, neprezentarea diplomei de bacalaureat in original conduce la descalificarea celor in cauza de la formele de invatamant fara taxa;
  b. copie dupa foaia matricola cu notele obtinute pe parcursul liceului, elaborata conform legislatiei in vigoare; copia va fi autentificata de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultatii/grupului de Facultati;
  c. copie dupa buletinul/cartea de identitate a candidatului; copia va fi autentificata de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultatii/grupului de Facultati;
  d. certificatul de nastere, in copie legalizata;
  e. adeverinta medicala tip MS 18.1.1., la care se anexeaza obligatoriu situatia vaccinarilor la zi, eliberata, dupa caz, de cabinetul medical scolar, de dispensarul teritorial sau de intreprinderea de care candidatul apartine, din care sa rezulte aptitudinea medicala pentru domeniile la care se inscrie candidatul ; candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de medicul de familie in care se va mentiona, in mod expres, gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora, pe baza diagnosticului stabilit de medicul specialist; nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine consecintele institutionale in vigoare; adeverintele medicale NU trebuie sa fie vizate de catre medicii Policlinicii Studentesti din Timisoara;
  f. trei fotografii color tip diploma;
  g. dovada achitarii taxei de inscriere (chitanta, aviz etc.); daca plata se face prin depunerea taxei in contul alocat facultatii pentru colectarea taxelor de inscriere atunci dovada eliberata de banca va trebui sa contina urmatorul text: „taxa de inscriere la admitere UPT, Facultatea ..., sesiunea iulie 2015, pentru ....” (se va mentiona numele candidatului);
  h. acte pentru scutirea de taxa de inscriere
  i. diploma de licenta sau de absolvire si foaia matricola in copie legalizata, in cazul candidatilor deja licentiati sau cu diploma de absolvire;
  j. adeverinta de student si foaia matricola partiala, in cazul candidatilor deja studenti;
  k. declaratie pe proprie raspundere, autentificata de un notariat privind nefinantarea/finantarea anterioara de la bugetul statului pentru urmarea de studii superioare, in cazul candidatilor care au absolvit liceul inainte de 2015; candidatii finantati de la bugetul de stat vor preciza in declaratie institutia de invatamant superior/facultatea si numarul semestrelor cat au fost finantati.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Concurs de dosare:
  m = b unde:
  b = media la bacalaureat

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  139
  -
  -
   
 • Taxa
  45
  -
  -
   
 • Total
  284
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  210
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.