Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte sociale si politice
   
 • Domeniu de licenta

  Stiinte ale comunicarii, Psihologie
   
 • Specializare

  Comunicare si relatii publice, Publicitate
   
 • Acreditare

  acreditata
   
 • Tip institutie

  de stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2000
   
 • Taxa anuala ID

  2000
   
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-17 iulie 2015
   
 •  
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare  Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa o cerere de inscriere tip la care se anexeaza:

  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in copie legalizata, iar pentru absolventii de liceu promotia 2015, adeverinta care atesta promovarea examenului* in original sau copie legalizata, in care se mentioneaza atat media generala obtinuta la examenul de bacalaureat, cat si notele obtinute la probele sustinute;
  • *Inscrierea candidatilor care au promovat examenul national de bacalaureat in anul 2015 se poate face in baza adeverintei - in original sau copie legalizata - care atesta promovarea examenului, eliberata de unitatea scolara absolvita. La inmatriculare, candidatii admisi pe locurile finantate de la buget sunt obligati sa confirme locul prin prezentarea diplomei de bacalaureat, in original.
  • certificatul de nastere, in copie legalizata (certificat de casatorie sau certificat de schimbare a numelui, daca este cazul);
  • buletinul/cartea de identitate, in copie xerox;
  • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, pe care se mentioneaza “clinic sanatos pentru inscrierea la facultate” (in original);
  • chitanta de plata a taxei de admitere, taxa care se achita la casieria facultatii;
  • 4 fotografii tip buletin de identitate (3/4 cm), color
  • un dosar plic.


   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Facultatea de Comunicare si Relatii Publice
  Concursul de admitere pentru specializarile Comunicare si relatii publice si Publicitate are loc simultan si consta intr-o singura proba scrisa, la alegerea candidatului, dintre urmatoarele discipline: Limba si literatura romana, Istorie, Psihologie, Economie. in aprecierea lucrarii se va tine seama de nivelul cunostintelor, de capacitatea de analiza, de argumentare si interpretare, de aptitudinile de comunicare scrisa, de expresivitatea redactarii, de stil si de orizontul cultural al referintelor critice.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  250
  -
  -
   
 • Taxa
  150
  -
  -
   
 • Total
  400
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  250
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.