Admitere Facultatea de Constructii

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca


Facultate:
Oras: Cluj Napoca
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Inginerie geodezica, Inginerie civila, Inginerie si management
   
 • Specializare

  Masuratori terestre si cadastru, Constructii civile, industriale si agricole, Cai ferate, drumuri si poduri, Amenajari si constructii hidrotehnice, Inginerie urban si dezvoltare regionala, Constructii Civile, Industriale si Agricole (in limba engleza
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3300
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-20 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7-10 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare

   

  In vederea inscrierii la concursul de admitere in invatamantul superior la nivel licenta, candidatii vor depune, la prima comisie unde se inscriu, un dosar care va contine urmatoarele documente:
  - Cererea de inscriere - se completeaza la inscriere sau online si pe baza ei se va edita fisa de inscriere, in doua exemplare, dintre care unul ramane in dosar, iar celalalt ramane la candidat;
  - Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata, iar pentru absolventii de liceu din promotia anului curent, carora nu le-a fost eliberata diploma, adeverinta in original sau copie legalizata, vizata de inspectoratul scolar, care va contine media de la bacalaureat;
  - Foaia matricola sau adeverinta echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata;
  - Pentru studentii care urmeaza o a doua specializare, adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior din care sa rezulte calitatea de student si forma de finantare (buget sau taxa);
  - Pentru absolventii unei facultati care urmeaza o a doua specializare, diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata;
  - Pentru cei care au absolvit studiile liceale anterior anului 2014, declaratie pe proprie raspundere, in format tipizat, privind numarul de ani urmati in invatamantul superior.
  - Certificatul de nastere, in copie legalizata;
  - Adeverinta medicala, in original, eliberata de cabinetul medical scolar, de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de intreprindere ­ dupa caz ­ de care apartin. Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta o adeverinta medicala vizata de comisiile medicale judetene de orientare scolara si profesionala, in care se va mentiona ­ in mod expres ­ gradul deficientelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala. Nedeclararea acestor afectiuni poate atrage dupa sine consecintele institutionale in vigoare.
  - Trei fotografii 3 x 4 cm;
  - Copie dupa cartea sau buletinul de identitate (nu trebuie legalizata);
  - Chitanta care face dovada achitarii taxei de inscriere, sau, dupa caz, se vor prezenta acte doveditoare privind scutirea de taxa, de catre candidatii aflati in una din categoriile mentionate la art. 33, art. 34 si art. 35 din regulamentul de admitere la nivel licenta valabil pentru anul univ. 2014-2015, care beneficiaza de scutirea partiala sau totala a achitarii taxei de inscriere la admitere. Actele doveditoare sunt dupa caz: copie/copii legalizata/legalizate dupa certificatul/certificatele de deces al/ale parintelui/parintilor ­ in cazul celor orfani; adeverinta de la Casa de Copii ­ in cazul celor aflati in aceasta situatie; adeverinta din care sa rezulte ca un parinte este angajat in sectorul invatamant bugetar.
  - Dosar plic. Pe dosarul plic se va scrie citet numele, initiala(initialele) tatalui si prenumele complet al candidatului, toate cu majuscule.

  Candidatii care se inscriu la doua sau mai multe comisii, in cadrul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, vor depune la a doua si urmatoarele comisii un dosar, care va contine urmatoarele:
  - Cererea de inscriere - se completeaza la inscriere sau online si pe baza ei se va edita fisa de inscriere, in doua exemplare, dintre care unul ramane in dosar, iar celalalt ramane la candidat;
  - si documentele enumerate mai jos, stampilate si semnate de comisia la care au depus primul dosar in UTCN:
  - Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in copie xerox, iar pentru absolventii de liceu din promotia anului curent, carora nu le-a fost eliberata diploma, adeverinta vizata de inspectoratul scolar in copie xerox, care va contine media de la bacalaureat;
  - Foaia matricola sau adeverinta echivalenta cu aceasta, in copie xerox;
  - Pentru studentii care urmeaza o a doua specializare, adeverinta in copie xerox eliberata de institutia de invatamant superior din care sa rezulte calitatea de student si forma de finantare (buget sau taxa);
  - Pentru absolventii unei facultati care urmeaza o a doua specializare, diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, in copie xerox;
  - Pentru cei care au absolvit studiile liceale anterior anului 2014, declaratie pe proprie raspundere, in format tipizat, privind numarul de ani urmati in invatamantul superior.
  - Certificatul de nastere, in copie xerox;
  - Adeverinta medicala, in copie xerox, eliberata de cabinetul medical scolar, de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de intreprindere ­ dupa caz ­ de care apartin. Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta o adeverinta medicala vizata de comisiile medicale judetene de orientare scolara si profesionala, in care se va mentiona ­ in mod expres ­ gradul deficientelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala. Nedeclararea acestor afectiuni poate atrage dupa sine consecintele institutionale in vigoare.
  - Adeverinta eliberata de prima comisie unde s-a inscris, care atesta ca documentele solicitate au fost depuse in primul dosar in original sau copie legalizata;
  - Trei fotografii 3 x 4 cm;
  - Copie dupa cartea sau buletinul de identitate (nu trebuie legalizata);
  - Chitanta care face dovada achitarii taxei de inscriere, sau, dupa caz, se vor prezenta acte doveditoare privind scutirea de taxa, de catre candidatii aflati in una din categoriile mentionate la art. 33, art. 34 si art. 35 din regulamentul de admitere la nivel licenta valabil pentru anul univ. 2014-2015, care beneficiaza de scutirea partiala sau totala a achitarii taxei de inscriere la admitere. Actele doveditoare sunt dupa caz: copie/copii legalizata/legalizate dupa certificatul/certificatele de deces al/ale parintelui/parintilor ­ in cazul celor orfani; adeverinta de la Casa de Copii ­ in cazul celor aflati in aceasta situatie; adeverinta din care sa rezulte ca un parinte este angajat in sectorul invatamant bugetar.
  - Dosar plic. Pe dosarul plic se va scrie citet numele, initiala(initialele) tatalui si prenumele complet al candidatului, toate cu majuscule.

  Candidatii straini, trebuie sa depuna la dosar, in plus fata de documentele precizate mai sus, documentele solicitate de Biroul de Relatii Internationale (BRI) al Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca. Acestia se vor prezenta la BRI pentru consiliere si ulterior vor depune dosarul complet la Comisia de admitere unde doresc sa concureze.

  Inscrierile se fac la Cluj-Napoca pe Bulevardul Muncii nr. 103-105  si pe strada G. Baritiu nr. 26-28 precum si la extensiile universitare din Alba Iulia, Bistrita, Satu Mare si Zalau.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Admiterea se face pe baza de concurs de dosare.
  Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putand opta pentru toate domeniile celor 7 facultati: Constructii, Constructii de Masini; Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei; Inginerie Electrica; Ingineria Materialelor si a Mediului; Instalatii; Mecanica.
  Indiferent de numarul de optiuni trecute in fisa de inscriere se va achita NUMAI o singura taxa de inscriere!

  Media de admitere se poate stabili in unul din cele doua moduri, la alegerea candidatului:
  1. media de la examenul de bacalaureat in proportie de 100% sau,
  2. pentru absolventii care au sustinut la examenul de bacalaureat una din probele: matematica, informatica, fizica, chimie, economie, se poate ca aceasta nota sa fie considerata in proportie de 60% in calculul mediei de admitere, daca doresc:

  Componentele mediei de admitere (pentru cei ce opteaza sa-si considere notele de la examenul de bacalaureat): Pondere din nota finala
  a) Media de la examenul de bacalaureat - 40%
  b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematica, Informatica, Fizica, Chimie, Economie - 60%

  Media finala se calculeaza cu 2 zecimale, fara rotunjire!

  Nu se admite depasirea numarului de locuri la un domeniu. In cazul in care pentru ultimul loc sunt mai multi candidati cu aceeasi medie generala, se vor aplica in ordine, urmatoarele criterii de departajare:
            
  1. Nota la proba de la examenul de Bacalaureat considerata in calculul medie de admitere;
  2. Media la examenul de Bacalaureat;
  3. Cea mai mare nota de la probele examenului de Bacalaureat.

  Clasamentul se realizeaza in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPTIUNEA)

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  350
  -
  -
   
 • Taxa
  100
  -
  -
   
 • Total
  450
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  452
  -
  5,61
   
 • 2013 vara
  559
  5.62
  -
   
 • 2012
  550
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  5.50
   
 
 •  
 • 2012 ultima media

  5.72
   
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.