Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte juridice, Stiinte sociale si politice
   
 • Domeniu de licenta

  Drept, Stiinte administrative
   
 • Specializare

  Drept, Administratie publica
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  Privata
   
 •  
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  02iunie - 30 iulie 2014
   
 • Perioada inscriere Toamna

  01 - 30 septembrie 2014
   
 • Taxa inscriere

  80 Ron
   
 • Acte necesare  Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa o cerere tip de inscriere in care vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv; la cererea de inscriere pentru concursul de admitere se anexeaza urmatoarele acte:
  - diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta (in original si copie legalizata) sau adeverinta de absolvire pentru absolventii de liceu din promotia anului in curs;
  - foaie matricola liceu - copie xerox
  - certificat de nastere - copie legalizata
  - buletin de identitate /carte de identitate - copie xerox,
  - certificatul de casatorie, pentru candidatele casatorite - copie xerox,
  - 3 fotografii tip buletin;
  - adeverinta medicala/tip M.S. 18.1.1., eliberata de dispensarul medical de care apartin (din care sa rezulte ca sunt apti pentru specializarea la care candideaza);
  - adeverinta din care sa rezulte calitatea de student pentru candidatii care doresc sa urmeze a doua facultate, (specializare),
  - chitanta de achitare a taxei de inscriere

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Media de promovare a concursului de admitere (media generala) este media obtinuta de candidat la examenul de bacalaureat.

  Media minima de admitere nu poate fi mai mica decat 5 (cinci) sau decat un numar de puncte echivalent cu aceasta. Mediile generale/ punctajele generale obtinute de candidati la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la institutia si facultatea la care acestia au candidat, in conformitate cu procedurile proprii de admitere.

  In situatia in care doi sau mai multi candidati au aceeasi medie generala si sunt clasificati pe ultimul loc, departajarea candidatilor se va face luand in considerare si media anilor de studiu din liceu prin calcularea mediei aritmetice a tuturor mediilor obtinute (mediile anilor de studii din timpul liceului si media de promovare a examenului de bacalaureat) si se determina cu doua zecimale, fara rotunjire astfel incat sa nu se depaseasca capacitatea de scolarizare stabilita.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Istoric
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.