Calendar admitere Facultatea de Drept si Stiinte Sociale

Universitatea din Craiova


Facultate:
Oras: Craiova
Calendar admitere facultate
 • Perioada inscriere Vara

  15-23 iulie 2014
   
 •  
 • Detalii admitere  CALENDARUL ADMITERII SESIUNEA IULIE 2015
  Inscriere candidati: 13 - 22.07.2015
  Desfasurarea probei scrise tip grila - numai pentru specializarea DREPT buget: 24.07.2015
  Afisarea rezultatelor: 25.07.2015
  ”Confirmarea locului” (depunere diploma bacalaureat in original, plata taxei de inmatriculare, semnarea contractului cadru de studii): 26-29.07.2015
  Retragere dosare dupa prima afisare: 26-29.07.2015
  A doua afisare ca urmare a retragerilor: 30.07.2015
  Retragere dosare dupa a doua afisare: 30-31.07.2015

  CALENDARUL ADMITERII SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015
  Inscriere candidati: 7 - 14.09.2015
  Afisarea rezultatelor: 15.09.2015
  ”Confirmarea locului” (depunere diploma bacalaureat in original, plata taxei de inmatriculare, semnarea contractului cadru de studii): 16-18.09.2015

  SE ADUC LA CUNOSTINTA CANDIDATILOR URMATOARELE :

  1. Candidatii admisi pe locurile fara taxa (buget) sunt obligati ca in perioada 26-29 iulie 2015 ”sa confirme locul”, adica sa depuna diploma de bacalaureat in original, respectiv, adeverinta de bacalaureat in original - numai pentru absolventii de liceu promotia 2014, carora nu li s-au eliberat diplomele, sa semneze contractul cadru de studii cu facultatea si sa achite taxa de inmatriculare de 150 RON);

  2. Candidatii declarati "admis" pe locurile fara taxa (buget), care in perioada 26-29 iulie 2015 nu au adus la dosar diploma de bacalaureat in original, respectiv, adeverinta de bacalaureat in original - numai pentru absolventii de liceu promotia 2015 - vor pierde locul de la buget;

  3. Candidatii admisi pe locurile cu taxa sunt obligati ca in perioada 26-29 iulie 2015 ”sa confirme locul” (sa depuna diploma de bacalaureat in original, respectiv, adeverinta de bacalaureat in original - numai pentru absolventii de liceu promotia 2015 - sau adeverinta ca a fost admis pe locuri fara taxa la alta facultate, sa semneze contractul cadru de studii cu facultatea si sa achite taxa de inmatriculare de 150 RON);

  4. Candidatii declarati, initial, "respinsi" au obligatia de a depune actele in original in perioada 26-29 iulie 2015, pentru a putea fi luati in calcul in eventualitatea ocuparii unor locuri eliberate ca urmare a retragerii unor candidati admisi. De asemenea, sunt invitati sa contacteze secretariatul facultatii in vederea valorificarii posibilitatii de a ocupa un loc cu taxa, la zi sau frecventa redusa, existand posibilitatea retragerii candidatilor initial admisi pe aceste locuri;

  5. Candidatii la examenul de admitere, indiferent de locul ocupat dupa prima afisare, care la data de 29 iulie 2014, ora 1600 nu au la dosar diploma de bacalaureat in original, respectiv, adeverinta de bacalaureat in original - numai pentru absolventii de liceu promotia 2015 - nu vor fi luati in considerare pentru ocuparea locurilor fara taxa redistribuite in urma retragerilor (nu vor "urca" pe aceste locuri/vor pierde locul de la buget, indiferent de medie);

  6. Lista candidatilor declarati admisi, pe diferitele specializari si forme de invatamant, poate suferi modificari in raport de posibilele retrageri;

  7. A doua afisare a rezultatelor, in urma retragerilor, se va face pe data de 30 iulie 2015;

  8. Candidatii absolventi de liceu promotia 2015 au obligatia de a depune diploma de bacalaureat in original in termen de o saptamana de la data eliberarii acesteia;

  9. Nerespectarea obligatiilor enumerate mai sus atrage pierderea locului obtinut;

  10. Candidatii admisi pe locurile cu taxa sunt obligati sa achite prima transa din taxa de scolarizare, pana la data specificata in contractul cadru de studii;

  11. Candidatii de la concursul de admitere care, in termen de 3 luni de la prima afisare a rezultatelor admiterii, nu ridica dosarul de concurs (numai pentru actele originale) vor plati o taxa de arhivare de 50 lei.

   

   
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.