Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte ale naturii, Stiinte juridice, Stiinte sociale si politice, Stiinte umaniste
   
 • Domeniu de licenta

  Geografie, Drept, Asistenta sociala, Stiinte administrative, Stiinte ale educatiei, Psihologie
   
 • Specializare

  Administratie publica, Pedagogia invatamantului primar si prescolar
   
 • Acreditare

  Autorizata provizoriu
   
 • Tip institutie

  Privata
   
 • Taxa anuala Zi

  2520
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  01 iunie – 18 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  20 iulie - 19 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare  Acte necesare
  - fisa tip de inscriere, completata corect, conform modelului;
  - diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta insotita de situatia scolara, in original sau in copie legalizata la notariat, daca respectivul candidat prezinta dovada ca diploma in original se afla depusa la alta institutie de invatamant superior. Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunile corespunzatoare anului scolar 2014-2015 pot prezenta la inscriere, pentru sesiunea imediat urmatoare examenului de bacalaureat in anul 2015, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant, in care se mentioneaza media generala, mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma.
  - foaie matricola liceu - original;
  - certificat de nastere - copie legalizata;
  - certificat de casatorie - copie legalizata (daca este cazul);
  - adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie (din care sa rezulte ca este „apt pentru facultate”);
  - trei fotografii color tip „buletin de identitate”;
  - buletin/carte de identitate - copie xerox;
  - adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care solicita sa urmeze in paralel a doua specializare);
  - chitanta de plata a taxei de concurs, a carei valoare a fost stabilita de catre Senatul Universitatii Alma Mater din Sibiu, la suma de 150 lei (nerestituibila).

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Admiterea in Universitatea Alma mater din Sibiu se face in ordinea descrescatoare a mediei generale de admitere care se calculeaza ca medie admitere intre nota obtinuta la examenul de bacalaureat si media anilor de liceu.
   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  6
  -
  -
   
 • Taxa
  104
  -
  -
   
 • Total
  110
  -
   
 • Istoric
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.