Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte juridice
   
 • Domeniu de licenta

  Drept
   
 • Specializare

  Drept
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  Privata
   
 • Taxa anuala Zi

  2800
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  7-28 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  01-25 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  130 Ron
   
 • Acte necesare  Pentru cetatenii romani si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene:

  • Diploma de bacalaureat in original sau  adeverinta de promovare a examenului de bacalaureat in anul 2015;
  • Candidatii care urmeaza o a doua specializare ataseaza la dosarul de admitere copia legalizata a diplomei de bacalaureat, insotita de o adeverinta de student care sa ateste faptul ca diploma de bacalaureat in original se afla la dosar, la prima facultate;
  • Foaia matricola cu rezultatele scolare din liceu, in original sau copie legalizata (incepand cu promotia 2002);
  • Copia diplomei de licenta si a anexelor pentru absolventii care urmeaza o a doua specializare;
  • Certificatul de nastere in copie legalizata;
  • Acte care atesta schimbarea numelui, in copie (ex. certificat de casatorie, etc)
  • Cartea de identitate (copie);
  • Adeverinta medicala, care atesta ca studentul este apt pentru inscriere la facultate;
  • Acte care atesta ca studentul se incadreaza in categoria persoanelor cu dizabilitati (daca este cazul).
  • Chitanta de plata a taxei  de inscriere
  • 3 poze 3x4 cm in plic
  • Dosar plic


  Urmatoarele formulare se procura de la secretariat si se completeaza personal de catre candidati:

  • Cerere de inscriere tip
  • Declaratie prin care candidatul admis in sesiunea iulie se obliga sa aduca diploma de bacalaureat in original pana la data de 20 august 2015, iar cel declarat admis in sesiunea septembrie, in termen de 72 de ore de la afisarea rezultatelor admiterii (daca e cazul).


  Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene vor prezenta, in plus,  la inscrierea la concursul de admitere urmatoarele documente:

  • atestatul de recunoastere a studiilor eliberat de Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice inainte de inscrierea candidatilor la concursul de admitere
  • traduceri legalizate ale tuturor actelor


   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere

   


  Admiterea se face pe baza mediei de la bacalaureat.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Istoric
   
 • 2014
  475
  -
  -
   
 • 2012
  550
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.