Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte juridice, Stiinte sociale si politice
   
 • Domeniu de licenta

  Drept, Stiinte administrative, Stiinte ale educatiei
   
 • Specializare

  Drept, Administratie publica, Pedagogia invatamantului primar si prescolar, Pedagogia invatamantului primar si prescolar (in limba germana)
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2500
   
 • Taxa anuala ID

  2400
   
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-18 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  07-12 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare

   

  Procedura de inscriere
  Dosarele intocmite de candidati vor contine urmatoarele documente:
  - fisa de inscriere (pe care candidatul o preia de la Comisia de admitere a facultatii, o completeaza cu optiunea/optiunile de concurs si informatiile necesare si o semneaza;
  - diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta, in original sau in copie legalizata la notariat; pentru absolventii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2015 sau in sesiunea august - septembrie 2015, pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de liceu, in care se mentioneaza media generala de bacalaureat, si notele obtinute la probele sustinute;
  - fotocopie dupa certificatul de nastere;
  - fotocopie dupa cartea de identitate;
  - adeverinta medicala tip (de la cabinetele medicale sau medicii de familie) in care se va preciza ca solicitantii sunt apti pentru programele de studii la care aspira;
  - trei fotografii tip buletin de identitate- 3cm x 4cm (latime x inaltime);
  - adeverinta din care sa rezulte calitatea de student integralist la prima specializare, pentru studentii care candideaza pentru o a doua specializare;
  - diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta pentru absolventii care doresc sa urmeze o a doua specializare, in original sau copie legalizata sau adeverinta pentru promotia 2015;
  - chitanta de plata a taxei de inscriere pentru organizarea si desfasurarea concursului de admitere, in cuantumul de 150 lei, conform hotararii Senatului Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu;
  copia legitimatiei de inscriere la prima facultate, certificata de secretariatul facultatii la care a facut prima inscriere, pentru candidatii inscrisi la doua facultati din ULBS;
  - certificat de competenta lingvistica pentru limba romana eliberat de institutiile abilitate de MECS (doar pentru candidatii straini);
  - dosar plic;
  - 5 plicuri A4 timbrate si autoadresate, si alte conditii speciale impuse de domeniu, dupa caz, (doar pentru candidatii la invatamantul la distanta si cu frecventa redusa);
  - alte documente solicitate, dupa caz: adeverinte care justifica scutirea de la plata taxei de admitere, care arata calitatea de student si situatia scolara a unor solicitanti etc.; declaratii pe proprie raspundere cu privire la studiile urmate si la regimul de finantare a acestora, fotocopii ale unor documente necesare (de exemplu certificate de casatorie sau hotarari judecatoresti privind schimbarea numelui); documente justificative pentru solicitantii aflati in cazuri speciale etc.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere

       

  Media generala obtinuta la concursul de admitere organizat de Facultatea de Drept se calculeaza in functie de specializarea aleasa, dupa cum urmeaza:

  Specializarea Drept - concurs mixt:
  - nota obtinuta la proba scrisa, de verificare a competentelor lingvistice si a rationamentului logic- cu o pondere de 50%;
  - media examenului de bacalaureat - cu o pondere de 50%.
      
  Specializarea Administratiei publica - concurs pe baza de dosare;
  - media examenului de bacalaureat - ponedere de 100% din media genarala;
      
  Specializarea Pedagogia invatamantului primar si prescolar in limba romana - concurs mixt:
  - probe eliminatorii: aptitudini muzicale, aptitudini plastice, coordonare motrica, dictie;
  - media examenului de bacalaureat - cu o pondere de 100% din media generala;
      
  Specializarea Pedagogia invatamantului primar si prescolar in limba germana - concurs mixt:
  - probe eliminatorii: aptitudini muzicale, aptitudini plastice, coordonare motrica, competenta lingvistica;
  - proba scrisa de verificare a cunostintelor de limba germana- cu o pondere de 25% din media generala;
  - media obtinuta la examenul de bacalaureat - cu o pondere de 75% din media generala.

  In cadrul Facultatii de Drept, admiterea la forma de invatamint la distanta si cu frecventa redusa se face pe baza de concurs de dosare.

  Media generala de admitere este egala cu media generala a examenului de bacalaureat, conform Regulamentului ULBS si a normelor aprobate de Consiliul Facultatii.

  In cazul in care candidatii aflati pe ultimul loc obtin aceeasi medie de admitere, diferentierea se va face in functie de nota obtinuta la proba scrisa de Limba si literatura romana din cadrul examenului de bacalaureat.

  In situatia in care egalitatea notelor de admitere se mentine si dupa aplicarea primului criteriu de departajare, diferentierea se va face in functie de nota obtinuta la proba scrisa obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat.

  Taxa anuala:

  • Drept, Administratie Publica: 2.500 lei
  • Drept ID: 2.400 lei
  • Administratie Publica ID: 2.400 lei
  • Pedagogia invatamantului preuniversitar si prescolar: 2.200 lei

    
   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  139
  -
  -
   
 • Taxa
  265
  -
  -
   
 • ID
  175
  -
  -
   
 • Total
  579
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  -
  -
  6,05
   
 • 2013 vara
  785
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  635
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.