Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte economice
   
 • Domeniu de licenta

  Administrarea afacerilor
   
 • Specializare

  Economia comertului, turismului si serviciilor
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  Privata
   
 • Taxa anuala Zi

  700
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  1 - 25 iulie 2015
   
 •  
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare  Actele necesare inscrierii la concurs sunt:
  - Cerere de inscriere tip. Aceasta se obtine de la secretara de facultate care verifica dosarul de inscriere si se completeaza personal de candidat/a;
  - Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau, dupa caz, copie legalizata. Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunile iunie-iulie si respectiv, august-septembrie anul in curs, pot prezenta la inscriere, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta in original sau copie legalizata, semnata de directorul si secretarul-sef al liceului, in care se mentioneaza media generala de la bacalaureat, mediile obtinute in anii de liceu, termenul de valabilitate si ca nu a fost eliberata diploma de bacalaureat;
  - Foaia matricola care insoteste diploma de bacalaureat sau echivalenta
  - Diplomele de bacalaureat emise de alte state, se iau în considerare numai pe baza "Atestatului de echivalare" eliberat de Ministerul Educatiei Nationale, potrivit legii
  - Certificatul de nastere, in copie legalizata
  - Certificatul de casatorie, in copie legalizata (daca este cazul)
  - Adeverinta medicala tip eliberata de medicul de familie sau cabinetele medicale (scolare sau teritoriale) din care sa rezulte ca solicitantul este apt pentru a urma cursurile studiilor universitare de licenta
  - Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta (copie legalizata), pentru cei care doresc sa urmeze a doua facultate. Absolventii promotiei anului in curs carora nu li s-a eliberat diploma de licenta pot prezenta adeverinta de absolvire cu examen de licenta, cu precizarea mediilor pe anii de studii si media de la examenul de licenta
  - Diploma de bacalaureat (copie legalizata) si adeverinta din care sa rezulte calitatea de student in anul universitar in curs si forma de invatamant (pentru studentii care urmeaza simultan o alta facultate), cu mentiunea ca "Diploma de bacalaureat Seria ... si Numarul ... se afla la dosarul studentului", semnata de Decanul si Secretarul-sef al facultatii respective
  - Atestat eliberat de institutia de invatamant preuniversitar si recunoscut de Ministerul Educatiei Nationale din domeniile economic, informatica sau limba engleza - cu nota minima 8, un punctaj echivalent acesteia sau calificativul "admis", in original
  - Buletin sau Carte de identitate in fotocopie
  - 3 (trei) fotografii color marime 3/4 cm
  - Chitanta de plata a taxei de concurs

  Actele se prezinta in dosar plic cartonat.
  Dupa acceptarea dosarului de inscriere fiecare candidat primeste "Legitimatia de concurs" pe baza careia va acces in sala de examen.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Modul de desfasurare a concursului de admitere:
      
  - Absolventii de liceu care detin atestate recunoscute/emise sub egida Ministerului Educatiei Nationale sau competente certificate prin intermediul adeverintelor de absolvire, in unul dintre domeniile economie, informatica, limba romana sau limba engleza, au posibilitatea de a nu mai sustine testul scris, nota de la atestat sau echivalenta reprezentand nota pentru testul scris.
      
  - Absolventii de liceu care au obtinut media 10 la examenul de bacalaureat, premii I, II, III, mentiuni sau premii speciale la olimpiadele scolare nationale sau internationale recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale, precum si licentiatii institutiilor de invatamant superior acreditate/autorizate care doresc sa urmeze a doua facultate, sunt admisi pe baza acestora
      
  - Absolventii de liceu care nu se regasesc in cadrul oricarora dintre cele doua conditii de mai sus, sustin test grila scris, la una dintre disciplinele de concurs, cu luarea in calcul a rezultatului testului grila scris (50%) si a mediei de bacalaureat (50%). Discipline de concurs (se alege numai una dintre acestea, direct la momentul concursului): Economie, Geografie, Istoria Romanilor, Limba si literatura romana, Limba engleza, Informatica, Fizica, Algebra si analiza matematica.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • ID
  100
  -
  -
   
 • Total
  550
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  500
  -
  -
   
 • 2013 vara
  500
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.