Admitere Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Universitatea din Craiova


Facultate:
Oras: Craiova
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte economice, Stiinte exacte
   
 • Domeniu de licenta

  Finante, Economie si afaceri internationale, Management, Marketing, Economie, Administrarea afacerilor, Contabilitate, Cibernetica, statistica si informatica economica
   
 • Specializare

  Finante si banci, Economie si afaceri internationale, Management, Marketing, Economia comertului, turismului si serviciilor, Contabilitate si informatica de gestiune, Informatica economica, Statistica si previziune economica
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3000
   
 • Taxa anuala ID

  2500
   
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13 – 24 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7 - 11 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare  ACTE NECESARE LA INSCRIERE

  • Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va inscrie datele de identificare si care va contine urmatoarele:
  • Fisa de inscriere (se completeaza electronic si se semneaza de catre candidat la inscrierea in baza de date);
  • Diploma de bacalaureat in original sau copie legalizata dupa aceasta (absolventii din anul 2015 pot prezenta adeverinta din care sa rezulte, in mod clar, media la examenul de bacalaureat, nota la proba scrisa de "Limba si literatura romana" obtinuta la examenul de bacalaureat; nota la proba diferentiata in functie de filiera, profil, specializare obtinuta la examenul de bacalaureat; nota la proba scrisa la alegere, in functie de filiera, profil, specializare obtinuta la examenul de bacalaureat);
  • Foaia matricola, in original sau copie legalizata dupa aceasta (Foaia matricola va trebui sa contina notele inscrise citet si fara posibilitati de interpretare);
  • Scrisoarea de Intentie, completata cu pix de culoare albastra de catre candidat. Aceasta poate fi completata anterior sau in sala de consiliere, in momentul inscrierii;
  • Copie legalizata dupa certificatul de nastere; legalizarea se poate face si de catre comisia de admitere pe facultate, pe baza actului original;
  • Copie legalizata dupa certificatul de casatorie, pentru persoanele care in urma casatoriei si-au schimbat numele; legalizarea se poate face si de catre comisia de admitere pe facultate;
  • Chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere sau acte doveditoare pentru scutirea de taxa; Candidatii pot beneficia de scutirea de la plata taxei de inscriere o singura data si numai pentru o singura institutie de invatamant superior de stat, situatie in care actele depuse trebuie sa fie originale;
  • Adeverinta din care sa rezulte forma de finantare (buget sau taxa) pentru studentii sau absolventii altor programe de studii ale institutiilor de invatamant superior;
  • Diploma de absolvire sau de licenta pentru absolventii care doresc sa urmeze al doilea program de studii;
  • Copie C.I./B.I.
  • 2 fotografii tip buletin;
  • Adeverinta medicala tip M.S. (cu precizarea ca este folosita la inscrierea pentru concursul de admitere).


  La inscriere, candidatul va avea asupra sa cartea de identitate.

  Candidatii care au optat pentru programe de studiu in limba engleza si prezinta o copie legalizata a diplomei pentru unul din testele: TOEFL - internet-based (iBT) 92 / computer-based (CBT) 237 / paper-based (PBT) 580; IELTS 6,5; Cambridge Proficiency A, B, C sau Cambridge Advanced English (CAE); Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) English cu grade C1/C2 la partea scrisa si orala a testului, sunt declarati admisi la Proba de competenta lingvistica.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  CRITERII DE ADMITERE

  Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenta, invatamant cu frecventa si invatamant la distanta, se organizeaza pe domenii de studii, prin concurs de dosare, pe baza urmatoarelor criterii:

  • Media generala de admitere, reprezentata de media de la bacalaureat (100%);
  • Scrisoarea de Intentie, conform formatului general;
  • Proba de competenta lingvistica, pentru programele de studii cu predare in limba engleza.


  Scrisoarea de Intentie si proba de competenta lingvistica (daca este cazul) vor fi evaluate prin calificativ Admis/Respins.

  La medii generale de admitere egale pentru departajarea candidatilor se vor folosi trei criterii, in ordinea:
  nota la proba scrisa de "Limba si literatura romana" obtinuta la examenul de bacalaureat;
  nota la proba obligatorie a profilului obtinuta la examenul de bacalaureat;
  nota la proba la alegere, a profilului si specializarii, obtinuta la examenul de bacalaureat.

  La inscriere, candidatii pot opta pentru unul sau mai multe domenii de studii, admiterea facandu-se "prin alunecare", in ordinea descrescatoare a mediei generale de admitere, in corelatie cu optiunile fiecarui candidat si in limita locurilor (buget si taxa) aprobate pentru anul universitar 2015-2016.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • ID
  475
  -
  -
   
 • Total
  1475
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  1300
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.