Admitere Facultatea de Educatie Fizica si Sport din Drobeta Turnu Severin

Universitatea din Craiova


Facultate:
Oras: Craiova
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Educatie fizica si sport
   
 • Domeniu de licenta

  Educatie fizica si sport
   
 • Specializare

  Educatie fizica si sportiva, Kinetoterapie si motricitate speciala
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  14-23 iulie 2014
   
 •  
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare  Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa o cerere de inscriere, in care vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Din cererea de inscriere trebuie sa rezulte cu claritate: disciplina sportiva la alegere, din cadrul probelor de evaluare a capacitatii motrice pentru care opteaza.

  La cererea de inscriere se anexeaza:
  - chitanta de plata a sumei prevazuta ca taxa de inscriere la concursul de admitere, achitata la casieria facultatii (suma respectiva va fi comunicata ulterior);
  - diploma de bacalaureat - in original;
  - adeverinta cu nota la bacalaureat sau foaia matricola (pentru absolventii anului 2014 care nu si-au primit diploma de bacalaureat);
  - certificat de nastere - in copie legalizata;
  - 3 (trei) fotografii, tip buletin de identitate;
  - dosar plic;
  - 20 coli XEROX;
  - adeverinta medicala care va cuprinde:
  - adeverinta de la medicul de familie, din care sa rezulte ca nu sufera de boli cronice sau transmisibile;
  - rezultatul radiografiei pulmonare;
  - rezultatul examenului EKG si inregistrarea EKG (atasata fisei medicale).
  Mentionam ca aceasta adeverinta medicala poate fi eliberata de ambulatoriile de specialitate (medicina sportiva) in cazul in care candidatul
  este legitimat la un club sportiv. Adeverinta trebuie parafata de medicul specialist si trebuie sa aiba stampila rotunda a unitatii sanitare emitatoare.
  - adeverinta din care sa rezulte calitatea de student cu drept de inscriere la concursul de admitere si diploma de bacalaureat (in copie legalizata), respectiv diploma de absolvire a unei facultati, pentru cei care se inscriu la a doua facultate.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere


      
  Pentru specializarea Educatie Fizica si Sportiva:
  Media generala a concursului de admitere se calculeaza astfel:
  Mg = 30%nota la atletism + 30%nota la gimnastica + 30%nota de la o ramura sportiva optionala + 10%media de la bacalaureat

  Pentru specializarea Kinetoterapie si Motricitate Speciala:
  Media generala a concursului de admitere se calculeaza astfel:
  Mg = 30%nota la atletism + 30%nota la gimnastica + 30%nota test biologie + 10%media de la bacalaureat

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  30
  -
  -
   
 • Taxa
  90
  -
  -
   
 • Total
  120
  -
   
 • Istoric
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.