Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Educatie fizica si sport
   
 • Domeniu de licenta

  Educatie fizica si sport
   
 • Specializare

  Educatie fizica si sportiva, Kinetoterapie si motricitate speciala, Educatie fizica si sportiva (la Drobeta-Turnu Severin), Kinetoterapie si motricitate speciala (la Drobeta-Turnu Severin)
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-18 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  9-19 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare  Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa o cerere de inscriere, in care vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv.
  Din cererea de inscriere trebuie sa rezulte cu claritate:
  - disciplina sportiva la alegere, din cadrul probelor de evaluare a capacitatii motrice pentru care opteaza.


  La cererea de inscriere se anexeaza:
  - chitanta de plata a sumei prevazuta ca taxa de inscriere la concursul de admitere, achitata la casieria facultatii (suma respectiva va fi comunicata ulterior);
  - diploma de bacalaureat - in original;
  - adeverinta cu nota la bacalaureat sau foaia matricola (pentru absolventii anului 2015 care nu si-au primit diploma de bacalaureat);
  - certificat de nastere - in copie legalizata;
  - 3 (trei) fotografii, tip buletin de identitate;
  - dosar plic;
  - 20 coli XEROX;
  - adeverinta medicala care va cuprinde:
  - adeverinta de la medicul de familie, din care sa rezulte ca nu sufera de boli cronice sau transmisibile;
  - rezultatul radiografiei pulmonare;
  - rezultatul examenului EKG si inregistrarea EKG (atasata fisei medicale).
  Mentionam ca aceasta adeverinta medicala poate fi eliberata de ambulatoriile de specialitate (medicina sportiva) in cazul in care candidatul este legitimat la un club sportiv. Adeverinta trebuie parafata de medicul specialist si trebuie sa aiba stampila rotunda a unitatii sanitare emitatoare.
  - adeverinta din care sa rezulte calitatea de student cu drept de inscriere la concursul de admitere si diploma de bacalaureat (in copie legalizata), respectiv diploma de absolvire a unei facultati, pentru cei care se inscriu la a doua facultate.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Pentru specializarea Kinetoterapie si motricitate speciala
  Media finala a concursului de admitere va fi alcatuita astfel: 30% nota de la atletism, 30% nota de la gimnastica, 30% nota la test biologie, 10% media de la bacalaureat.
  Media minima generala de admitere nu poate fi mai mica de 5.00 (cinci).
  Criteriile de departajare, in eventualitatea existentei mai multor candidati cu aceeasi medie pentru ocuparea ultimului loc subventionat de la
  bugetul de stat, sunt: media obtinuta la biologie si media examenului de bacalaureat.

  Pentru specializarea Educatie fizica si Sport
  Media finala a concursului de admitere va fi alcatuita astfel: 30% nota de la atletism, 30% nota de la gimnastica, 30% nota de la ramura sportiva optionala, 10% media de la bacalaureat.
  Media minima generala de admitere nu poate fi mai mica de 5.00 (cinci).
  Criteriile de departajare, in eventualitatea existentei mai multor candidati cu aceeasi medie pentru ocuparea ultimului loc subventionat de la bugetul de stat, sunt: media examenului de bacalaureat si media testului 3, respectiv ramura sportiva la alegere.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  80
  -
  -
   
 • Taxa
  170
  -
  -
   
 • Total
  250
  -
   
 • Istoric
   
 • 2012
  250
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.