Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Educatie fizica si sport, Stiinte sociale si politice
   
 • Domeniu de licenta

  Educatie fizica si sport, Stiinte ale educatiei
   
 • Specializare

  Educatie fizica si sportiva, Kinetoterapie si motricitate speciala, Pedagogia invatamantului primar si prescolar
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3200
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-18 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7-10 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare  Dosarul de inscriere va fi unul de tip plic si contine urmatoarele acte:
  -  cererea tip de inscriere si angajamentul candidatului;
  -  diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata. Pentru absolventii de liceu promotia 2015 este valabila si adeverinta tip de promovare a examenului de bacalaureat (original sau copie legalizata), in care se vor mentiona media generala de la bacalaureat, mediile obtinute in anii de liceu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma de bacalaureat;
  -  adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetele medicale scolare sau medicul de familie, din care sa rezulte ca posesorul adeverintei este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candideaza; adeverintele medicale trebuie sa fie vizate de Cabinetul Medical Studentesc din str. Domneasca nr.155, camin F, parter, numai pentru candidatii care opteaza pentru domeniile Educatie fizica si sport, Kinetoterapie, Sanatate, Teatru si artele spectacolului si Muzica; pentru candidatii la programele de studii din cadrul Facultatii de Medicina si Farmacie, adeverinta medicala trebuie sa contina analiza la sange (VDRL); Comisia Centrala de Admitere are dreptul, prin sondaj, sa supuna verificarii adeverintele medicale si starea sanatatii candidatului;
  -  trei fotografii tip buletin;
  -  chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere la facultatea respectiva, sau actul care permite posesorului sa fie scutit de plata taxei; taxa de inscriere pentru concursul de admitere la fiecare facultate este de 150 de lei;
  -  certificatul de nastere, in copie legalizata;
  -  certificatul de casatorie (daca este cazul) in copie legalizata;
  -  diploma de absolvire in original si foaia matricola (in copie legalizata) pentru absolventii invatamantului universitar de scurta durata care doresc sa urmeze un program de studii inrudit sau un alt program de studii si se inscriu la concursul de admitere;
  -  diploma de licenta/inginer in original si foaia matricola (in copie legalizata) pentru absolventii studiilor universitare (cf. Legii 288/2004) si pentru absolventii studiilor universitare de lunga durata (cf. Legii 84/1995) care doresc sa mai urmeze o alta facultate si se inscriu in concursul de admitere;
  -  adeverinta tip de student eliberata de catre secretariatul facultatii, pentru candidatii studenti care doresc sa urmeze concomitent doua programe de studii/facultati si se inscriu la concursul de admitere.

  Candidatii care se inscriu la domeniul Teologie trebuie sa prezinte certificatul de botez si acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei de care apartin. in plus, candidatii proveniti din alte eparhii trebuie sa solicite si sa depuna la dosar si avizul Arhiepiscopiei Dunarii de Jos.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Educatie Fizica si Sport

  Educatie fizica si sport si Kinetoterapie

  Media finala de admitere se calculeaza din:

  • 50% nota la proba de aptitudini sportive;
  • 50% media de la examenul de bacalaureat.


  Proba de aptitudini sportive se considera promovata si intra in calculul mediei finale daca candidatul a obtinut cel putin nota 5 ca medie a celor 3 probe, respectiv: traseu aplicativ, saritura in lungime de pe loc, 50 metri viteza cu start din picioare (performantele transformate in note se gasesc in brosura de admitere a facultatii).

  Stiinte ale educatiei
  Media finala de admitere se calculeaza din:

  • 50% nota la proba de aptitudini pedagogice
  • 50% media de la examenul de bacalaureat


  Proba de aptitudini pedagogice se considera promovata si intra in calculul mediei finale daca candidatul obtine cel putin nota 5 la fiecare din cele 4 probe de aptitudini pedagogice, respectiv: comunicare, muzica, desen si educatie fizica (criteriile de evaluare se gasesc in anexa la brosura de admitere a facultatii).

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Total
  220
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  221
  -
  5,39
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.