Admitere Facultatea de Educatie Fizica si Sport

Universitatea "Ovidius" din Constanta


Facultate:
Oras: Constanta
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Educatie fizica si sport
   
 • Domeniu de licenta

  Educatie fizica si sport
   
 • Specializare

  Educatie fizica si sportiva, Kinetoterapie si motricitate speciala
   
 • Acreditare

  acreditata
   
 • Tip institutie

  de stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3000
   
 • Taxa anuala ID

  3000
   
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-24 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  01-10 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare

   

  Pentru inscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de licenta sunt necesare urmatoarele acte (intr-un dosar plic):
  1. cererea-tip de inscriere pentru concursul de admitere;
  2. certificatul de nastere, in copie legalizata;
  3. actul de identitate in copie simpla;
  4. certificatul de casatorie, in copie legalizata, pentru candidatii casatoriti (care si-au schimbat numele);
  5. diploma de bacalaureat sau, pentru promotia 2015, adeverinta de bacalaureat, in original. Candidatii care se inscriu si la alte domenii de licenta vor prezenta diploma de bacalaureat in copie legalizata;
  6. foaia matricola in original/copie legalizata;
  7. Adeverinta medicala eliberata dupa caz de catre medicul de familie sau de catre medicul scolar care atesta ca persoana respectiva este apta din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candideaza. Pentru Facultatea de Educatie Fizica si Sport se vor respecta prevederile din metodologia proprie de admitere.
  8. doua sau patru fotografii color - dupa caz, tip buletin/carte de identitate;
  9. chitanta de plata a taxei de inscriere sau, unde este cazul, adeverinta sau documentele din care sa rezulte motivul pentru scutirea de taxa de inscriere;
  10. daca e cazul, adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (cu sau fara taxa) la o institutie de invatamant superior de stat sau particular, cu drept de inscriere la concursul de admitere si diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in copie legalizata (originalul ramanand la prima facultate);
  11. copie certificata conform cu originalul de pe legitimatia de concurs care atesta inscrierea la primul domeniu de studiu de licenta (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimatia de concurs se va face la secretariatul facultatii unde are loc inscrierea, prin aplicarea semnaturii sefului comisiei tehnice de admitere si a stampilei acesteia;
  12. pentru candidatii de etnie rroma, dosarul va cuprinde, pe langa actele mai sus mentionate, urmatoarele documente: recomandarea scrisa din partea presedintelui unei organizatii legal constituite a rromilor din care sa rezulte ca respectivul candidat face parte din aceasta etnie; calitatea de membru al respectivei organizatii nu este luata in considerare;

  • copie legalizata a hotararii judecatoresti care atesta constituirea legala a organizatiei respective;
  • declaratie pe proprie raspundere ca respectivul candidat face parte din etnia rroma;
  • cerere de intentie cu precizarea facultatii si a domeniului pentru care respectivul candidat doreste sa candideze, vizata de Secretarul Sef al Universitatii.


   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Domeniul de licenta: Stiinta Sportului si Educatiei Fizice

  Programele de studii:

  • Educatie fizica si sportiva (forma de invatamant IF si IFR)
  • Sport si Performanta Motrica (forma de invatamant IF)
  • Kinetoterapie si motricitate speciala (forma de invatamant IF)


  IF - invatamant cu frecventa; IFR - invatamant cu freceventa redusa

  Admiterea la programele de licenta se va face pe baza urmatoarelor probe:
  proba  eliminatorie: Traseu aplicativ (contracronometru) notat cu admis/respins
  proba 1 - la alegere - intre: Atletism (100 m, 800 m - fete, 100 m, 1000 m - baieti) sau Gimnastica (exercitiu impus la sol)
  proba 2 - la alegere un joc sportiv dintre urmatoarele:
  Baschet, handbal, volei - fete
  Baschet, handbal, volei, fotbal - baieti.

  Ponderea probelor  in media de admitere:
  Proba 1- 45%
  Proba 2  - 45%
  Media de bacalaureat  - 10%

  La medii egale se va apela la urmatoarele criterii de departajare:
  Nota obtinuta la proba 1;
  Nota obtinuta la proba 2;
  Media de bacalaureat.

  Conditii speciale de inscriere la concurs pentru sportivii de performanta

  Sunt inscrisi si considerati admisi, fara concurs, pe locuri fara taxa, candidatii ocupanti ai locurilor I, II sau III la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale si Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori.). Candidatii care fac parte din categoria mentionata pot beneficia de un singur loc subventionat (fara taxa) in invatamantul superior de stat.

  Sunt inscrisi si considerati admisi fara concurs, pe locuri cu taxa, candidatii ocupanti ai locurilor IV, V si VI la J.O., C.M.,si C.E (seniori, tineret, juniori), componentii echipelor de jocuri sportive calificate la turneele finale ale  J.O., C.M. si C.E (seniori, tineret, juniori) si campionii nationali (seniori, tineret, juniori).

  Sportivii cu performantele mentionate obtinute pe timpul studiilor gimnaziale si/sau liceale beneficiaza de facilitatile de mai sus intr-o perioada de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Total
  210
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  210
  -
  -
   
 • 2012
  160
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.