Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Educatie fizica si sport, Sanatate
   
 • Domeniu de licenta

  Educatie fizica si sport, Sanatate
   
 • Specializare

  Educatie fizica si sportiva, Kinetoterapie si motricitate speciala, Balneo - fiziokinetoterapie si recuperare, Nutritie si Dietetica
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 •  
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-31 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7-11 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare  Dosarul de inscriere la concursul de Admitere 2015 trebuie sa contina:

  • cerere de inscriere tip;
  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original, sau adeverinta (pentru promotia 2015) in care se mentioneaza media generala de la bacalaureat, mediile obtinute la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate si ca nu a fost eliberata diploma de bacalaureat;
  • pentru candidatii care se inscriu si la o alta facultate, in locul diplomei de bacalaureat se va anexa o copie legalizata a acesteia precum si o adverinta eliberata de facultatea unde a fost depus originalul diplomei de bacalaureat;
  • copie legalizata dupa diploma de bacalaureat;
  • foaia matricola pentru studiile liceale, in original;
  • diploma de licenta (diploma echivalenta acesteia) sau diploma de absolvire pentru absolventii care doresc sa urmeze un al doilea domeniu / program de studii sau sa se inscrie pentru continuarea studiilor, in original;
  • foaia matricola de la facultate sau suplimentul de la diploma de licenta, in original, absolventii care doresc sa urmeze un al doilea program de studii;
  • daca este cazul, documentul in original care atesta distinctia obtinuta la faza nationala sau internationala a unor olimpiade scolare sau Certificatul de agrementare eliberat de Universitatea „Stefan cel Mare” in urma concursului „Student pentru 1 zi”;
  • certificatul de nastere in copie legalizata;
  • certificatul de casatorie in copie legalizata (daca este cazul);
  • cerere prin care se solicita inscrierea in documentele de studii si a numelui dobândit ulterior (prin casatorie sau prin Hotarâre Judecatoreasca), unde este cazul;
  • adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza un al doilea program de studii, cu precizarea numarului de semestre finantate de la buget);
  • adeverinta medicala tip eliberata de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unitatilor de invatamânt preuniversitar si vizata de cabinetul medical al universitatii, daca este cazul. Adeverintele care nu au consemnate eventuale tulburari in starea de sanatate pot fi depuse de candidati la dosarul de inscriere fara viza Cabinetului Medical Studentesc;
  • copie dupa buletinul/cartea de identitate;
  • chitanta de plata a taxei de inscriere (eliberata de casieria universitatii) sau acte doveditoare pentru scutirea de taxa (unde este cazul);
  • 2 poze tip buletin.


  Pentru Facultatea de Educatie Fizica si Sport, la actele mentionate la art. 29 alin, (1), se vor adauga:

  • Adeverinta medicala tip eliberata de medicul de familie cu mentiunea „Clinic sanatos. Apt pentru inscrierea la facultate”;
  • Electrocardiograma (ECG) efectuata si interpretata la un medic specialist cardiolog care sa specifice „ECG (sau EKG) normala”.
  • Adeverinta de la medicul de familie va fi adusa la Cabinetul medical studentesc nr. 1 (situat in incinta Caminului studentesc nr.1) impreuna cu actele medicale mentionate mai sus si va fi vizata de medic cu mentiunea „Apt pentru examen de admitere la Facultatea de Educatie Fizica si Sport”.
  • Adeverinta de la federatia de specialitate din care sa rezulte ca este campion national, european, mondial sau olimpic.


  IMPORTANT: Se  vor  lua   in   considerare   numai  actele  care  nu  prezinta  stersaturi, adaugiri, modificari si au stampila unitatii emitente in clar.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Pentru programul Educatie fizica si sportiva
  Media de admitere, pentru candidatii care au ales una din disciplinele sportive, se calculeaza astfel:
  1. Nota la proba sportiva - 70%;
  2. Media examenului de bacalaureat - 30%;
  sau
  Media de admitere, pentru candidatii care au ales testul motric, se calculeaza astfel:
  1. Nota la testul motric - 40%;
  2. Media examenului de bacalaureat - 60%.

  Pentru programul Kinetoterapie si motricitate speciala
  Media de admitere se calculeaza astfel:
  1. Nota obtinuta la testul de aptitudini fizice/kinetoterapie - 25%;
  2. Media generala a examenului de bacalaureat - 75%.

  Pentru domeniul Sanatate
  Media de admitere se calculeaza astfel:
  1. Nota la testul grila la una din disciplinele la alegere: Biologie cls. a XI-a, Chimie organica, Chimie anorganica, conform tematicilor - 50%;
  2. Media generala a examenului de bacalaureat - 50%.
   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  102
  -
  -
   
 • Taxa
  83
  -
  -
   
 • Total
  185
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  185
  -
  -
   
 • 2013 vara
  160
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.