Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Sanatate
   
 • Domeniu de licenta

  Sanatate
   
 • Specializare

  Farmacie
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  8000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  23 iulie 2014
   
 •  
 • Taxa inscriere

  200 Ron
   
 • Acte necesare

   

  La cererea de inscriere se anexeaza obligatoriu urmatoarele acte:
   
  - diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata; Absolventii de liceu din promotia anului 2014, pot prezenta in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta tip ca au absolvit liceul si au promovat examenul de bacalaureat (cu specificarea mediei generale de bacalaureat si a mediilor obtinute in anii de liceu). Candidatii din categoria mentionata mai sus, declarati admisi in urma concursului, au obligatia de a depune la facultate diploma de bacalaureat in original, pana la o data stabilita de conducerea Universitatii .
  - foaia matricola in original sau adeverinta echivalenta acesteia (cu mediile anilor de liceu) sau copie legalizata;
  - certificatul de nastere, in copie legalizata;
  - copie act de identitate;
  - adeverinta medicala tip eliberata de cabinetul medicului de familie din localitatea de domiciliu si examen psihiatric de la meicul de specialitate, din care sa rezulte ca sunt apti pentru profilul sau specializarea la care candideaza.
   
  Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de comisiile medicale judetene de orientare scolara si profesionala din Centrul universitar Tirgu-Mures (nu din judetul de domiciliu). In adeverintele respective se va mentiona - in mod expres - gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala in vigoare.

  Nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine consecinttle institutionale in vigoare. Aceste documente vor fi analizate de o comisie de specialitate desemnata de Conducerea Universitatii.
   
  - 3 fotografii tip buletin de identitate;
  - adeverinta din care sa rezulte calitatea de student inmatriculat la invatamant superior de stat pe locuri finantate de la buget sau cu taxa (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare);
  - dovada achitarii taxei de inscriere. Cuantumul taxei este 200 lei ti se achita la casieria universitatii, iar chitanta se depune  la dosarul de inscriere.
  - acte doveditoare privind justificarea solicitarii scutirii de plata taxelor de inscriere (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor, adeverinte de la casa de copii, copie legalizata a certificatului de deces al parintelui erou-martir al Revolutiei sau, dupa caz, a certificatului medical ori a altui document doveditor, in situatia in care insusi candidatul a fost ranit in lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989).

  Sunt scutiti de plata taxei de inscriere candidatii orfani de ambii parinti, cei proveniti de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor-martiri ai Revolutiei, precum si candidatii raniti in lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989.

  De asemenea sunt scutiti de plata taxelor de inscriere copiii personalului didactic (in activitate, pensionar sau decedat), conform Legii 128/1997, art. 108, alin. (2),  precum si ai personalului nedidactic din propria Universitate,  Candidatii, beneficiari ai prevederilor art. 108, alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, pot utiliza de acest drept o singura data in cadrul unei institutii de invatamant superior (la cererea de scutire a taxei de admitere se ataseaza diploma de bacalaureat, in original).
   
  - doua dosare plic

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere
  A. La programele de studii: Medicina, Medicina dentara si Farmacie

  Clasificarea candidatilor se va face in ordinea descrescatoare a mediei, in care o pondere de 90% va avea nota obtinuta la proba scrisa, iar 10% media de la bacalaureat.

  1. Proba scrisa la programele de studii MEDICINA si MEDICINA DENTARA consta dintr-un test grila, la una din urmatoarele discipline: Biologie, Chimie organica sau Fizica, la alegere.

  La Biologie:

  Testul grila va consta din 100 intrebari alese sau formulate din noul manual indicat ca bibliografie, astfel: - 90 de intrebari vor fi alese din lista de intrebari existente la sfarsitul fiecarui capitol al cartii, dar numai cele de la sectiunile "intrebari cu raspuns la alegere" si “Adevarat/fals”. Atentie: ordinea celor 4 raspunsuri poate fi modificata fata de cea din carte.

  - 10 intrebari la prima vedere, de tip "Intrebari cu raspuns la alegere" , formulate de catre comisie din materia urmatoarelor 10 capitole:

     Capitolul 4. Tesuturile

     Capitolul 6. Oasele si articulatiile

     Capitolul 8. Tesutul muscular

     Capitolul 10. Tesutul nervos

     Capitolul 13. Sistemul endocrin

     Capitolul 14. Sangele

     Capitolul 15. Sistemul cardiovascular

     Capitolul 18. Sistemul digestiv

     Capitolul 20. Sistemul urinar

     Capitolul 23. Sistemul reproducator feminin

  Intrebarile din caietul de concurs vor fi alese din intregul manual, dar ele nu vor reflecta, in mod obligatoriu toate capitolele din bibliografie in aceeasi proportie, ponderea acestora putand fi diferita in functie de procesul de randomizare a intrebarilor si de decizia comisiei de concurs. Toate intrebarile vor fi cu un sigur raspuns corect iar punctarea raspunsurilor se va face dupa sistemul tot sau nimic (1-0).

  Cele doua tipuri de intrebari ("intrebari cu raspuns la alegere" si “Adevarat/fals”) vor fi grupate separat pe caietul de concurs dar nu vor exista precizari suplimentare privind identificarea intrebarilor la prima vedere. Ponderea celor doua tipuri de intrebari este de 70 intrebari cu raspuns la alegere (60  din manual + 10 la prima vedere) si 30 intrebari de tip adevarat sau fals (din manual).

  La Chimie organica si Fizica

  Se mentine metodologia de admitere din anul 2013, constand dintr-un test grila constituit astfel:

  - 75% de intrebari extrase din caietele cu intrebari elaborate de universitate si vandute prin Biblioteca UMF. Atentie:  ordinea celor 5 raspunsuri poate fi modificata fata de cea din caiet (exceptie fac intrebarile de tip II si IV la disciplina Chimie Organica la care nu se va modifica ordinea raspunsurilor).

  - 25% de intrebari "la prima vedere", din bibliografia indicata mai jos. Aceste intrebari vor fi marcate cu un asterisc.

  Pentru Chimie organica testul grila va consta din 100 de intrebari.

  Testul grila la Fizica, avand in vedere specificul materiei, respectiv numarul mai mare de probleme, va fi conceput cu 57 de intrebari, pastrandu-se insa proportia de 25% de intrebari la prima vedere.

  Pentru intrebarile din categoria celor care provin din caietele de intrebari (75%), sunt considerate raspunsuri corecte cele care sunt mentionate exclusiv in caietele de intrebari. Pentru intrebarile din categoria celor la prima vedere (25%), pentru stabilirea raspunsurilor corecte se iau in considerare exclusiv manualele mentionate in bibliografie.

  Notele obtinute in cadrul aceluiasi program de studiu la biologie, chimie sau fizica, in functie de optiunea candidatului, sunt echivalente in realizarea clasificarii finale.

  2. Proba de concurs la programul de studiu FARMACIE consta dintr-un test grila, din disciplina Chimie organica, format din 100 de intrebari, astfel:

  - 75 de intrebari se extrag din caietele cu intrebari elaborate de universitate  si vandute prin Biblioteca UMF. Atentie:  la intrebarile de tip I si III ordinea celor 5 raspunsuri poate fi modificata fata de cea din caiet.

  - 25 de intrebari "la prima vedere" din bibliografia indicata mai jos. Aceste intrebari vor fi marcate cu un asterisc.

  Nota: Pentru candidatii care sustin probe de Chimie organica sau Fizica, la specializarile medicina, medicina dentara si farmacie, se vor asigura minicalculatoare.

  B. Pentru programele de studii Asistenta medicala generala, Balneofiziokinetoterapie si recuperare, Nutritie si dietetica, Tehnica dentara, Cosmetica medicala, tehnologia produsului cosmetic, concursul de admitere din sesiunea iulie 2014 consta dintr-o proba scrisa (test grila), a carui pondere este de 50% din media finala de admitere, restul de iar 50% fiind constituita din media de bacalaureat.

  - Proba scrisa va consta dintr-un test grila cu 25 de intrebari care vor fi extrase din caietul cu 113 intrebari publicat ca bibliografie. Aceasta proba este obligatorie si pentru cei care au sustinut proba scrisa la specializarile de 5-6 ani, nu au fost admisi si doresc sa se inscrie la unul dintre programele de studiu de 3-4 ani.

  Media generala de admitere se calculeaza astfel:
  - 90% media probei de aptitudini sportive generale
  - 10% media examenului de bacalaureat

  Taxa anuala:
  Farmacie - 8000 lei
  Cosmetica medicala - 3000 lei
   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  75
  -
  -
   
 • Taxa
  115
  -
  -
   
 • Total
  190
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  -
  -
  9,44
   
 • 2013 vara
  190
  -
  -
   
 • 2012
  170
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 • 2009
  -
  -
  8.02
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.
 
Login  |  Cont nou
 
Inchide

E-mail

Parola

Am uitat parola Cont nou
Conteacteaza-te prin Facebook

Acum te poti conecta si prin contul tau de Facebook! Da click pe butonul de mai jos si introdu datele tale:

Login with Facebook
Publicitate pe Studentie.ro ×