Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Sanatate
   
 • Domeniu de licenta

  Sanatate
   
 • Specializare

  Farmacie
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  8000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  23 iulie 2014
   
 •  
 • Taxa inscriere

  200 Ron
   
 • Acte necesare

   

  La cererea de inscriere se anexeaza obligatoriu urmatoarele acte:
   
  - diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata; Absolventii de liceu din promotia anului 2014, pot prezenta in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta tip ca au absolvit liceul si au promovat examenul de bacalaureat (cu specificarea mediei generale de bacalaureat si a mediilor obtinute in anii de liceu). Candidatii din categoria mentionata mai sus, declarati admisi in urma concursului, au obligatia de a depune la facultate diploma de bacalaureat in original, pana la o data stabilita de conducerea Universitatii .
  - foaia matricola in original sau adeverinta echivalenta acesteia (cu mediile anilor de liceu) sau copie legalizata;
  - certificatul de nastere, in copie legalizata;
  - copie act de identitate;
  - adeverinta medicala tip eliberata de cabinetul medicului de familie din localitatea de domiciliu si examen psihiatric de la meicul de specialitate, din care sa rezulte ca sunt apti pentru profilul sau specializarea la care candideaza.
   
  Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de comisiile medicale judetene de orientare scolara si profesionala din Centrul universitar Tirgu-Mures (nu din judetul de domiciliu). In adeverintele respective se va mentiona - in mod expres - gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala in vigoare.

  Nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine consecinttle institutionale in vigoare. Aceste documente vor fi analizate de o comisie de specialitate desemnata de Conducerea Universitatii.
   
  - 3 fotografii tip buletin de identitate;
  - adeverinta din care sa rezulte calitatea de student inmatriculat la invatamant superior de stat pe locuri finantate de la buget sau cu taxa (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare);
  - dovada achitarii taxei de inscriere. Cuantumul taxei este 200 lei ti se achita la casieria universitatii, iar chitanta se depune  la dosarul de inscriere.
  - acte doveditoare privind justificarea solicitarii scutirii de plata taxelor de inscriere (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor, adeverinte de la casa de copii, copie legalizata a certificatului de deces al parintelui erou-martir al Revolutiei sau, dupa caz, a certificatului medical ori a altui document doveditor, in situatia in care insusi candidatul a fost ranit in lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989).

  Sunt scutiti de plata taxei de inscriere candidatii orfani de ambii parinti, cei proveniti de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor-martiri ai Revolutiei, precum si candidatii raniti in lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989.

  De asemenea sunt scutiti de plata taxelor de inscriere copiii personalului didactic (in activitate, pensionar sau decedat), conform Legii 128/1997, art. 108, alin. (2),  precum si ai personalului nedidactic din propria Universitate,  Candidatii, beneficiari ai prevederilor art. 108, alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, pot utiliza de acest drept o singura data in cadrul unei institutii de invatamant superior (la cererea de scutire a taxei de admitere se ataseaza diploma de bacalaureat, in original).
   
  - doua dosare plic

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere
  A. La programele de studii: Medicina, Medicina dentara si Farmacie

  Clasificarea candidatilor se va face in ordinea descrescatoare a mediei, in care o pondere de 90% va avea nota obtinuta la testul grila, iar 10% media de la bacalaureat.

  I.  Proba de concurs la programele de studii MEDICINA si MEDICINA DENTARA consta dintr-un test grila, la una dintre urmatoarele discipline: Biologie sau Chimie organica, la alegere.

  1. Pentru Biologie - bibliografia consta din manualul Anatomie si Fiziologie umana pentru admitere la facultatile de medicina - Barron’s – editia in limba romana, Editura University Press 2014, respectiv Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához – editia in limba maghiara, Editura University Press 2014

  Doua capitole, Capitolul 7 (Sistemul osos) si Capitolul 9 (Sistemul muscular) din aceasta carte nu vor face parte din bibliografia de admitere.  

  Testul grila va consta din 100 de intrebari cu 4 raspunsuri la alegere, astfel:

  - 25 de intrebari vor fi alese din lista de intrebari existente la sfarsitul fiecarui capitol al cartii,  (sectiunea „intrebari cu raspuns la alegere", cu exceptia celor din capitolele 7 si 9). Atentie:  ordinea celor 4 variante de raspunsuri poate fi modificata fata de cea din carte.

  - 75 de intrebari vor fi intrebari la prima vedere, (de tip „intrebari cu raspuns la alegere"), formulate de comisia de admitere din tot manualul, cu exceptia capitolelor 7 si 9. intrebarile vor avea 4 variante de raspunsuri.

  Intrebarile pot avea 1 sau 2 raspunsuri corecte, fara a se preciza care dintre intrebari au 1 sau 2 raspunsuri corecte.

  Pentru intrebarile care provin din manual, sunt considerate raspunsuri corecte numai cele care sunt date de manual ca raspunsuri corecte.

  2. Pentru Chimie organica - bibliografia consta din cartea cu intrebari cu titlul Chimie organica – teste de admitere in invatamantul superior medico-farmaceutic,  Editura University Press, 2014 precum si manualele si cartile din bibliografia indicata in continuare.

  Testul  grila va consta din 100 de intrebari si va fi constituit astfel:

  - 50 de intrebari extrase din cartea cu intrebari de chimie organica, mentionata anterior, elaborata la nivel de universitate si vanduta prin Libraria UMF. Atentie:  ordinea celor 5 variante de raspunsuri poate fi modificata fata de cea din carte.

  - 50 de intrebari "la prima vedere", elaborate de comisia de admitere din bibliografia indicata in continuare.

  Pentru intrebarile care provin din cartea cu intrebari, sunt considerate raspunsuri corecte exclusiv cele care sunt mentionate in aceasta. Pentru intrebarile din categoria celor la prima vedere, pentru stabilirea raspunsurilor corecte se iau in considerare exclusiv manualele si cartile mentionate in bibliografie.

  Nota: Pentru candidatii care sustin probe de Chimie organica la specializarile medicina, medicina dentara si farmacie, se vor asigura minicalculatoare.

  Notele obtinute in cadrul aceluiasi program de studiu la biologie sau chimie, in functie de optiunea candidatului, sunt echivalente in realizarea clasificarii finale.

  II. Proba de concurs la programul de studiu FARMACIE consta dintr-un test grila, din disciplina Chimie organica.

  Test grila va consta din 100 de intrebari si va fi constituit astfel:

  - 50 de intrebari extrase din cartea cu intrebari de chimie organica, mentionata anterior, elaborata la nivel de universitate si vanduta prin Libraria UMF. Atentie:  ordinea celor 5 variante de raspunsuri poate fi modificata fata de cea din carte.

  - 50 de intrebari "la prima vedere", elaborate de comisia de admitere din bibliografia indicata la proba de chimie organica la programele de studiu Medicina si Medicina Dentara.

  B. Proba de concurs la programele de studii Asistenta medicala generala, Balneofiziokinetoterapie si recuperare, Nutritie si dietetica, Tehnica dentara, Cosmetica medicala. Tehnologia produsului cosmetic  va consta dintr-un test grila din biologie.

  Bibliografia consta din 5 capitole cuprinse in : manualul Anatomie si Fiziologie umana pentru admitere la facultatile de medicina - Barron’s – editia in limba romana, Editura University Press 2014, respectiv Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához – editia in limba maghiara, Editura University Press 2014

  Testul grila va consta din 50 de „intrebari cu raspuns la alegere” constituit astfel:  

  - 40 de intrebari vor fi alese din lista de intrebari existente la sfarsitul celor 5 capitole indicate,  (sectiunea „intrebari cu raspuns la alegere"). Atentie:  ordinea celor 4 variante de raspunsuri poate fi modificata fata de cea din carte.

  - 10 intrebari vor fi elaborate de comisia de admitere, "la prima vedere", din cele 5 capitole indicate.

  Clasificarea candidatilor se va face in ordinea descrescatoare a mediei, in care o pondere de 70% va avea nota obtinuta la testul grila, iar 30% media de la bacalaureat.

  Indiferent de programul de studii, candidatii pot opta ca proba de concurs sa fie sustinuta in limba romana sau maghiara, in functie de limba in care au sustinut bacalaureatul.

  C. Pentru programul de studiu Educatie fizica si sportiva se va aplica Metodologia de admitere 2015 specifica acestui program.

  Clasificarea candidatilor se va face in ordinea descrescatoare a mediei, in care o pondere de 90% va avea media probei de aptitudini sportive generale, iar 10% media examenului de bacalaureat.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  90
  -
  -
   
 • Taxa
  125
  -
  -
   
 • Total
  215
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  190
  -
  9,44
   
 • 2013 vara
  190
  -
  -
   
 • 2012
  170
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 • 2009
  -
  -
  8.02
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.
 
Login  |  Cont nou
 
Inchide

E-mail

Parola

Am uitat parola Cont nou
Conteacteaza-te prin Facebook

Acum te poti conecta si prin contul tau de Facebook! Da click pe butonul de mai jos si introdu datele tale:

Login with Facebook
Publicitate pe Studentie.ro ×