Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Sanatate
   
 • Domeniu de licenta

  Sanatate
   
 • Specializare

  Farmacie
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  6000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-19 iulie 2015
   
 •  
 • Taxa inscriere

  350 Ron
   
 • Acte necesare


   

  Pentru Inscriere la concurs, candidaTii se vor prezenta personal cu:

  • buletinul/cartea de identitate (sau adeverinta de la Evidenta Populatiei in cazul pierderii actului original);
  • pasaportul, in cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, precum si cetatenii statelor din afara Uniunii Europene care doresc sa studieze in Universitatea noastra. Actul de identitate cu care candidatul s-a prezentat la inscriere va fi utilizat pentru legitimare la intrarea in sala de concurs.


  La cererea de inscriere se va anexa un dosar cuprinzand urmatoarele acte:

  - diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta acesteia si foaia matricola, in original, sau adeverinta care atesta aceasta calitate si in care se mentioneaza media generala de bacalaureat si probele sustinute la examenul de bacalaureat;

  Candidatii absolventi ai invatamantului superior care doresc sa urmeze o a doua specializare vor depune si diploma de licenta, sau diploma echivalenta acesteia, in original sau copie legalizata precum si adeverinta din care sa reiasa ca facultatea absolvita a fost in regim fara taxa sau cu taxa;

  Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene trebuie sa prezinte si un document eliberat de directia de specialitate din cadrul MECTS (Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor) care sa recunoasca studiile efectuate de acestia in tarile de domiciliu si sa confirme ca diploma prezentata ii da dreptul de a urma studii universitare, precum si o traducere legalizata a diplomei de bacalaureat si a foii matricole, stampilata la Ambasada Romana din tara de unde vine sau pe care s-a aplicat apostila de la Haga pentru tarile membre ale conventiei de la Haga, in afara de tarile exceptate.

  La admiterea in toate ciclurile de studii universitare cu predare in limba romana, cetatenii straini au obligatia sa prezinte un certificat de competenta lingvistica pentru limba romana, eliberat de catre institutiile abilitate de MECTS.

  • in cazul in care candidatul se inscrie pentru concurs si la o alta specializare, in locul diplomei de bacalaureat sau a adeverintei, va anexa o copie legalizata a acesteia si o adeverinTa care sa dovedeasca inscriererea la specializarea unde a depus dosarul cu actele originale;
  • certificat de nastere, in copie legalizata;
  • cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene vor depune o traducere legalizata a certificatului de nastere, stampilata la Ambasada Romana din tara de unde vine sau pe care s-a aplicat apostila de la Haga;
  • adeverinta medicala tip de la medicul de familie;
  • 3 fotografii tip buletin de identitate/pasaport;
  • chitanta ce atesta achitarea taxei de inscriere;
  • candidatii care pot beneficia de scutire de taxa vor depune la dosarul de inscriere acte doveditoare, respectiv adeverinta de salariat a parintilor vizata de Inspectoratul scolar de care apartine, certificat de revolutionar etc ;
  • candidatii din etnia rromilor vor prezenta o recomandare scrisa din partea presedintelui unei organizatii civice, culturale sau politice, inregistrata legal, prin care se atesta apartenenta la comunitatea rromilor.


  In cererea de inscriere candidatii vor mentiona:

  • acordul de a urma studiile in regim cu taxa, daca au reusit numai la aceasta categorie;
  • adresa completa si numarul de telefon la care pot fi contactati pentru comunicari urgente.


  In cazul in care candidatul nu se poate prezenta personal pentru inscriere din motive obiective, delegatul care-l reprezinta va prezenta comisiei de inscriere o procura legalizata la notariat care sa-i permita acestuia sa se conformeze tuturor conditiilor impuse de Metodologia de admitere.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere

   


  Admiterea in invatamantul superior, ca urmare a concursului, se face strict in ordinea descrescatoare a mediilor generale (sau a numarului de puncte) obtinute de candidati, in limita numarului de locuri (bugetate si cu taxa) pentru care se organizeaza concursul.

  Media minima de admitere este de 5 (cinci). Pentru sesiunea iulie a concursului de admitere, calculul mediei finale se va efectua numai la candidatii care au obitnut minim nota 5 la testul grila, intrucat aceasta proba este eliminatorie.

  In cazul existentei mai multor candidati cu medie egala cu cea a ultimului loc repartizat initial, se apeleaza la criterii de departajare dupa cum urmeaza:

  DOMENIUL SANATATE

  a. Sesiunea iulie:
  - media la testul grila
  - media de la bacalaureat

  b. Sesiunea septembrie:
  - media de la bacalaureat

  Calculul mediei finale pentru domeniul SANATATE, in vederea clasificarii se va efectua astfel:
  - 75% nota la testul grila
  - 25% media la bacalaureat


  Taxa de inscriere pentru concursul de admitere – sesiunea iulie 2015 va fi:
  - 350 lei pentru specializarile: Medicina, Medicina Dentara, Farmacie, Asistenta Medicala Generala;
  - 250 lei pentru specializarile prevăzute cu 180 credite: Nutritie si Dietetica, Tehnica Dentara, Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare

  Taxa anuala
  Medicina, Medicina Dentara, Farmacie: 6.000 lei
  Bioinginerie: 5.000 lei
  Asistenta Medicala Generala: 4.500 lei
  Nutritie si Dietetica, Tehnica dentara, Balneofiziokinetoterapie si recuperare: 3.500 lei

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  99
  -
  -
   
 • Taxa
  90
  -
  -
   
 • Total
  189
  -
   
 • Istoric
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.
 
 
 
 
 
Inchide

E-mail

Parola

Am uitat parola Cont nou
Conteacteaza-te prin Facebook

Acum te poti conecta si prin contul tau de Facebook! Da click pe butonul de mai jos si introdu datele tale:

Login with Facebook