Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte sociale si politice, Stiinte umaniste
   
 • Domeniu de licenta

  Relatii internationale si studii europene, Filosofie
   
 • Specializare

  Filosofie
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3100
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  9-18 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  3-11 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  120 Ron
   
 • Acte necesare  Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa  fisa-tip de inscriere, in care vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate in formularul respectiv. Candidatii din rândul minoritatilor nationale vor preciza, in fisa de inscriere, disciplinele pe care le-au studiat in liceu in limba materna si pentru care solicita sa sustina probele in limba respectiva.

  Acte necesare la inscriere:
  - fisa-tip de inscriere ;
  - diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata sau adeverinta (in cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promotia 2015) eliberata de catre institutia de invatamânt, in care se mentioneaza media generala, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma;
  - certificatul de nastere, in copie legalizata;
  - diploma de olimpic, in copie, numai pentru candidatii care se inscriu ca olimpici ;
  - adeverinta medicala-tip, din care sa rezulte ca este apt pentru facultatea la care candideaza;
  - trei fotografii tip buletin de identitate;
  - B.I sau C.I   in copie;
  - chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere  in conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universitatii din Bucuresti
  - atestatul de recunoastere a studiilor efectuate in afara României, eliberat de catre directia de specialitate din cadrul M.E.C.S.

  Numai pentru persoanele care solicita scutirea de taxa la inscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din urmatoarele documente:

  - copie legalizata de pe certificatele de deces ale parintilor (in cazul celor orfani de ambii parinti);
  - adeverinte de la casa de copii (in cazul celor aflati in aceasta situatie);
  - adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal didactic, in activitate, a sustinatorilor legali;
  - adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal incadrat in Universitatea din Bucuresti pentru sustinatorii legali ai candidatului.

  Inscrierea la domeniul TEOLOGIE, pentru absolventii seminariilor teologice liceale, se poate face numai pe baza diplomei de bacalaureat, exceptie facând absolventii de seminar din seriile anterioare anului 1992, a caror diploma a fost echivalata cu cea de bacalaureat; in plus, candiatii sunt obligati sa prezinte certificatul de botez, precum si acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei de care acestia apartin (acceptul forului bisericesc care-i poate oferi pe parcursul studiilor sumele banesti cuvenite: donatii, burse, semiburse etc.) si in cadrul careia urmeaza a  fi  repartizati.

  Cei care se inscriu si urmeaza doua facultati vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admisi pe locurile finantate de la buget, iar copia legalizata la cealalta facultate.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE NOTAT CU ADMIS/RESPINS SI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT

  In cazul egalitatii mediilor ultimilor candidati admisi departajarea se va face conform urmatoarelor criterii:
  1. Nota de la proba scrisa de limba si literatura romana de la examenul de bacalaureat
  2. Nota de la a doua proba scrisa de la examenul de bacalaureat
  3. In cazul in care criteriile 1 si 2 nu departajeaza candidatii se ia in calcul nota obtinuta la a treia proba scrisa
  4. Daca in urma aplicarii succesive a criteriilor 1,2,3, candidatii nu sunt departajati, departajarea acestora se va face pe baza unei probe scrise de cunostinte de filosofie.


   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  115
  -
  -
   
 • Taxa
  65
  -
  -
   
 • Total
  180
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  180
  -
  6.13
   
 • 2013 vara
  180
  -
  -
   
 • 2012
  330
  -
  -
   
 • 2010
  330
  -
  6.65
   
 • 2008
  -
  2.50
  6.85
   
 • 2007
  -
  5.02
  6.79
   
 • 2006
  -
  4.00
  6.72
   
 • 2005
  -
  1.23
  5.51
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.