Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte ale naturii, Stiinte exacte, Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Stiinta mediului, Fizica, Stiinte ingineresti aplicate
   
 • Specializare

  Fizica, Fizica medicala, Fizica Informatica, Fizica tehnologica
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  15-22 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7 - 9 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  80 Ron
   
 • Acte necesare  Acte necesare la inscrierea la facultate, nivel licenta, 2015

  - Diploma sau Adeverinta de Bacalaureat in original sau in copie legalizata pentru candidatii care solicita locuri bugetate, respectiv in copie legalizata pentru candidatii care opteaza numai pentru locuri cu taxa.
  - Certificat de nastere in copie si originalul pentru a fi legalizat la facultate.
  - Copie carte de identitate.
  - Diploma (in original si copie) cu premiul obtinut sau diploma de participare pentru candidatii care beneficiaza de facilitatile acordate olimpicilor sau participantilor la concursuri.
  - Diploma de licenta/absolvire sau diploma echivalenta, in original sau copie legalizata la notariat, pentru candidatii care doresc sa urmeze o a doua facultate.
  - Formularul de inregistrare (completat on-line pe pagina facultatii, listat si semnat de candidat).
  - Fisa de inscriere, procesata pe loc de catre Comisia de Admitere si semnata dupa verificare de catre candidat. Aceasta fisa contine si lista optiunilor candidatilor pentru domeniile pe care se face admiterea.
  - Chitanta taxa de procesare. Achitarea taxei (in cuantum de 30 Ron) se poate face in momentul depunerii dosarului de concurs, la Comisia de Admitere.
  - Chitanta taxa de inscriere. Achitarea taxei (in cuantum de 170 Ron) se poate face in momentul depunerii dosarului de concurs, la Comisia de Admitere.
  - Actele din care sa rezulte scutirea de taxa de procesare si/sau de inscriere pentru candidatii ce solicit acest lucru in conditiile prezentului regulament.
  - Absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat obtinuta anterior anului curent vor depune la dosar o declaratie pe proprie raspundere (conform modelului din Anexa 5) din care sa rezulte traiectoria scolara din invatamantul universitar romanesc de stat.
  - Adeverinta/Adeverinte care sa ateste numarul de ani bugetati sau cu taxa urmati in sistemul universitar romanesc.
  - Certificat de competenta lingvistica (daca acesta face parte din lista aprobata de Rectoratul universitatii) (pentru candidatii ce opteaza pentru studii universitare organizate intr-o limba de circulatie internationala). Diploma de bacalaureat nu inlocuieste diploma de competenta lingvistica obtinuta la bacalaureat.
  - Adeverinta medicala tip (in original), din care sa rezulte ca sunt apti pentru domeniul la care candideaza.
  - Trei fotografii marime ¾ (cu numele candidatului scris pe verso).
  - Dosar plic.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere

   

  Examen scris tip test, iar media de admitere se va calcula dupa formula:
  Media de admitere = 0,3 x nota test scris + 0,7 x medie examen de bacalaureat
  Facultatea accepta olimpiadele scolare si o serie de concursuri pentru elevi ca forma de admitere totala sau partiala.

  Criteriile de departajare pentru candidatii absolventi de liceu cu medii egale obtinute in baza concursurilor sunt, in ordine:
  a) gradul de apropiere a tipului de olimpiada sau concurs de Fizica
  b) nivelul distinctiei sau premiului obtinut
  c) nota de la examenul de Bacalaureat la disciplina FIZICA
  d) media generala obtinuta la examenul de Bacalaureat

  Criteriile de departajare pentru candidatii absolventi de liceu cu medii egale sunt, in ordine:
  a) nota de la testul scris
  b) nota de la examenul de Bacalaureat la disciplina FIZICa
  c) media obtinuta la Bacalaureat

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  53
  -
  -
   
 • Taxa
  119
  -
  -
   
 • Total
  172
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  157
  -
  7,27
   
 • 2013 vara
  207
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.