Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Educatie fizica si sport, Stiinte ale naturii, Stiinte sociale si politice
   
 • Domeniu de licenta

  Educatie fizica si sport, Geografie
   
 • Specializare

  Educatie fizica si sportiva, Sport si performanta motrica, Kinetoterapie si motricitate speciala, Geografie, Geografia turismului, Planificare teritoriala
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 •  
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13.07 – 27.07.2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  07.09 – 16.09. 2015
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare  Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii, vor completa o cerere tip de inscriere in care vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate in formularul respectiv.


  La cererea - tip de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:
  a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata (in cazul in care candidatul prezinta copie legalizata, ea va fi insotita de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la inscrierea la o alta facultate) sau, in cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promotia 2015, adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant;
  b) Certificatul de nastere in copie legalizata ;
  c) Certificat de casatorie in copie legalizata, daca este cazul;
  d) Adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie, din care sa rezulte ca este apt pentru facultatea la care candideaza;
  e) 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin de identitate in cazul inscrierii la facultatile care sustin examen de admitere cu probe de concurs;
  f) Carte de identitate sau pasaport (original pentru conformitate) si copie;
  g) Chitanta de achitare a taxei de inscriere.


  Actele solicitate vor fi depuse intr-un dosar plic.
  In cazul candidatilor cetateni romani care au absolvit liceul in alta tara, diploma de bacalaureat obtinuta trebuie echivalata de catre Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii stiintifice. Echivalarea se face personal de catre candidat inaintea inscrierii la admitere. Pentru informatii se poate accesa site-ul www.cnred.edu.ro. Media de la bacalaureat va fi echivalata (dupa echivalarea CNRED) de catre Comisia centrala de admitere la solicitarea Comisiei de admitere a facultatii.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Educatie Fizica si Sport
  Proba eliminatorie (admis/respins): Testarea capacitatii motrice – parcurs aplicativ
  Media bacalaureat (100%)
  Departajarea in caz de medii egale:
  1. Nota obtinuta la bacalaureat la Limba si literatura romana
  2. Nota obtinuta la bacalaureat la Biologie
  3. Interviu

  Geografie
  Media de la bacalaureat 100%
  Departajarea in caz de medii egale:
  1. Nota la examenul de bacalaureat la disciplina Geografie
  2. Nota la examenul de bacalaureat la disciplina Limba si literatura romana – proba scrisa

  Geografie in limba engleza
  Test eliminatoriu de limba engleza notat admis / respins.
  Media de la bacalaureat 100%
  Departajarea in caz de medii egale:
  1. Nota la examenul de bacalaureat la disciplina Geografie
  2. Nota la examenul de bacalaureat la disciplina Limba si literatura romana – proba scrisa

  TEMATICA PENTRU TESTUL DE LIMBA ENGLEZA
  Testul de limba engleza consta dintr-o conversatie libera pe teme de cultura generala in limba engleza.
  Testul este oral si are caracter eliminatoriu.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  92
  -
  -
   
 • Taxa
  505
  -
  -
   
 • Total
  597
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  485
  -
  -
   
 • 2013 vara
  445
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.