Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte ale naturii, Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Geografie, Geologie, Stiinta mediului
   
 • Specializare

  Geografie, Geografia turismului, Cartografie, Hidrologie si meteorologie, Planificare teritoriala
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2400
   
 • Taxa anuala ID

  2400
   
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  15-21 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7 - 10 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare  Inscrierea candidatilor presupune depunerea urmatoarelor acte:
  - fisa de inscriere completata cu datele candidatului
  - scrisoarea de intentie completata
  - copia xerox a diplomei de bacalaureat (nelegalizata);
  - chitanta privind achitarea taxei de admitere;
  - adeverinta in original care sa ateste ca un candidat beneficiaza de scutirea taxei de inscriere, conform Regulamentului de admitere al UBB;
  - pentru candidatii olimpici, originalul si fotocopia diplomei obtinuta la Olimpiada nationala sau internationala de geografie; pentru candidatii concursului Bolyai Farkas originalul si fotocopia diplomei obtinuta la disciplina geografie.

  La confirmarea locului, candidatul admis va depune un dosar plic cu urmatoarele acte:
  - diploma de bacalaureat (in original);
  - certificatul de nastere in copie si originalul pentru a fi legalizate la facultate;
  - adeverinta medicala tip (in original);
  - doua fotografii tip ¾ cm;
  - copie xerox carte/buletin de identitate;
  - pentru studentii care urmeaza a doua specializare - adeverinta (in original) din care sa rezulte calitatea de student;
  - candidatii admisi pe locurile cu taxa trebuie sa achite prima rata a taxei de scolarizare, reprezentând 25% din taxa anuala. in caz de retragere, aceste sume de bani nu se returneaza. Pentru anul univ. 2015-2016 taxa de scolarizare este de 2.400 lei/an.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Criterii de selectie a candidatilor
  - Admiterea se organizeaza pe domeniul geografie.
  - Candidatii pot opta pe fisa de inscriere pentru mai multe specializari sau linii de studiu. Pentru fiecare specializare si linie de studiu se va depune cate o scrisoare de intentie.

  Etapa I (eliminatorie) consta intr-o scrisoare de intentie depusa de candidat la inscriere. Aceasta va fi notata cu calificativul admis/respins.

  Etapa a II-a. Candidatii declarati admisi in etapa I vor fi repartizati pe specializari, in functie de optiunile de pe fisa de inscriere, dupa media de la bacalaureat.
  - Repartizarea candidatilor pe specializari se face conform optiunii lor de pe fisa de inscriere, in limita locurilor disponibile.
  - Candidatii vor ocupa locurile prin concurs in ordinea descrescatoare a mediilor generale. Media generala minima de admitere este 5 (cinci).
  - Nu se admite depasirea numarului de locuri planificate prin cifrele de scolarizare. in cazul in care media ultimului admis este realizata de mai multi candidati, criteriile de departajare aplicate, in ordine, vor fi urmatoarele:
  - nota de la disciplina scrisa de limba si literatura romana, obtinuta la examenul de bacalaureat
  - nota de la a doua disciplina scrisa, obtinuta la examenul de bacalaureat
  - Candidatii de la toate specializarile, care au obtinut unul din locurile I, II, III, la faza nationala a Olimpiadei de geografie, distinctii la olimpiadele internationale de geografie sau locurile I, II, III la concursul national Bolyai Farkas, disciplina geografie, in cel putin unul din ultimii doi ani de scolarizare vor primi nota 10 (zece).
   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  407
  -
  -
   
 • Taxa
  738
  -
  -
   
 • Total
  1145
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  1404
  -
  -
   
 • 2013 vara
  1399
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.