Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte exacte
   
 • Domeniu de licenta

  Informatica
   
 • Specializare

  Informatica
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3500
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-18 iulie 2015
   
 •  
 • Taxa inscriere

  300 Ron
   
 • Acte necesare


  Acte necesare la inscriere

  - fisa de inscriere;
  - trei fotografii tip buletin de identitate;
  - diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta, recunoscuta de MEC (candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2013 pot prezenta la inscriere, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de liceu, in care se mentioneaza atat media generala cat si notele obtinute la probele sustinute si notele la disciplinele care se iau in calcul la stabilirea mediei);
  - foaia matricola (in original);
  -  certificat de nastere, in copie legalizata;
  - buletin/carte de identitate, in copie;
  - certificat de casatorie, in copie legalizata(daca este cazul);
  - adeverinta medicala tip;
  - chitanta care dovedeste plata taxei de inscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei;
  - dosar plic.


   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Conditiile de admitere

  Specializarea Informatica:

  ■ 50% - nota de la testul scris la Matematica sau Informatica (la alegere). Programa pentru testul scris este cea de la proba scrisa la bacalaureat - filiera teoretica, profil real. (M1, respectiv informatica intensiv)
  ■ 25% - maximul dintre nota de la bacalaureat la Matematica sau Informatica si nota la testul scris;
  ■ 25% - media generala de la bacalaureat.
  Criterii de departajare:
  1. Media de admitere netrunchiata.
  2. Nota la testul scris.
  3. Nota de la bacalaureat la Matematica sau Informatica, care intra in calculul mediei de admitere.

  Precizari:
  Orice candidat se poate inscrie la concursul de admitere, indiferent de probele sustinute la Bacalaureat; in cazul in care candidatul nu a sustinut nici o proba la Informatica sau Matematica la Bacalaureat, la ultimul punct de mai sus se va considera automat nota la testul scris.
      
  Nota obtinuta la Informatica sau Matematica la Bacalaureat este luata in considerare indiferent de profilul la care a fost sustinuta (nu doar la profilul real).

  In caz de egalitate a mediilor generale intre doi sau mai multi candidati, criteriile de departajare sunt urmatoarele (in ordinea descrescatoare a prioritatii):
  - media de admitere, calculata prin rotunjire (conform metodologiei, media de admitere este calculata prin trunchiere la doua zecimale)
  - nota obtinuta la testul scris
  - nota de la Informatica sau Matematica obtinuta la Bacalaureat

  Pentru olimpici

  Pot fi inscrişi fara admitere:

  Olimpici (din lista MEN) la disciplinele Informatica, Matematica, Fizica, Chimie, conform metodologiei de admitere.
      
  Participantii la Olimpiada Nationala (faza finala): absolventii de liceu care au participat la Olimpiada Nationala de Informatica, Matematica, Fizica sau Chimie in clasa a XI-a sau a XII-a, pot cere inlocuirea mediei generale la bacalaureat cu nota 10.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  285
  -
  -
   
 • Taxa
  90
  -
  -
   
 • Total
  375
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  365
  -
  -
   
 • 2013 vara
  375
  -
  -
   
 • 2012
  360
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 • 2012 ultima media

  8.29
   
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.