Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte militare si informatii
   
 • Domeniu de licenta

  Stiinte militare, informatii si ordine publica
   
 • Specializare

  Psihologie - informatii, Studii de securitate si informatii
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 •  
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  5 ianuarie - 27 februarie 2015
   
 •  
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare  Inscrierea propriu-zisa presupune depunerea dosarelor de concurs si a taxei de inscriere in valoare de 100 lei pentru fiecare candidat, de catre delegatii unitatilor care au intocmit dosarele de participare la concurs, la sediul Academiei Nationale de Informatii „Mihai Viteazul”, in intervalul 15-16 iulie 2015.

  Dosarele de concurs vor contine urmatoarele:
  1. cerere-tip de inscriere la concurs;
  2. angajamentul prin care se obliga ca, dupa finalizarea ciclului de formare profesionala in cadrul Academiei Nationale de Informatii „Mihai Viteazul”, sa desfasoare activitati, in calitate de ofiteri de informatii, in orice zona a teritoriului national, potrivit intereselor si nevoilor institutiei;
  3. copie legalizata dupa diploma de bacalaureat si foaia matricola aferenta sau adeverinta-tip in original insotita de situatia scolara, numai pentru candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2015;
  4. copie legalizata a certificatului de nastere;
  5. copie a cartii de identitate;
  6. copie legalizata dupa hotararea judecatoreasca sau alte documente privind schimbarea numelui pentru cei care si-au schimbat numele;
  7. copie legalizata a certificatului de casatorie, daca este cazul;
  8. trei fotografii color 3/4;
  9. fisa medicala si analizele M.R.F. si V.D.R.L.;
  10. un dosar plic.
   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  CONDITII PENTRU INSCRIERE
  Candidatii care doresc sa participe la concursul de admitere in Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul” trebuie sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
  - au cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania (atat candidatii cat si sotii/sotiile acestora, in cazul celor casatoriti);
  - au varsta de pana la 23 ani impliniti in cursul anului 2015;
  - sunt absolventi de liceu, cu diploma de bacalaureat;
  - au avut pe durata studiilor liceale mediile anuale la purtare minimum 8,00 si media minima la examenul de bacalaureat 7,00;
  - cunosc foarte bine si au capacitatea de a se exprima clar si corect in limba romana;
  - nu au repetat, in timpul liceului, unul sau mai multi ani de studiu, din motive imputabile;
  - sunt „apti medical” conform baremelor stabilite de Serviciul Roman de Informatii;
  - sunt apti psihologic;
  - au o conduita civica si morala corespunzatoare;
  - nu au fost condamnati penal printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune savarsita cu intentie si nu au executat o pedeapsa cu inchisoarea ca urmare a savarsirii unei infractiuni din culpa; nu sunt in curs de cercetare sau judecata;
  - in situatia in care fac parte din partide, formatiuni sau organizatii politice, sa declare in scris ca dupa admitere renunta la calitatea de membru al acestora;
  - candidatii care participa ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizatii sau societati comerciale sa declare sub semnatura ca odata cu admiterea vor renunta la aceste calitati;
  - sunt dispusi ca, dupa finalizarea ciclului de formare profesionala in cadrul Academiei Nationale de Informatii „Mihai Viteazul”, sa desfasoare activitati, in calitate de ofiteri de informatii, in orice zona a teritoriului national, potrivit intereselor si nevoilor institutiei, in conformitate cu angajamentul semnat cu unitatea care intocmeste dosarul de candidat;
  - accepta, in situatia in care vor fi declarati „Admis”, interzicerea ori restrangerea exercitarii unor drepturi si libertati cetatenesti prevazute de legislatia in vigoare;
  - accepta efectuarea de verificari asupra activitatii si comportamentului lor, precum si verificarile de securitate prevazute in H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informatii secrete de stat;
  - in situatia in care candidatii au mai urmat o forma de pregatire similara, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, in conformitate cu art. 142 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de scolarizare de care au beneficiat anterior cu finantare de la bugetul de stat. incasarea sumei reprezentand contravaloarea serviciilor de scolarizare se realizeaza de catre institutia de invatamant superior de stat care a asigurat scolarizarea. Cu ocazia inmatricularii in cadrul Academiei Nationale de Informatii „Mihai Viteazul”, candidatii vor prezenta dovada ca au efectuat integral sau efectueaza in rate plata serviciilor de scolarizare.


  PROBELE DE CONCURS SE VOR SUSTINE LA SEDIUL ACADEMIEI NATIONALE DE INFORMATII „MIHAI VITEAZUL” IN PERIOADA 27-31 IULIE 2015, ASTFEL:

  a) PROBE ELIMINATORII:
  - Proba pentru stabilirea nivelului de cunoastere a unei limbi straine (engleza, franceza, germana, rusa). Pentru aceasta proba se cer cunostintele recomandate de Ministerul Educatiei Nationale la examenul de bacalaureat, sesiunea 2015.
  - Proba pentru evaluarea aptitudinilor fizice
  Dupa baremurile prezentate in Anexele 1a si 1b. Proba este precedata de un control medical in urma caruia se obtine avizul de participare la aceasta.
  - Proba de creativitate
  Se vizeaza transpunerea candidatilor in scenarii contextuale diverse, posibil a fi intalnite in viata cotidiana, avand ca scop stabilirea nivelului abilitatilor de relationare si adaptare situational-emotionala. Aceasta proba nu necesita o pregatire de specialitate, iar rezultatul obtinut nu poate fi contestat, fiind un instrument specific, utilizat in selectia ofiterilor de informatii.

  b) PROBE SCRISE:
  - Pentru specializarea „Psihologie-informatii”:
  - Cunoastere umana - evaluarea cunostintelor la disciplina Psihologie (prima proba); - Evaluarea competentelor lingvistice - Limba si literatura romana (a doua proba). - Pentru specializarea „Studii de securitate si informatii”: - Evaluarea competentelor lingvistice - Limba si literatura romana (prima proba); - Cunoasterea fenomenelor sociale - evaluarea cunostintelor la disciplina Istoria Romaniei (a doua proba). in stabilirea subiectelor de examinare pentru probele scrise se va avea in vedere programa recomandata de Ministerul Educatiei Nationale la examenul de bacalaureat, sesiunea 2015.

  Media finala pentru admitere se calculeaza in functie de:
  - media examenului de bacalaureat (5%);
  - punctajul obtinut la testul de inteligenta din cadrul evaluarii psihologice complexe (30%);
  - nota obtinuta in urma sustinerii lucrarii la prima proba scrisa (40%);
  - nota obtinuta la a doua proba scrisa (25%).

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Total
  55
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  30
  -
  -
   
 • 2012
  30
  -
  -
   
 • 2010
  30
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.