Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Ingineria instalatiilor
   
 • Specializare

  Instalatii pentru constructii, Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei
   
 • Acreditare

  acreditata
   
 • Tip institutie

  de stat
   
 • Taxa anuala Zi

  4200
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-21 iulie 2015
   
 •  
 • Taxa inscriere

  80 Ron
   
 • Acte necesare  ACTE/DOCUMENTE NECESARE LA INSCRIERE (CICLUL I LICENTA):
  1. Diploma de bacalaureat sau adeverinta de absolvire; (adeverinta de absolvire doar pentru absolventii de liceu promotia 2015). Aceste documente se depun in original sau copie legalizata.
  Obs. In adeverinta de absolvire trebuie sa fie precizate media generala a examenului de bacalaureat si notele de la probele examenului de bacalaureat (v. pt 3. modul de calcul al mediei de admitere)
  2. Certificat de nastere - copie legalizata (sau copie xerox insotita de prezentarea originalului);
  3. Fotografii tip buletin de identitate - 2 bucati; (candidatii care sustin testul de competenta lingvistica de la FILS si Instalatii in lb franceza, aduc 4 fotografii)
  4. Chitanta de plata a taxei de admitere / sau dupa caz adeverintele necesare obtinerii scutirii de la plata taxei;
  Obs. Documentele se depun intr-un dosar plic pe care se scrie numele candidatului si prima optiune;

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  CANDIDATII LA SPECIALIZARILE INGINERESTI CU PREDARE IN LIMBA ROMANA: ADMITERE PE BAZA DE DOSAR; Pentru specializarile ingineresti la care este precizata in tabel admiterea pe baza de dosar, se iau in considerare REZULTATELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT, astfel: Media de admitere este formata din nota de la Matematica, Fizica sau Informatica* (la alegerea candidatului, cu o pondere de 80%) si Media generala a examenului de bacalaureat, (cu o pondere de 20%).


  *La specializarea Inginerie economica in constructii se mai poate opta in plus pentru disciplina Economie de la bacalaureat, iar la Ingineria mediului ( Hidrotehnica) si la IEPA (de la Fac. de Inginerie a Instalatiilor) se mai poate opta pentru disciplina Chimie de asemenea de la bacalaureat.

  II. Candidatii de la specializarile ingineresti cu predare in limbi straine (engleza sau franceza) sustin un test eliminatoriu de competenta lingvistica (notat cu admis/respins). Acesta nu influenteaza asupra calculului mediei de admitere care se face conform celor precizate mai sus la punctul I. In cazul respingerii, candidatii pot fi redistribuiti catre specializarile cu predare in limba romana conform optiunilor exprimate la inscriere.

  III. Admiterea la specializarea Traducere si interpretare din domeniul Limbi moderne aplicate, se face tot pe baza rezultatelor examenului de bacalaureat. Media de admitere este compusa in acst caz din: 80% media generala a examenului de bacalaureat si 20% nota de la proba de limba romana de la examenul de bacalaureat.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  243
  -
  -
   
 • Taxa
  55
  -
  -
   
 • Total
  298
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  355
  -
  -
   
 • 2013 vara
  300
  -
  -
   
 • 2012
  350
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.