Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Ingineria mediului, Inginerie chimica, Inginerie si management
   
 • Specializare

  Ingineria si protectia mediului in industrie, Ingineria substantelor anorganice si protectia mediului, Chimia si ingineria substantelor organice, petrochimie si carbochimie, Stiinta si ingineria polimerilor, Inginerie chimica, Inginerie biochimica, I
   
 • Acreditare

  acreditata
   
 • Tip institutie

  de stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2500
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-29 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7-21 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare


  Inscrierea candidatilor se face la fiecare facultate, in locurile amenajate special in acest scop. Pentru inscrierea la concursul de admitere candidatii vor completa o cerere de inscriere (Formularul TUIASI.POB.09-F1) la care anexeaza:
  - diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau in copie legalizata;
  - certificatul de nastere, in copie legalizata;
  - daca este cazul, acte doveditoare ale schimbarii numelui, in copie legalizata (certificat de casatorie, hotarare judecatoreasca etc.);
  - adeverinta medicala tip;
  - adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare);
  - diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta/ diploma de absolvire, in original sau copie legalizata (pentru cei care doresc sa urmeze o a doua specializare);
  - 2 fotografii color, 3 x 4 cm;
  - alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate (de exemplu foaia matricola, anexa la diploma de bacalaureat).

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Concurs de dosare
  MA = MBac

  unde:
  MBac=media examenului de bacalaureat

  La repartizarea candidatilor pe domenii, optiunea are prioritate in fata mediei.

  Departajarea candidatilor cu aceeasi medie se va face dupa nota obtinuta la proba scrisa la Limba romana de la examenul de bacalaureat si, daca este cazul, dupa nota obtinuta la a doua proba scrisa de la examenul de bacalaureat

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  174
  -
  -
   
 • Taxa
  99
  -
  -
   
 • Total
  273
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  280
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.