Admitere Facultatea de Inginerie Electrica, Electronica si Tehnologia Informatiei

Universitatea "Valahia" din Targoviste


Facultate:
Oras: Targoviste
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Inginerie electronica si telecomunicatii, Inginerie energetica, Inginerie electrica, Ingineria sistemelor
   
 • Specializare

  Electronica aplicata, Tehnologii si sisteme de telecomunicatii, Energetica industriala, Electrotehnica, Automatica si informatica aplicata
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2350
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  6-30 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  4-19 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare


  Candidatii vor anexa, la cererea de inscriere, urmatoarele documente:
  - diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau in copie legalizata;
  - foaia matricola, ce cuprinde mediile obtinute de candidati pe parcursul anilor de liceu, in original sau copie in legalizata;
  - certificatul de nastere, in copie legalizata;
  - copie BI sau, dupa caz, CI;
  - adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetul scolar sau de medicul de familie;
  - trei fotografii, tip carte de identitate;
  - chitanta reprezentand achitarea taxei de inscriere;
  - certificat de casatorie, in copie legalizata (daca este cazul);
  - declaratie de consimtamant;
  - dosar plic.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Criterii de admitere
  Media de admitere a candidatilor inscrisi este constituita din:
  - Media examenului de bacalaureat - pondere 100%

  Criterii de departajare
  1. Media aritmetica la disciplinele obligatorii ale examenului de bacalaureat
  2. Nota obtinuta la disciplina Limba si Literatura romana - scris - proba a examenului de bacalaureat

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  151
  -
  -
   
 • Taxa
  59
  -
  -
   
 • Total
  210
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  213
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.