Admitere Facultatea de Inginerie Energetica si Management Industrial

Universitatea din Oradea


Facultate:
Oras: Oradea
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Inginerie energetica, Inginerie industriala, Inginerie si management
   
 • Specializare

  Ingineria sistemelor electroenergetice, Energetica industriala, Tehnologia si designul confectiilor din piele si inlocuitori, Ingineria sistemelor de energii regenerabile, Tehnologia tricotajelor si confectiilor, Inginerie economica industriala, Ingi
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 •  
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13 – 24 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7 – 15 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare  Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii, vor completa o cerere tip de inscriere in care vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate in formularul respectiv.


  La cererea - tip de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:
  a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata (in cazul in care candidatul prezinta copie legalizata, ea va fi insotita de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la inscrierea la o alta facultate) sau, in cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promotia 2015, adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant;
  b) Certificatul de nastere in copie legalizata ;
  c) Certificat de casatorie in copie legalizata, daca este cazul;
  d) Adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie, din care sa rezulte ca este apt pentru facultatea la care candideaza;
  e) 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin de identitate in cazul inscrierii la facultatile care sustin examen de admitere cu probe de concurs;
  f) Carte de identitate sau pasaport (original pentru conformitate) si copie;
  g) Chitanta de achitare a taxei de inscriere.


  Actele solicitate vor fi depuse intr-un dosar plic.
  In cazul candidatilor cetateni romani care au absolvit liceul in alta tara, diploma de bacalaureat obtinuta trebuie echivalata de catre Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii stiintifice. Echivalarea se face personal de catre candidat inaintea inscrierii la admitere. Pentru informatii se poate accesa site-ul www.cnred.edu.ro. Media de la bacalaureat va fi echivalata (dupa echivalarea CNRED) de catre Comisia centrala de admitere la solicitarea Comisiei de admitere a facultatii.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Admiterea se face strict in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute de candidati la examenul de bacalaureat, in limita numarului de locuri stabilit pentru fiecare program de studii din cadrul facultatii. Media minima de admitere nu poate fi mai mica decat 5 (cinci).


  Criteriile de departajare pentru candidatii cu medie egala pe ultimul loc:

  1). nota obtinuta la proba de „Matematica”, la examenul de bacalaureat. in cazul in care un candidat nu a sustinut sau nu dovedeste sustinerea la examenul de bacalaureat a probei „Matematica”, se va considera nota 1 la respectiva proba.

  2). calificativul obtinut la proba de bacalaureat „Evaluarea competentelor digitale”, transformat in puncte, dupa cum urmeaza:
  Utilizator experimentat …… 10
  Utilizator avansat ………….. 9
  Utilizator nivel mediu ……… 7
  Utilizator incepator ………… 5

  3). punctajul obtinut in urma sustinerii unui interviu privind dezvoltarea personala, in fata Comisiei de admitere. Interviul se sustine doar in cazul in care nu s-a putut realiza departajarea prin aplicarea celor doua criterii anterioare.


   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  109
  -
  -
   
 • Taxa
  161
  -
  -
   
 • Total
  270
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  275
  -
  -
   
 • 2013 vara
  295
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.