Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Inginerie navala si navigatie, Inginerie electrica
   
 • Specializare

  Electromecanica navala, Electromecanica
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 •  
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  09.07-16.07.2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  03.09 -24.09.2015
   
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare
  La admiterea organizata in institutiile militare de invatamant superior se prezinta:

  - candidatii declarati "ADMIS" la selectia organizata in centrele zonale de selectie si orientare pentru nevoile Ministerului Apararii Nationale;
  - candidatii pentru Facultatea de Marina Civila din Academia Navala "Mircea cel Batran";
  - candidatii inscrisi pe locurile cu taxa aprobate de senatele institutiilor militare de invatamant superior;
  - candidatii pentru alti beneficiari din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala.

  La prezentarea in institutia militara de invatamant superior, candidatii trebuie sa aiba asupra lor:
  -  buletinul/cartea de identitate,
  - 3 fotografii 3/4, trusa de scris,
  - bani pentru taxa de inscriere, cazare si masa,
  - diploma de bacalaureat ori adeverinta care sa faca dovada ca au promovat acest examen, media generala la bacalaureat si mediile obtinute in anii de liceu.
     
  In vederea inmatricularii, candidatii admisi pe locurile finantate de la buget au obligatia sa depuna, pana la data stabilita prin metodologia de admitere, diploma de bacalaureat in original la secretariatul institutiei.
     
  Neprezentarea diplomei de bacalaureat, in original, din vina exclusiva a candidatului admis, in termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finantat de la buget.
     
  Pentru absolventii colegiilor militare liceale - promotia 2012 si soldatii si gradatii profesionisti din Ministerul Apararii Nationale cazarea se asigura gratuit.
     
  Hranirea pentru absolventii colegiilor militare liceale - promotia 2012 si pentru soldatii si gradatii profesionisti se asigura potrivit normelor legale in vigoare.
     
  Pentru participarea la admitere, candidatii achita o taxa in prima zi de prezentare la sediul institutiei militare de invatamant superior. Chitanta primita se preda la secretariatul comisiei, care o anexeaza la dosarul de candidat.

   

  Continutul dosarului de candidat

  Pentru fiecare candidat care indeplineste criteriile de recrutare se intocmeste un  dosar cu urmatoarele documente:
  a) cererea de inscriere – document tipizat;
  b) copia legalizata a certificatului de nastere, iar pentru Institutul Medico-Militar, doua exemplare;
  c) copia cartii de identitate;
  d) fisa de examinare medicala – document tipizat;
  e) fisa de cunoastere - document tipizat;
  f) certificatul de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni inainte de data depunerii - cu exceptia candidatilor care provin din rândul absolventilor institutiilor de invatamânt liceal militar, promotia din anul respectiv, si a personalului militar in activitate;
  g) copia legalizata a diplomei de bacalaureat sau adeverinta din care sa rezulte ca a promovat examenul de bacalaureat, ori adeverinta din care sa reiasa ca solicitantul este inmatriculat in ultimul an de studii;
  h) copia livretului militar - numai pentru candidatii care provin din rândul cadrelor militare in rezerva si al civililor care au satisfacut stagiul militar;
  i) copie a ultimului contract cu Ministerul Apararii Nationale, pentru candidatii care provin din rândul  maistrilor militari si subofiterilor in activitate, certificat de structurile de personal ale unitatilor unde sunt incadrati;
  j) rezultatul selectiei din centrele zonale de selectie si orientare si, dupa caz, rezultatele examinarii/evaluarii aptitudinale medicale si/sau psihologice speciale;


   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere


   

  Navigatie, hidrografie si echipamente navale (sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala), Electromecanica navala (sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala)

  Proba eliminatorie: Test grila la limba Engleza - proba se ia in considerare daca este promovata cu cel putin nota 6,00
  Proba de cunostinte- Examen scris: Matematica (modulul M_Tehnologic) - proba se ia in considerare daca este promovata cu cel putin nota 5,00.
  Ponderea:
  - 100% nota la Matematica.
  La medii egale candidatii clasati pe ultimul loc vor fi departajati dupa urmatoarele criterii:
  1 - media obtinuta la examenul de Bacalaureat sau in caz ca se mentine egalitatea:
  2 - nota obtinuta la proba eliminatorie de Limba Engleza.

  Electromecanica navala

  PENTRU LOCURILE CU TAXA
  Concurs de dosare, criteriul de admitere fiind nota obtinuta la examenul de Bacalaureat
  La medii egale candidatii clasati pe ultimul loc vor fi departajati dupa urmatoarele criterii:
  1- tipul modulului de Matematica urmat in liceu, cu prioritatea M_mate-info, M_st-nat, M_tehnologic si daca se mentine egalitatea,
  2-nota la Matematica obtinuta la examenul de Bacalaureat.

  PENTRU OBTINEREA UNEI BURSE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA
  Proba scrisa la Matematica (modulul M_Tehnologic), criteriul de admitere fiind nota obtinuta.
  La medii egale candidatii clasati pe ultimul loc vor fi departajati dupa urmatoarele criterii:
  1 - media obtinuta la examenul de Bacalaureat.
  2 - nota la Matematica obtinuta la examenul de Bacalaureat.

   

  Criterii generale de recrutare a  candidatilor

  Criteriile generale de recrutare pe care trebuie sa le indeplineasca, cumulativ, candidatul care opteaza pentru profesia de militar in activitate ori pentru a urma cursurile unei unitati de invatamant liceal militar sunt urmatoarele:
  a) sa aiba cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania de cel putin 6 luni, la data inceperii anului de invatamant/ cursului/ programului de formare;
  b) sa fie declarat „apt medical”;
  c) sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unei infractiuni savarsita cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar in activitate ori pentru a urma cursurile unei unitati de invatamant liceal militar, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
  d) sa nu faca parte din partide, formatiuni sau organizatii politice, iar daca este membru, sa se angajeze in scris ca, dupa admiterea in unitatea/ institutia de invatamant militar sau in programul de formare/ instruire, va renunta la aceasta calitate;
  e) sa nu faca parte din organizatii interzise de legislatia romana si sa nu fie membru al unor organizatii incompatibile cu regulile, activitatile si atributiile specifice profesiei militare;
  f) sa nu apartina unor culte sau asociatii/ grupari religioase care contravin normelor de pastrare a ordinii publice, care incalca bunele moravuri sau afecteaza exercitarea profesiei militare;
  g) sa nu fie asociat unic ori sa participe direct la administrarea sau conducerea unor organizatii sau asociatii comerciale, iar daca este intr-una din aceste situatii, sa se angajeze in scris ca, dupa admiterea in unitatea/ institutia de invatamant militar, in programul de formare sau de instruire, va renunta la aceasta calitate;
  h) pentru candidate - sa declare in scris ca isi asuma toate riscurile, in situatia in care pe parcursul sustinerii probelor de selectie se afla in stare de graviditate/maternitate.

  Criteriile specifice de recrutare pentru formarea pe filiera directa a ofiterilor in activitate sunt urmatoarele:
  a) sa aiba varsta de cel mult 26 de ani - 24 de ani pentru aviatie-naviganti - impliniti in anul organizarii concursului de admitere;
  b) sa fie absolventi ai invatamantului liceal, cu diploma de bacalaureat, iar in cazul in care sunt elevi in ultimul an sa faca dovada promovarii examenului de bacalaureat, pana la data concursului de admitere;
  c) sa nu fi parcurs un program de studii universitare de licenta cu finantare de la buget.
   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  13
  -
  -
   
 • Taxa
  147
  -
  -
   
 • ID
  100
  -
  -
   
 • Total
  260
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  239
  -
  -
   
 • 2013 vara
  26
  -
  -
   
 • 2012
  40
  -
  -
   
 • 2010
  39
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.