Admitere Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica

Universitatea din Petrosani


Facultate:
Oras: Petrosani
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte exacte, Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Inginerie energetica, Inginerie mecanica, Calculatoare si tehnologia informatiei, Inginerie electrica, Inginerie industriala, Ingineria sistemelor, Ingineria transporturilor
   
 • Specializare

  Energetica industriala, Masini si echipamente miniere, Echipamente pentru procese industriale, Calculatoare, Instrumentatie si achizitii de date, Electromecanica, Tehnologia constructiilor de masini, Automatica si informatica aplicata, Ingineria tran
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 •  
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13 - 21 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  07- 18 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  70 Ron
   
 • Acte necesare  Pentru inscrierea candidatilor la concursul de admitere la studiile universitare de licenta sunt necesare urmatoarele acte:
  - cererea de inscriere, in care se vor mentiona, sub semnatura proprie, optiunile candidatului si datele personale solicitate in formularul respectiv;
  - diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau in copie legalizata;
  - foaia matricola, in original sau in copie legalizata;
  - certificatul de nastere, in copie legalizata;
  - certificatul de casatorie sau alt act doveditor care sa ateste schimbarea numelui sau prenumelui (numai daca este cazul), in copie legalizata;
  - adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie;
  - adeverinta eliberata de decanul facultatii unde acestia sunt studenti (pentru cei care doresc sa urmeze al doilea program de studiu). Adeverinta contine: anul de studii, programul de studiu si forma de plata a scolarizarii (subventie de la buget sau cu taxa);
  - chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere;
  - doua fotografii tip buletin/carte de identitate;
  - diploma de licenta (sau echivalenta) sau diploma de absolvire in original sau in copie legalizata, pentru absolventii care doresc sa urmeze al doilea program de studiu.

  Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2015 sau sesiunea august-septembrie 2015, pot prezenta la inscriere, pentru sesiunea imediat urmatoare, in locul diplomei de bacalaureat, o adeverinta eliberata de catre conducerea liceului absolvit, in care se mentioneaza media generala obtinuta la bacalaureat, notele obtinute la probele de bacalaureat, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma.


   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Media de admitere este calculata ca medie ponderata intre media generala a examenului de bacalaureat (cu ponderea de 60%) si nota obtinuta la examenul de bacalaureat la o disciplina din cadrul examenului de bacalaureat (cu ponderea de 40%), calculata cu doua zecimale, fara rotunjire

  La domeniile de studii: Ingineria mediului; Inginerie civila; Inginerie industriala; Inginerie si management; Mine, petrol si gaze; Calculatoare si tehnologia informatiei; Ingineria sistemelor; Ingineria transporturilor; Inginerie electrica; Inginerie energetica; Inginerie industriala; Inginerie mecanica; Matematica, disciplina din cadrul examenului de bacalaureat a carei nota este luata in considerare la calculul mediei de admitere este Matematica. In cazul in care candidatul respectiv nu a sustinut proba scrisa la disciplina Matematica, se va lua in considerare nota obtinuta la a treia proba scrisa - proba E)d) in conformitate cu Anexa 2 in vigoare la Ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat

  Pentru domeniile de studii: Management; Finante; Contabilitate; Stiinte administrative si Administrarea afacerilor se va lua in considerare nota la a treia proba scrisa [proba E)d)ii)]. in cazul in care candidatul nu a sustinut proba scrisa la disciplinele mentionate, se va lua in considerare nota la a doua proba scrisa, obtinuta la disciplina Matematica ([proba E)c)i)]sau Istorie ([proba E)c)ii)] in aceasta ordine de prioritate.

  Pentru domeniile de studii: Sociologie si Asistenta Sociala se va lua in considerare nota la a treia proba scrisa [proba E)d)ii)]. In cazul in care candidatul nu a sustinut proba scrisa la disciplinele mentionate, se va lua in considerare nota la a doua proba scrisa, obtinuta la disciplina Istorie ([proba E)c)ii)] sau Matematica ([proba E)c)i)], in aceasta ordine de prioritate.


   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Total
  473
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  -
  -
  4,28
   
 • 2012
  235
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.