Admitere Facultatea de Inginerie

Universitatea de Nord din Baia Mare


Facultate:
Oras: Baia Mare
Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Inginerie electronica si telecomunicatii, Inginerie energetica, Inginerie mecanica, Calculatoare si tehnologia informatiei, Inginerie electrica, Inginerie industriala, Inginerie si management
   
 • Specializare

  Electronica aplicata, Ingineria sistemelor electroenergetice, Echipamente pentru procese industriale, Calculatoare, Electromecanica, Tehnologia constructiilor de masini, Inginerie economica in domeniul mecanic
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2500
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  14-18 iulie 2014
   
 • Perioada inscriere Toamna

  septembrie 2014
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare  ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIERE
  Pentru concursul de admitere, candidatii vor depune un dosar care trebuie sa cuprinda urmatoarele acte:
  1. Cerere de inscriere, se completeaza la inscriere sau online si pe baza ei se va edita fisa de inscriere, in doua exemplare, care devine parte din dosar;
  2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata, iar pentru absolventii de liceu din promotia anului curent, carora nu le-a fost eliberata diploma, adeverinta in original sau copie legalizata, care va contine media de la bacalaureatt Daca un candidat se inscrie in cadrul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca la doua comisii diferite, la prima comisie depune diploma de bacalaureat in original sau copie legalizata, iar la a doua comisie o copie simpla a diplomei, semnata si stampilata de prima comisie, si o adeverinta eliberata de prima comisie care atesta ca originalul sau copia legalizata se gaseste la acea comisie
  3. Pentru studentii care urmeaza o a doua specializare, adeverinta eliberata de institutia de invatamânt superior din care sa rezulte calitatea de student si forma de finantare (buget sau taxa);
  4. Pentru absolventii unei facultati care urmeaza o a doua specializare, diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata;
  5. Certificatul de nastere, in copie legalizatat Daca un candidat se inscrie in cadrul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca la doua comisii diferite, la prima comisie depune o copie legalizata a certificatului de nastere, iar la a doua comisie o copie simpla a acestuia, semnata si stampilata de prima comisie, si o adeverinta eliberata de prima comisie care certifica prezenta copiei legalizate in dosarul depus la prima comisie
  6. Adeverinta medicala, in original, eliberata de cabinetele medicale scolare, de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de intreprindere - dupa caz - de care apartint Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinta medicala vizata de comisiile medicale judetene de orientare scolara si profesionala, in care se va mentiona - in mod expres - gradul deficientelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionalat Nedeclararea acestor afectiuni poate atrage dupa sine consecintele institutionale in vigoaret Daca un candidat se inscrie in cadrul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca la doua sau mai multe comisii, la prima comisie depune adeverinta medicala in original, iar la cealalta/celelalte comisii o copie simpla a acesteia, semnata si stampilata de prima comisie si o adeverinta eliberata de prima comisie care atesta ca originalul se gasette la acea comisie;
  7. Patru fotografii 3 cm/4 cm in cazul candidatilor care dau proba, respectiv doua fotografii 3 cm/4 cm in cazul candidatilor care nu dau proba;
  8. Copie dupa carte sau buletin de identitate (nu trebuie legalizata);
  9. Taxa de inscriere (conform Anexei 2 din Regulament) se va achita la inscriere, sau, dupa caz, se vor prezenta acte doveditoare privind scutirea de taxa, de catre candidatii aflati in una din categoriile care beneficiaza de scutirea partiala sau totala a achitarii taxei de inscriere la admiteret Actele doveditoare sunt dupa caz: copie/copii legalizata/legalizate dupa certificatul/certificatele de deces al/ale parintelui/parintilor - in cazul celor orfani; adeverinta
  de la Casa de Copii - in cazul celor aflati in aceasta situatie; adeverinta din care sa rezulte ca un parinte sau sustinator legal este angajat in sectorul invatamant bugetar
  10. Declaratie pe proprie raspundere privind numarul de ani in care candidatul a beneficiat de alocatie bugetara pentru studii universitare (aplicabila numai absolventilor de liceu din anii anteriori)
  11. Dosar plict Pe dosarul plic se va scrie citet numele, initiala tatalui si prenumele complet al candidatului, toate cu majusculet


   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Pentru programul de studii Calculatoare, admiterea se desfasoara pe baza de test la matematica, iar pentru celelalte specializari pe baza de concurs de dosare.

  Pentru domeniul de licenta: ”Calculatoare si Tehnologia Informatiei”
  Media generala finala a concursului de admitere pentru fiecare candidat se stabileste dupa cum urmeaza:
  M = (2MB +2NB +6 PM)/10 sau M = (2MB+8PM)/10 (la alegere la inscriere), unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat, NB nota la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematica, Fizica, Informatica sau nota la testul grila de matematica (PM), PM nota probei de matematica din concurs (test grila).

  Pentru celelalte domenii de licenta
  Pentru domeniile de licenta: Inginerie industriala, Inginerie mecanica, Inginerie electrica, Inginerie energetica, Inginerie si Management, Inginerie electronica si telecomunicatii media de la examenul de bacalaureat. Absolventii care au sustinut la examenul de bacalaureat una din probele: matematica, informatica, fizica, chimie, economie, biologie, geografie, pot sa opteze ca aceasta nota sa fie considerata in proportie de 60% in calculul mediei de admitere. in cazul acestei optiuni, media de admitere se va calcula astfel: M = (4MB+6NB)/10, unde s-a notat cu MB media examenului de bacalaureat si cu NB nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematica, Informatica, Fizica, Chimie, Economie sau media de la bacalaureat.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Total
  104
  -
   
 • Istoric
   
 • 2013 vara
  256
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.
 
Login  |  Cont nou
 
Inchide

E-mail

Parola

Am uitat parola Cont nou
Conteacteaza-te prin Facebook

Acum te poti conecta si prin contul tau de Facebook! Da click pe butonul de mai jos si introdu datele tale:

Login with Facebook
Publicitate pe Studentie.ro ×