Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte ingineresti
   
 • Domeniu de licenta

  Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria mediului, Calculatoare si tehnologia informatiei, Inginerie electrica, Inginerie industriala, Ingineria sistemelor, Inginerie si management, Ingineria transporturilor, Mecatronica si robotica, Mine,
   
 • Specializare

  Electronica aplicata, Ingineria si protectia mediului in industrie, Calculatoare, Tehnologia informatiei, Electromecanica, Tehnologia constructiilor de masini, Masini unelte si sisteme de productie, Tehnologia tricotajelor si confectiilor, Ingineria
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2800
   
 • Taxa anuala ID

  3000
   
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-18 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7-12 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  150 Ron
   
 • Acte necesare  Acte necesare la inscriere:

  • fisa de inscriere (pe care candidatul o preia de la Comisia de admitere a facultatii, o completeaza cu optiunea/optiunile de concurs si
  • informatiile personale necesare si o semneaza);
  • fotocopie a certificatului de nastere;
  • fotocopie dupa actul de identitate;
  • adeverinta medicala (de la cabinetele medicale sau de medicii de familie) in care se va preciza ca solicitantii sunt apti medical pentru programele de studii la care aspira;
  • 3 fotografii de dimensiuni 3 cm x 4 cm (latime x inaltime);
  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta (eventual adeverinta echivalenta, in original sau copie legalizata (la notar);
  • chitanta care dovedeste achitarea taxei de inscriere la concursul de admitere (cu exceptia persoanelor scutite de aceasta taxa;
  • alte documente solicitate, dupa caz, conform legii, regulamentelor sau metodologiilor de admitere aplicabile: adeverinte care justifica scutirea de la plata taxei de admitere, care arata calitatea de student si situatia scolara a unor solicitanti etc.;
  • declaratii pe proprie raspundere cu privire la studiile urmate si la regimul de finantare a acestora, legitimatii de concurs de la admiterea la alte facultati, fotocopii ale unor documente necesare (de exemplu certificate de casatorie sau hotarari judecatoresti privind schimbarea numelui);
  • documente justificative pentru solicitantii aflati in cazuri speciale etc


   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere


  Calculatoare; Tehnologia informatiei: Ingineria sistemelor multimedia
  Concurs de admitere pe baza de test (Tipul I)
  80% Nota obtinuta la proba scrisa (test) + 20% Media obtinuta la examenul de bacalaureat

  Restul specializarilor
  Concurs de admitere pe baza de dosare (Tipul II)
  Media obtinuta la examenul de bacalaureat

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  448
  -
  -
   
 • Taxa
  484
  -
  -
   
 • ID
  110
  -
  -
   
 • Total
  1042
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  -
  -
  5.37
   
 • 2013 vara
  1070
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  1050
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.